En drivkraft på norsk sokkel
Den norske stat har andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg tilknyttet norsk kontinentalsokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse andelene ivaretas av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE. Kontantstrømmen fra SDØE blir i sin helhet overført til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).
Faktabokser-Q3-2022-no_

Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa

[22.11.2022]

Partnerskapet i Irpa leverte i dag inn plan for utbygging og drift av gassfunnet til Olje- og energidepartementet. Partnerskapet består av Equinor Energy AS (operatør) 51%, Petoro (20%), Wintershall DEA (19%) og Shell (10%). Utbyggingen vil sikre trygge leveranser av gass til Europa.

Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
Partnerskapet for Maria-feltet i Norskehavet, Petoro, Sval Energi og Wintershall Dea (operatør) leverte i dag inn plan for utbygging og drift (PUD) for andre fase av feltet.
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
[10.11.2022]
Det er i dag offentliggjort at partnerskapet i Wisting-lisensen har valgt å utsette investeringsbeslutningen for prosjektet.
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes - 10.11.2022
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon
[02.11.2022] - Pressemelding 3. kvartal 2022
Petoro har levert en netto kontantstrøm på 402 milliarder kroner per tredje kvartal 2022. For tredje kvartal isolert var kontantstrømmen på 167 milliarder kroner, noe som er nesten like mye som for hele fjoråret. Kontantstrømmen overføres i sin helhet til staten.
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon - 02.11.2022 10:00
petroro_circles_blue072

SDØE-fakta

Petoro ivaretar Statens direkte økonomiske engasjement og er rettighetshaver til om lag 1/3 av olje og gassreservene med andeler i 37 produserende felt på norsk sokkel.
femfelt2021-no
Resultater

Resultater

Petoro skal på forretningsmessig grunnlag skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE.
Resultater
Organisasjon

Organisasjon

Petoro har en liten og flat organisasjon med medarbeidere som har høy kompetanse og bred erfaring fra petroleums-virksomheten.
Organisasjon
Hovedoppgaver

Hovedoppgaver

Ivaretakelse av statens andeler, overvåking av avsetningen av statens petroleum og økonomistyring.
Hovedoppgaver