Lavere produksjon og usikkerhet om investeringer i modne felt

Pressemelding SDØE 1. kvartal 2013:
Driftsproblemer og lavere produksjon på Troll og Snøhvit har bidratt til noe lavere netto kontantstrøm fra statens olje- og gass første kvartal dette året, enn for samme periode i fjor. Petoro-sjef Kjell Pedersen tar dette som en påminnelse om betydningen av de modne feltene. Han er usikker på om rettighetshaverne evner å ta større investeringsbeslutninger i slike felt, i en periode med høy aktivitet. 
Kontantstrømmen til staten ble 37,3 milliarder kroner som er 5,6 milliarder lavere enn i 1. kvartal 2012. Resultat etter finansposter var 36,2 milliarder kroner i første kvartal, mot 43 milliarder de tre første månedene i fjor. Driftsresultatet var 36,2 milliarder kroner mot 44,1 milliarder for samme periode året før.
 
Samlet olje- og gassproduksjon gikk i første kvartal ned med 15 prosent til 1,121 millioner fat oljeekvivalenter per dag (foed) mot 1,319 millioner foed for samme periode i 2012. Gassproduksjonen har hittil i 2013 vært 19 prosent lavere enn for tilsvarende periode i fjor. Den viktigste grunnen til denne reduksjonen er driftsproblemer på gassfeltene Troll og Snøhvit. Produksjonen av olje og NGL viser en reduksjon på ti prosent, hovedsakelig som følge av forsinket ferdigstillelse av brønner på Troll samt fall i produksjonen fra modne felt.
 
"At vi selv med nærmere tjue prosent redusert produksjon og lavere priser fortsatt leverer 37,3 milliarder kroner til staten i første kvartal, demonstrerer betydelig robusthet i porteføljen. Jeg er like fullt skuffet over at vi nok en gang har sett en langvarig driftsstans i Snøhvit-anlegget på Melk��ya", sier administrerende direktør Kjell Pedersen – som for øvrig for siste gang kommenterer SDØE-resultatene i kraft av å være selskapets leder. Pedersen går av med pensjon 11. juni.
 
"Driftsproblemene på Snøhvit og Troll minner oss om betydningen av tiltak nettopp for å opprettholde og forlenge lønnsom produksjon fra reservoarer og anlegg på de store modne feltene.
 
Jeg ser at temaet sikring av verdiene i de modne feltene har klatret høyere opp på industriens agenda de siste årene, og jeg er stolt over å kunne si at Petoro har bidratt med drahjelp i så måte. Samtidig ser jeg betydelige utfordringer i kombinasjonen høyt aktivitetsnivå, økt kapitaldisiplin/-effektivitet og konkurranse om å være det beste prosjektet i selskapenes store porteføljer. Jeg er derfor usikker på om større investeringer i et modent felt – selv om det er tidskritisk - vil komme høyt nok opp på rangeringslisten hos rettighetshaverne i en tid med mange andre muligheter."
 
Pedersen trekker fram sommerens valg av konsept for den videre utviklingen av Snorrefeltet som den første og store testen. "Her står vi som rettighetshavere overfor veivalg der størrelsen på investeringene vil være avgjørende for hvor store lønnsomme tilleggsreserver vi kan få ut av feltet."
 
Kontakt:
Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef
Petoro AS
+47 51502024 / +47 95075554
Sveinung.sletten@petoro.no

 

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00