Nyheter

Ny PUD levert

[17.08.2022]
Olje- og energiminister Terje Aasland mottok plan for utbygging og drift (PUD) fra operatør Aker BP og rettighetshaverne Petoro og LOTOS Exploration and Production Norge AS. Fra høyre: Terje Aasland, Kristin Johnsen (Petoro), Ine Dolve (Aker BP), Sjur Hundsnes (Aker BP), Are Eikeland (Aker BP) og Geir Djuve (LOTOS). Foto: Margrete Løbben Hanssen / OED
Olje- og energiminister Terje Aasland mottok plan for utbygging og drift (PUD) fra operatør Aker BP og rettighetshaverne Petoro og LOTOS Exploration and Production Norge AS. Fra høyre: Terje Aasland, Kristin Johnsen (Petoro), Ine Dolve (Aker BP), Sjur Hundsnes (Aker BP), Are Eikeland (Aker BP) og Geir Djuve (LOTOS). Foto: Margrete Løbben Hanssen / OED
Plan for utbygging og drift (PUD) for Trell & Trine ble overlevert til Olje- og energidepartementet (OED) 10. august. Utbyggingen vil utnytte forlenget levetid for Alvheim-feltet, øke produksjonen og redusere både enhetskostnadene og CO2 per fat.  
— Det er svært positivt at vi også i Alvheim-området finner gode løsninger for bruk eksisterende infrastruktur, det bidrar til økt verdiskaping på norsk sokkel, sier  administrerende direktør i Petoro, Kristin Kragseth.
 
Funnene Trell og Trine ligger i Nordsjøen 24 kilometer øst for produksjonsskipet Alvheim og planlegges utbygd med tre brønner og to nye undervannsinstallasjoner. Disse skal knyttes til eksisterende infrastruktur på East Kameleon og videre til Alvheim.
 
De totale investeringene i prosjektet er anslått til nærmere seks milliarder kroner. Planlagt produksjonsstart er første kvartal 2025.  Utvinnbare ressurser i Trell & Trine er estimert til rundt 25 millioner fat oljeekvivalenter og vil produsere med svært lave utslipp, estimert til 0,3 kg CO2 per fat.  

Operatør er Aker BP, lisenspartnere Petoro og LOTOS Exploration & Production.
 

Flere nyheter

1,3 milliarder til AS Norge hver dag
[03.08.2022] - Pressemelding 2. kvartal 2022
1,3 milliarder til AS Norge hver dag
Les mer
1,3 milliarder til AS Norge hver dag - 03.08.2022 10:00
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
[27.06.2022]
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
Les mer
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner - 27.06.2022 15:00
Utreder havvindpark ved Troll
[17.06.2022]
Utreder havvindpark ved Troll
Les mer
Utreder havvindpark ved Troll - 17.06.2022 12:00
PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00