En drivkraft på norsk sokkel

Den norske stat eier store andeler i olje- og gass-lisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Grethe Moen - Foto: Anne Lise Norheim

Hardt arbeid gir nye muligheter

[14.03.2018] - Pressemelding Petoro årsresultat 2017
Petoro leverer 87 milliarder kroner til staten i 2017, 21 milliarder mer enn i 2016.
- Vi er inne i en oppgangstid, nå gjelder det å sikre fortsatt effektiv drift og legge grunnlaget for fremtidig produksjon med å finne mer olje og gass, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro.
 


Les pressemeldingen
Les styrets beretning
Les presentasjon
Les årsrapport for 2017
island
Petoro Iceland tilbakeleverer den siste lisensen på islandsk sokkel

Petoro Iceland tilbakeleverer den siste lisensen på islandsk sokkel

Petoro Iceland AS har vært deltaker på islandsk sokkel i tre lisenstildelinger fra 2013 og 2014. De to første lisensene har blitt enstemmig tilbakelevert etter at arbeidsforpliktelsen i første fase var fullført. 
 

Les mer
Jonny Mæland. Foto: Petoro

Ny økonomidirektør

Jonny Mæland har tiltrådt som økonomidirektør i Petoro og er medlem av Petoros ledergruppe.

Les mer
snorre pud - overlevering 21 12 2017
(21 12 2017) PUD levert for Snorre-utvidelse

PUD levert for Snorre-utvidelse

Plan for utbygging og drift (PUD) av Snorre Expansion Project ble torsdag 21. desember overlevert til Olje- og energidepartementet på et arrangement i Stavanger. Snorrefeltet vil med dette bli utvidet med en havbunnsløsning.

Les mer