En drivkraft på norsk sokkel
Den norske stat har andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg tilknyttet norsk kontinentalsokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse andelene ivaretas av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE. Kontantstrømmen fra SDØE blir i sin helhet overført til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).
faktaboks-no-hovedbanner-Q1-2020
Grethe Moen. Foto: Petoro AS

Solid 1. kvartal i en krevende markedssituasjon

[11.05.2020] - Pressemelding 1. kvartal 2020
Petoro leverte en kontantstrøm på 27 milliarder kroner i første kvartal 2020. Dette er en nedgang på 18 prosent sammenlignet med første kvartal 2019. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere priser, mens den underliggende driften har vært god gjennom hele kvartalet.
 
Hywind Tampen godkjent
Hywind Tampen godkjent
[08.04.20]
Olje- og energidepartementet godkjente 8. april utbyggingsplanen for havvindprosjektet
Hywind Tampen i Nordsjøen, verdens største og Norges første anlegg for flytende havvind.
Petoro går digitalt
Petoro går digitalt
[18.03.2020]
For å følge opp myndighetens krav og for å bidra til å hindre spredning av koronavirus, innførte Petoro hjemmekontor for alle sine ansatte fra midt på dagen torsdag 12. mars. Dette påvirker i liten grad vår daglige drift. 
Solid kontantstrøm - påvirkes av svakere gassmarked
Solid kontantstrøm - påvirkes av svakere gassmarked
[06.03.2020] - Pressemelding Petoro årsresultat 2019
Petoro leverte 96 milliarder kroner til staten i 2019.  Dette er 24 milliarder kroner lavere enn året før, noe som i all hovedsak skyldes lavere gassproduksjon og gasspriser. Selv med denne nedgangen er kontantstrømmen fortsatt solid.
petroro_circles_blue072

SDØE-fakta

Petoro ivaretar Statens direkte økonomiske engasjement og er rettighetshaver til om lag 1/3 av olje og gassreservene med andeler i 35 produserende felt på norsk sokkel.
5felt2019-no
Resultater

Resultater

Petoro skal på forretningsmessig grunnlag skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE.
Organisasjon

Organisasjon

Petoro har en liten og flat organisasjon med medarbeidere som har høy kompetanse og bred erfaring fra petroleums-virksomheten.
Hovedoppgaver

Hovedoppgaver

Ivaretakelse av statens andeler, overvåking av avsetningen av statens petroleum og økonomistyring.