En drivkraft på norsk sokkel

Den norske stat eier store andeler i olje- og gass-lisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

pud - johan castberg - 05 12 2017

PUD levert for Johan Castberg

(05 12 2017) PUD levert for Johan Castberg
Plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Castberg-feltet i Barentshavet ble tirsdag 5. desember 2017 overlevert til Olje- og energidepartementet under en seremoni i Hammerfest. Johan Castberg er planlagt bygd ut med et stort undervannsanlegg som knyttes opp mot et flytende produksjonsfartøy.

Les mer
Grethe Moen - Foto: Emile Ashley
[01.11.2017] - Pressemelding 3. kvartal 2017

Store inntekter til samfunnet

- Den positive resultatutviklingen vi så i første halvår fortsetter i tredje kvartal, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro. Netto kontantstrøm til staten var 65 milliarder kroner per tredje kvartal, en økning på 28 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Den omstillingen og effektiviseringen bransjen har vært gjennom gir gode resultater. – Fortsatt effektivisering er avgjørende fordi olje- og gassnæringen skal være motoren i norsk næringsliv i flere tiår. Inntektspotensialet er fremdeles stort, men kommer ikke av seg selv.

Les pressemeldingen
Les styrets beretning
Les presentasjon
Første synlige tegn på at Johan Sverdrup feltet tar form i Nordsjøen. Stålunderstellet løftes på plass. Kilde: Statoil
[03.08.2017] - Pressemelding 2. kvartal 2017

Digitalisering krever modig og fremtidsrettet ledelse

- Vi registrerer at den positive resultatutviklingen vi så i 1. kvartal fortsetter i 2. kvartal, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro. Netto kontantstrøm til staten var 49 milliarder kroner i første halvår, og har økt med 27 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Den kontinuerlige forbedringen gir fortsatt gode resultater, men det er hele tiden behov for nye virkemidler for å styrke konkurransekraften for norsk sokkel, sier Moen.

Les pressemeldingen
Les styrets kvartalsrapport
Grethe Moen - Foto: Emile Ashley
[10.05.2017] - Pressemelding 1. kvartal 2017

Positiv utvikling og økt konkurransekraft

Det er de siste årene gjort en stor effektiviseringsinnsats for økt konkurransekraft på norsk sokkel. – Vi ser en industri med en helt annen kostnadsbevissthet enn for få år siden, sier administrerende direktør i Petoro Grethe Moen.  – Dette, sammen med en betydelig høyere oljepris gjør at Petoro kan levere en kontantstrøm som er 4,7 mrd. kroner høyere enn første kvartal i fjor, men Moen understreker samtidig at vi på ingen måte er i mål. – Det er helt nødvendig at konkurransekraften styrkes ytterligere, samtidig som HMS-resultatene må forbedres.

Les pressemeldingen
Les styrets kvartalsrapport