En drivkraft på Norsk sokkel

Den norske stat eier store andeler i olje- og gass-lisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte øknonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

gkm - portrett

Høye ambisjoner - en forutsetning

[03.11.2015] – Pressemelding 3. kvartal 2015:
- Omstillingen i driften av feltene i SDØEs portefølje går i riktig retning. Doblet boretakt på enkelte installasjoner viser at det er mulig å nå en ambisjon om effektivisering som gir halvering av kostnadene. Basert på det vi ser mener vi at potensialet for forbedring fortsatt er stort. Videre forbedringsarbeid krever en mer radikal tilnærming enn til nå, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro.

Les pressemeldingen
Les styrets kvartalsrapport
Les presentasjon
maria 8000x300dpi preview med tekst
[04.09.2015]

Plan for utbygging og drift av Maria-feltet godkjent

Olje- og energidepartementet har godkjent PUD'en for Maria-feltet i Norskehavet. Petoro har vært opptatt av god utnyttelse av eksisterende infrastruktur i forbindelse med Maria-utbyggingen.

Les mer
0094661 - johan sverdrup field centre - photo statoil - statoil
[21.08.2015]

Johan Sverdrup-utbygging godkjent

Planen for utbygging og drift av første fase av Johan Sverdrup-prosjektet ble i går 20. august godkjent av Olje- og energidepartementet.
 
Sverdrup-feltets første byggetrinn omfatter plan for utbygging og drift av feltet, planer for anlegg og drift av eksportrørledninger for olje og gass, samt plan for anlegg og drift av kraft fra land.

Les mer
grethemoen fotoemileashley03
[06.08.2015] – Pressemelding 2. kvartal 2015:

Kostnadstrenden er brutt, fortsatt stort behov for effektivisering

"Vi ser nå at kostnadstrenden er brutt for driften av flere felt i Petoros portefølje. Det er nødvendig med fortsatt effektivisering som vil bidra til økt inntjening og samtidig øke lønnsomheten i fremtidige prosjekter. Så langt har vi ikke sett at omstillingen har ført til forslag om flere nye prosjekter i lisensene", sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen i forbindelse med publisering av 2.-kvartalsresultatene for Statens direkte økonomiske engasjement på norsk sokkel. 

Les pressemeldingen
Les styrets kvartalsrapport