EN DRIVKRAFT PÅ norsk sokkel
Den norske stat eier store andeler i olje- og
gass-lisensene på norsk sokkel gjennom
Statens direkte øknonomiske engasjement
(SDØE). Disse eierandelene forvaltes av
Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave
er å bidra til størst mulig verdiskaping
fra statens direkte eierandeler
- verdier som kommer hele
Norge til gode.
0069196 - oseberg field centre - photo %c3%98yvind hagen - statoil
Trude Haugen Fjeldstad inn i Petoro-styret

trude j h fjeldstad
[30.07.2015]

Trude Haugen Fjeldstad ble på generalforsamlingen i Petoro AS valgt som nytt styremedlem i selskapet. Haugen Fjeldstad har siden 2012 vært styresekretær og leder av konsernsjefens sekretariat i Statkraft SF. Hun har tidligere vært administrerende direktør i Plaine de I’Ain Power SAS, senior gassansvarlig i Statkraft og porteføljeforvalter for gass i Norsk Hydro ASA. 
 

Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
[02.07.2015]
Redusert andel i Johan Sverdrup – mulighet for redeterminering

13feb johan sverdrup cOlje- og energidepartementet har i dag offentliggjort sin beslutning om fordeling av Johan Sverdrup-feltet mellom de fem rettighetshaverne. Departementets vedtak gir Petoro/SDØE en viss reduksjon sammenlignet med det kompromisset som i februar ble inngått mellom fire av fem selskaper, der Petoro var ett av disse. Den nye andelen er fastsatt til 17,36 prosent. Petoros direktør for Johan Sverdrup, Jan Terje Mathisen, sier reduksjonen på 0,48 prosent er skuffende, men begrenset. Han framholder dessuten at det i OEDs vedtak er vist til enigheten mellom de fire selskapene bak kompromisset fra februar, og som innebærer at hver av partnerne kan igangsette en redeterminering på et senere tidspunkt.

Link til OEDs pressemelding


  Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
  [05.05.2015] - Pressemelding 1. kvartal 2015
  Omstillingsarbeidet er godt i gang - nå må vi få mer ut av modne felt

  sverdrup-pudFra overleveringen av PUD for Joan Sverdrup 13.2., f.v.: Olje- og energiminister Tord Lien, Eldar Sætre, Statoil, Grethe Moen, Petoro og Ashley Heppenstall, Lundin.
  (Foto: Per Ståle Bugjerde)


  ”Vi ser tydelig at oljeindustrien tar utfordringene på alvor. Kostnadene for felt i drift ble redusert med sju prosent første kvartal. Reell effektivisering til et betydelig lavere kostnadsnivå vil kreve hardt arbeid i lang tid fremover og er en helt nødvendig korreksjon. Samtidig er det viktig at nye forretningsmuligheter bringes fram. Diskusjoner om prioritering må på bordet i alle lisenser”, sier administrerende direktør, Grethe Moen, i forbindelse med Petoros fremleggelse av resultat for første kvartal 2015.  
  Les pressemeldingen
  Les styrets kvartalsrapport


   Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
   [26.06.2015]
   Geir Gjervan ny kommunikasjonssjef i Petoro

   rs2923 geir gjervanGeir Gjervan (44) er ansatt i Petoro som kommunikasjonssjef, etter Sveinung Sletten som går av med pensjon til høsten. Gjervan kommer fra rådgivingsselskapet First House. Han har lang fartstid som informasjonssjef i olje- og gassindustrien og som rådgiver til industrien. Han har vært pressetalsmann for Statoils virksomhet på norsk sokkel og informasjonssjef i Wintershall Norge. Han er utdannet innen journalistikk og historie, og har jobbet i flere redaksjoner. Dato for tiltredelse er ikke fastsatt.


    Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
    [05.05.2015]
    Utbyggingsplan for Mariafeltet levert

    img 7015-2Fra overrekkelsen av Maria-planen 5. mai, fra v:  Bernd Schrimpf, adm.dir. Wintershall Norge, Dag Omre, adm.dir. Centrica Norge, statsråd Tord Lien, Martin Bachmann, dir. U&P Europa og Midt-Østen i Wintershall, Kjell Morisbak Lund, lisensdirektør, Petoro. (Foto: Ella Ege Bye Mørland, OED).

    Operatør Wintershall og partnerne Petoro og Centrica leverte 5. mai plan for utbygging og drift av Mariafeltet til olje- og energiminister Tord Lien. Investeringene er anslått til 15,3 milliarder kroner og planlagt produksjonsstart er 2018. Petoro overtok 30 prosent av feltet i 2011 og har særlig vært opptatt av god utnyttelse av eksisterende infrastruktur i denne delen av Norskehavet i forbindelse med Maria-utbyggingen.
    Les mer på www.wintershall.no
          Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
     Petoro har siden 2001, kunnet
     sende en netto kontantstrøm på
     over 1500 milliarder norske
     kroner til staten.
     KONTAKTINFORMASJON
     Besøksadresse: Øvre Strandgate 124, 4005 Stavanger
     Postadresse: Postboks 300 Sentrum, 4002 Stavanger
     Telefon:   51 50 20 00  /  epost: post@petoro.no
     >> til toppen av siden © Copyright 2015 Petoro