En drivkraft på norsk sokkel

Den norske stat eier store andeler i olje- og gass-lisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Grethe Moen - Foto: Emile Ashley

Positiv utvikling og økt konkurransekraft

[10.05.2017] - Pressemelding 1. kvartal 2017
Det er de siste årene gjort en stor effektiviseringsinnsats for økt konkurransekraft på norsk sokkel. – Vi ser en industri med en helt annen kostnadsbevissthet enn for få år siden, sier administrerende direktør i Petoro Grethe Moen.  – Dette, sammen med en betydelig høyere oljepris gjør at Petoro kan levere en kontantstrøm som er 4,7 mrd. kroner høyere enn første kvartal i fjor, men Moen understreker samtidig at vi på ingen måte er i mål. – Det er helt nødvendig at konkurransekraften styrkes ytterligere, samtidig som HMS-resultatene må forbedres.

Les pressemeldingen
Les styrets kvartalsrapport
Hugo Sandal. Foto: Rolf Estensen
[28.06.2017]

Hugo Sandal nytt styremedlem

Hugo Sandal ble på generalforsamlingen 26. juni 2017 valgt som nytt styremedlem i styret i Petoro AS.

Les mer
Troll A. Foto: Øyvind Hagen, Statoil
[15.03.2017] - Pressemelding Petoro årsresultat 2016

Uforutsigbarhet krever økt konkurransekraft

Industrien preges fortsatt av stor usikkerhet. Norsk sokkels evne til å konkurrere i et krevende globalt energimarked forutsetter en produksjon som er kostnadseffektiv og med lavest mulig utslipp. Omstillingsarbeidet i 2016 har gitt imponerende resultater. For eksempel har feltkostnadene blitt redusert med ytterligere 12 % siden 2015, og vi har boret rekordmange brønner på våre faste installasjoner.

Les pressemeldingen
Les styrets beretning
Les presentasjon
Les årsrapport for 2016
Ledergruppen i Petoro. Foto: Kjetil Alsvik
[13.03.2017]

To nye direktører i Petoros ledergruppe

Petoro har nylig ansatt to nye direktører i sin ledergruppe. Hege Waldenstrøm Manskow er ansatt i stillingen som direktør organisasjon og forretningsstøtte, og Ole Njærheim er ansatt i stillingen som direktør for marked og avsetning. 

Les mer