En drivkraft på norsk sokkel

Den norske stat eier andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS, og blir fastsatt gjennom lisenstildelingene. Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

petoro ons2018 nettside header m tekst
pud troll fase 3 sandsli

PUD levert for Troll fase 3

[04.07.2018]
3. juli 2018 leverte partnerskapet i Troll-lisensen plan for videre utbygging av feltet. Dette er tredje fase i utbyggingen av dette unike feltet på norsk sokkel og vil kunne realisere 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter meget kostnadseffektivt.

Les mer
Trollplattformen er den største bidragsyteren i SDØE-porteføljen.  Foto: Øyvind Hagen, Statoil
[15.06.2018]

SDØE øker i verdi

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) var per 1.1.2018 verdsatt til 1093 milliarder kroner, en økning på 283 milliarder kroner siden 2016. Det er Petoro AS som ivaretar SDØE.

Les mer
Foto: Statoil – Roar Lindefjell / Bo Randulff
[09.05.2018] - Pressemelding 1. kvartal 2018

Sterkeste start på året siden 2014

Netto kontantstrøm fra Petoro var per første kvartal 32,5 milliarder kroner, en økning på 19 prosent fra samme periode i fjor. Petoro går nå inn i en spennende periode med historisk høy prosjektaktivitet.

Les pressemeldingen
Les styrets kvartalsrapport
Grethe Moen - Foto: Anne Lise Norheim
[14.03.2018] - Pressemelding Petoro årsresultat 2017

Hardt arbeid gir nye muligheter

Petoro leverer 87 milliarder kroner til staten i 2017, 21 milliarder mer enn i 2016.
- Vi er inne i en oppgangstid, nå gjelder det å sikre fortsatt effektiv drift og legge grunnlaget for fremtidig produksjon med å finne mer olje og gass, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro.
 

Les pressemeldingen
Les styrets beretning
Les presentasjon
Les årsrapport for 2017