Nyhetsarkiv

2019

[26.06.2019]
DG1 passert på Wisting 
 
[14.06.2019]
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging 
 
[15.05.2019]
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent 
 
[09.05.2019]
Økte investeringer sikrer framtidige inntekter 
 
[07.03.2019]
Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye 
 

2018

[01.11.2018]
Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018 
 
[28.08.2018]
Kraft fra havvind vurderes på Snorre og Gullfaks  
 
[27.08.2018]
Langsiktig verdiskaping og økt konkurransekraft på Johan Sverdrup  
 
[24.08.2018]
Petoro på ONS 2018 
 
[02.08.2018]
Mulighetsrommet på norsk sokkel er stort 
 
[10.07.2018]
PUD levert for Troll fase 3 
 
[15.06.2018]
SDØE øker i verdi 
 
[09.05.2018]
Sterkeste start på året siden 2014 
 
[14.03.2018]
Hardt arbeid gir nye muligheter 
 
[24.01.2018]
Petoro Iceland tilbakeleverer den siste lisensen på islandsk sokkel 
 

2017

[02.01.2018]
Ny økonomidirektør 
 
[21.12.2017]
PUD levert for Snorre-utvidelse 
 
[05.12.2017]
PUD levert for Johan Castberg 
 
[01.11.2017]
Store inntekter til samfunnet 
 
[03.08.2017]
Digitalisering krever modig og fremtidsrettet ledelse 
 
[10.05.2017]
Positiv utvikling og økt konkurransekraft  
 
[09.05.2017]
Hugo Sandal nytt styremedlem  
 
[15.03.2017]
Uforutsigbarhet krever økt konkurransekraft 
 
[13.03.2017]
To nye direktører i Petoros ledergruppe 
 
[02.01.2017]
Rettighetshaver i Dvalin 
 

2016

[03.11.2016]
Ytterligere nytenking er avgjørende for økt aktivitet 
 
[30.08.2016]
Åsgard-lisensen fikk ODs IOR-pris 
 
[04.08.2016]
Oljebransjens fremtid avhenger av varig omstilling 
 
[04.08.2016]
Brian Bjordal nytt styremedlem 
 
[16.03.2016]
Omstillingen gir resultater, - industrien er på rett spor 
 

2015

[03.11.2015]
Høye ambisjoner - en forutsetning 
 
[04.09.2015]
Plan for utbygging og drift av Maria-feltet godkjent 
 
[21.08.2015]
Johan Sverdrup-utbygging godkjent 
 
[06.08.2015]
Kostnadstrenden er brutt, fortsatt stort behov for effektivisering 
 
[30.07.2015]
Trude Haugen Fjeldstad inn i Petoro-styret 
 
[02.07.2015]
Redusert andel i Johan Sverdrup – mulighet for redeterminering 
 
[05.05.2015]
Omstillingsarbeidet er godt i gang - nå må vi få mer ut av modne felt 
 
[05.05.2015]
Utbyggingsplan for Mariafeltet levert 
 
[27.03.2015]
Årsrapporten for 2014 
 
[13.03.2015]
Modne felt viktigere enn noensinne 
 
[13.02.2015]
Johan Sverdrup-planen en historisk milepæl og et industrielt fundament 
 

2014

[04.11.2014]
Lavere priser tydeliggjør behovet for effektivisering av norsk sokkel 
 
[03.11.2014]
Sverdrup vil gi store inntekter og mange arbeidsplasser 
 
[25.08.2014]
Brønner om framtiden 
 
[07.08.2014]
Fortsatt høyt investeringsnivå  
 
[13.06.2014]
Gunn Wærsted ny styreleder i Petoro AS 
 
[08.05.2014]
Brønnkostnader må halveres, antall brønner per år dobles  
 
[06.05.2014]
Krypende kostnadsøkning - behov for forenkling 
 
[27.02.2014]
Store investeringer demper produksjonsfall, men kostnadsøkning truer prosjekter 
 

2013

[13.02.2014]
Johan Sverdrup-løsning sikrer store inntekter til staten i lang tid framover 
 
[12.12.2013]
Nashater Deu Solheim ny direktør for Strategi og organisasjon i Petoro 
 
[31.10.2013]
Høy aktivitet - økte investeringer 
 
[30.10.2013]
Kjell Morisbak Lund ny lisensdirektør i Petoro 
 
[17.10.2013]
"Just do it", sa Grethe Moen om å møte utfordringene på modne felt" 
 
[20.08.2013]
Gunn Wærsted nytt styremedlem i Petoro 
 
[30.07.2013]
Lavere priser og produksjon. Rigg-beslutning viktig for økt utvinning. 
 
[12.06.2013]
Endringer i Petoros ledelse 
 
[28.05.2013]
Grethe Moen ny administrerende direktør i Petoro  
 
[22.05.2013]
Skatteskjerpelse kan ramme modne felt 
 
[03.05.2013]
Lavere produksjon og usikkerhet om investeringer i modne felt 
 
[22.03.2013]
Petoros årsrapport 2012 viser stor aktivitet 
 
[26.02.2013]
Kjell Pedersen: 2012 nest beste år, rigg- bemanning blir krevende 
 
[05.02.2013]
Petoro søker ny administrerende direktør 
 
[08.01.2013]
Kjell Pedersen pensjonerer seg fra Petoro 
 
[04.01.2013]
Petoro med fra start i islandsk oljevirksomhet 
 

2012

[04.12.2012]
Petoro Iceland AS 
 
[30.10.2012]
Rekordproduksjon i gassåret 2011/2012 
 
[28.08.2012]
Petoro Perspektiv  
 
[21.08.2012]
2011 - jubileumsår for Petoro, jubelår for SDØE 
 
[21.08.2012]
Samarbeid om rigg for Norskehavet 
 
[31.07.2012]
Rekordhalvår tross prisdupp 
 
[31.07.2012]
Invitasjon til pressekonferanse med fremleggelse av resultat for SDØE 1. kvartal 2012 
 
[22.05.2012]
CO2 redusert, NOx noe opp 
 
[16.05.2012]
80 mill til Petoro for å sikre statens eierinteresser i Johan Sverdrup 
 
[09.05.2012]
Petoros beste kvartal noensinne - kontantstrømmen opp 25 prosent 
 
[06.03.2012]
Petoro årsrapport 2011 
 
[02.03.2012]
Viktig skritt for at lisenser kan eie mobile rigger 
 
[22.02.2012]
Invitasjon til pressekonferanse 
 
[02.02.2012]
Gullkrone til Petoro og Faroe 
 

2011

[06.11.2011]
Petoro blir enda viktigere for modne felt 
 
[28.10.2011]
Gigantfunn, høy kontantstrøm og reservetilførsel 
 
[29.08.2011]
Petoro-innlegg om EOR-metoder for norsk sokkel på WPC i Qatar 
 
[02.08.2011]
Resultat første halvår 2011 opp 23 prosent 
 
[24.05.2011]
Petoro ti år: markering, bok og feiring 
 
[09.05.2011]
Pedersen mener Petoro blir enda viktigere for sokkelen neste ti år 
 
[02.05.2011]
Invitasjon til pressekonferanse 
 
[11.04.2011]
Bytteavtale på norsk sokkel 
 
[23.02.2011]
1 000 milliarder til staten siden etableringen av Petoro i 2001 
 
[24.01.2011]
Petoro omorganiserer - Grethe Moen nytt medlem av ledelsen 
 

2010

[10.11.2010]
78 milliarder til staten – Petoro ikke tilfreds 
 
[05.10.2010]
Petoro-budsjett på stedet hvil  
 
[25.08.2010]
Framtidig suksess avhenger av de store modne feltene  
 
[30.07.2010]
56 mrd. til staten, mer fra olje, mindre fra gass  
 
[16.06.2010]
Ny visjon – nye verdier 
 
[10.05.2010]
Høy produksjon, svakere gasspris 
 
[04.05.2010]
Petoro-pådriv ga enighet om Valemon-produksjon i 2014 
 
[27.04.2010]
Petoro vil bygge på Snøhvit samt effektiv samordning i Barentshavet 
 
[23.02.2010]
Kontantstrøm på 97 mrd. til staten i 2009 - Petoro inviterer til krafttak for nødvendig omstilling 
 

2009

[05.11.2009]
77,5 milliarder til staten per 3. kvartal 
 
[05.11.2009]
Prosjekter følger ikke fremdriftsplan - Petoro pådriver 
 
[27.10.2009]
For snever forvaltning av olje og gass?  
 
[27.10.2009]
Robust gasstransport viktig 
 
[05.08.2009]
SDØE 1. halvår 2009: Godt halvår - usikkerhet om nye prosjekter 
 
[05.08.2009]
Store inntekter til staten - tross lave oljepriser 
 
[29.04.2009]
Ikke forretningsmessig grunnlag for Skanled 
 
[02.03.2009]
Rekordresultat tross oljeprisfall i 4. kvartal, Petoro pådriver for investeringer neste ti år. 
 
[06.02.2009]
Petoro går inn i utredningsfasen i Skanled 
 

2008

[16.12.2008]
Vil gjennomføre lønnsomme prosjekter 
 
[03.12.2008]
Forlik om restruktureringskostnader 
 
[18.09.2008]
Petoro-kontrakt verdt 60 millioner til UPAX  
 
[27.08.2008]
Petoro ønsker mer aktivitet i Barentshavet  
 
[09.07.2008]
80 milliarder i første halvår  
 
[02.04.2008]
Lave utslipp til sjø, men Snøhvit øker CO2-utslipp 
 
[01.04.2008]
Høyeste kvartalsresultat for SDØE 
 
[28.02.2008]
112 milliarder kroner til statskassen i 2007 
 
[28.02.2008]
Stor endring av aktørbildet på sokkelen 
 
[28.02.2008]
Reservetilvekst på 2 milliarder fat o.e.