Nyheter

Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet

[26.11.2021]
Cecilie Point Pedersen (fra venstre), TotalEnergies, Wenche Tjelta Johansen, Oljedirektoratet, Stein Wolden, ConocoPhillips, Kjell Morrisbak-Lund, Petoro, Marte Mjøs Persen, olje- og energiminister og fra Equinor Arild Gjerstad, Cecilie Aarskog Bekkeheien og Kjetil Hove. (Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)
Cecilie Point Pedersen (fra venstre), TotalEnergies, Wenche Tjelta Johansen, Oljedirektoratet, Stein Wolden, ConocoPhillips, Kjell Morrisbak-Lund, Petoro, Marte Mjøs Persen, olje- og energiminister og fra Equinor Arild Gjerstad, Cecilie Aarskog Bekkeheien og Kjetil Hove. (Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)
Oseberg-partnerne har tatt en investeringsbeslutning på 10 milliarder kroner i videreutvikling av feltet.
Partnerne vil redusere CO2-utslippene fra Oseberg Feltsenter og Oseberg Sørplattformen, samtidig skal gassproduksjonen fra Oseberg økes. Endret plan for utbygging og drift (PUD) ble overrakt til Olje og energiminister Marte Mjøs Persen.

Med de betydelige gassreservene som fortsatt kan tas ut av feltet er dette en meget viktig utbygging for Norge. Bare Snøhvit og Troll kan skilte med større gassreserver. Dermed er dette en viktig milepæl på feltets reise fra oljeprodusent til en betydelig gasseksportør.

Osebergfeltet er i dag det feltet på norsk sokkel med størst utslipp av CO2, og med denne oppgraderingen vil feltets kraftbehov økes. Dette gjør det ekstra viktig og ikke minst helt avgjørende at installasjonene også delelektrifisering. I tillegg legges det til rette for en mulighet til å fullelektrifisere Oseberg i fremtiden. Dette er helt sentrale tiltak for at Norge skal nå sine klimamål. Elektrifisering er en investering som gir raske resultater i form av store kutt i CO2-utslipp.

-Denne oppgraderingen av Oseberg bidrar til at vi kan produsere olje og gass med så lave utslipp som mulig. Vi øker gassproduksjonen fra Oseberg samtidig som vi, ved elektrifisering, reduserer CO2- utslipp med rundt 320.000 tonn per år, sier Kristin Kragseth, administrerende direktør i Petoro.

Oseberg Unit partnerskap: Equinor (operatør), Petoro, TotalEnergies ogConocoPhilips.
 

Flere nyheter

Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
Utbyggingsplan for Kristin Sør levert
[30.06.2021]
Utbyggingsplan for Kristin Sør levert
Les mer
Kristin Kragseth på plass i Petoro
[01.06.2021]
Kristin Kragseth på plass i Petoro
Les mer
Petoro feirer 20 år
[10.05.2021]
Petoro feirer 20 år
Les mer
26 milliarder til staten  – kraftig resultatforbedring fra Petoro
[05.05.2021] - Pressemelding 1. kvartal 2021
26 milliarder til staten – kraftig resultatforbedring fra Petoro
Les mer
Utbyggingsplaner for elektrifisering av Troll Vest levert
[23.04.2021]
Utbyggingsplaner for elektrifisering av Troll Vest levert
Les mer
Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
[09.03.2021] - Pressemelding Petoro årsresultat 2020
Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
Les mer