En drivkraft på norsk sokkel

Den norske stat eier store andeler i olje- og gass-lisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Jonny Mæland. Foto: Petoro

Ny økonomidirektør

Jonny Mæland tiltrådte 2. januar 2018 som økonomidirektør i Petoro og blir medlem av Petoros ledergruppe.

Les mer
snorre pud - overlevering 21 12 2017
(21 12 2017) PUD levert for Snorre-utvidelse

PUD levert for Snorre-utvidelse

Plan for utbygging og drift (PUD) av Snorre Expansion Project ble torsdag 21. desember overlevert til Olje- og Energidepartementet på et arrangement i Stavanger. Snorrefeltet vil med dette bli utvidet med en havbunnsløsning.

Les mer
pud - johan castberg - 05 12 2017
(05 12 2017) PUD levert for Johan Castberg

PUD levert for Johan Castberg

Plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Castberg-feltet i Barentshavet ble tirsdag 5. desember 2017 overlevert til Olje- og energidepartementet under en seremoni i Hammerfest. Johan Castberg er planlagt bygd ut med et stort undervannsanlegg som knyttes opp mot et flytende produksjonsfartøy.

Les mer
Grethe Moen - Foto: Emile Ashley
[01.11.2017] - Pressemelding 3. kvartal 2017

Store inntekter til samfunnet

- Den positive resultatutviklingen vi så i første halvår fortsetter i tredje kvartal, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro. Netto kontantstrøm til staten var 65 milliarder kroner per tredje kvartal, en økning på 28 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Den omstillingen og effektiviseringen bransjen har vært gjennom gir gode resultater. – Fortsatt effektivisering er avgjørende fordi olje- og gassnæringen skal være motoren i norsk næringsliv i flere tiår. Inntektspotensialet er fremdeles stort, men kommer ikke av seg selv.

Les pressemeldingen
Les styrets beretning
Les presentasjon