En drivkraft på norsk sokkel
Den norske stat har andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg tilknyttet norsk kontinentalsokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse andelene ivaretas av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE. Kontantstrømmen fra SDØE blir i sin helhet overført til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).
Faktabokser-a%CC%8Arsrapport2019-no

Petoro går digitalt

[18.03.2020]
For å følge opp myndighetens krav og for å bidra til å hindre spredning av koronavirus, innførte Petoro hjemmekontor for alle sine ansatte fra midt på dagen torsdag 12. mars. Dette påvirker i liten grad vår daglige drift. 
Solid kontantstrøm - påvirkes av svakere gassmarked
Solid kontantstrøm - påvirkes av svakere gassmarked
[06.03.2020] - Pressemelding Petoro årsresultat 2019
Petoro leverte 96 milliarder kroner til staten i 2019.  Dette er 24 milliarder kroner lavere enn året før, noe som i all hovedsak skyldes lavere gassproduksjon og gasspriser. Selv med denne nedgangen er kontantstrømmen fortsatt solid.
14 lisenser til Petoro
14 lisenser til Petoro
[14.01.2020]
Olje- og energidepartementet tilbød 14. januar 69 utvinningstillatelser i TFO (tildeling av forhåndsdefinerte områder) 2019. Petoro fikk totalt 14 lisenser til forvaltning, 7 i Nordsjøen, 3 i Norskehavet og  4 i Barentshavet.
40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 – netto null i 2050
40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 – netto null i 2050
[07.01.2020]
Norsk olje og gass offentliggjorde 6.1.2020 nytt Klimaveikart for norsk olje- og gassnæring mot 2030 og 2050.
petroro_circles_blue072

SDØE-fakta

Petoro ivaretar Statens direkte økonomiske engasjement og er rettighetshaver til om lag 1/3 av olje og gassreservene med andeler i 35 produserende felt på norsk sokkel.
5felt2019-no
Resultater

Resultater

Petoro skal på forretningsmessig grunnlag skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE.
Organisasjon

Organisasjon

Petoro har en liten og flat organisasjon med medarbeidere som har høy kompetanse og bred erfaring fra petroleums-virksomheten.
Hovedoppgaver

Hovedoppgaver

Ivaretakelse av statens andeler, overvåking av avsetningen av statens petroleum og økonomistyring.