Lavere produksjon og usikkerhet om investeringer i modne felt

Pressemelding SDØE 1. kvartal 2013:
Driftsproblemer og lavere produksjon på Troll og Snøhvit har bidratt til noe lavere netto kontantstrøm fra statens olje- og gass første kvartal dette året, enn for samme periode i fjor. Petoro-sjef Kjell Pedersen tar dette som en påminnelse om betydningen av de modne feltene. Han er usikker på om rettighetshaverne evner å ta større investeringsbeslutninger i slike felt, i en periode med høy aktivitet. 
Kontantstrømmen til staten ble 37,3 milliarder kroner som er 5,6 milliarder lavere enn i 1. kvartal 2012. Resultat etter finansposter var 36,2 milliarder kroner i første kvartal, mot 43 milliarder de tre første månedene i fjor. Driftsresultatet var 36,2 milliarder kroner mot 44,1 milliarder for samme periode året før.
 
Samlet olje- og gassproduksjon gikk i første kvartal ned med 15 prosent til 1,121 millioner fat oljeekvivalenter per dag (foed) mot 1,319 millioner foed for samme periode i 2012. Gassproduksjonen har hittil i 2013 vært 19 prosent lavere enn for tilsvarende periode i fjor. Den viktigste grunnen til denne reduksjonen er driftsproblemer på gassfeltene Troll og Snøhvit. Produksjonen av olje og NGL viser en reduksjon på ti prosent, hovedsakelig som følge av forsinket ferdigstillelse av brønner på Troll samt fall i produksjonen fra modne felt.
 
"At vi selv med nærmere tjue prosent redusert produksjon og lavere priser fortsatt leverer 37,3 milliarder kroner til staten i første kvartal, demonstrerer betydelig robusthet i porteføljen. Jeg er like fullt skuffet over at vi nok en gang har sett en langvarig driftsstans i Snøhvit-anlegget på Melk��ya", sier administrerende direktør Kjell Pedersen – som for øvrig for siste gang kommenterer SDØE-resultatene i kraft av å være selskapets leder. Pedersen går av med pensjon 11. juni.
 
"Driftsproblemene på Snøhvit og Troll minner oss om betydningen av tiltak nettopp for å opprettholde og forlenge lønnsom produksjon fra reservoarer og anlegg på de store modne feltene.
 
Jeg ser at temaet sikring av verdiene i de modne feltene har klatret høyere opp på industriens agenda de siste årene, og jeg er stolt over å kunne si at Petoro har bidratt med drahjelp i så måte. Samtidig ser jeg betydelige utfordringer i kombinasjonen høyt aktivitetsnivå, økt kapitaldisiplin/-effektivitet og konkurranse om å være det beste prosjektet i selskapenes store porteføljer. Jeg er derfor usikker på om større investeringer i et modent felt – selv om det er tidskritisk - vil komme høyt nok opp på rangeringslisten hos rettighetshaverne i en tid med mange andre muligheter."
 
Pedersen trekker fram sommerens valg av konsept for den videre utviklingen av Snorrefeltet som den første og store testen. "Her står vi som rettighetshavere overfor veivalg der størrelsen på investeringene vil være avgjørende for hvor store lønnsomme tilleggsreserver vi kan få ut av feltet."
 
Kontakt:
Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef
Petoro AS
+47 51502024 / +47 95075554
Sveinung.sletten@petoro.no

 

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022