En drivkraft på norsk sokkel

Den norske stat eier andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS, og blir fastsatt gjennom lisenstildelingene. Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Grethe K. Moen - Foto: Anne Lise Norheim

Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye

[07.03.2019] - Pressemelding Petoro årsresultat 2018
Petoro leverte 120 milliarder kroner til staten i 2018. Dette er 33 milliarder mer enn i 2017, og er et av de beste årene i Petoros historie. - Norsk sokkel står bedre rustet enn på lenge. De siste årene har vi modnet fram robuste prosjekter som er konkurransedyktige selv med store prissvingninger. Dette er et konkurransefortrinn vi må jobbe hardt for å bevare, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen.

Les pressemeldingen
Les styrets beretning
Les presentasjon
Les årsrapport for 2018
Askepott Oseberg Vestflanken 2 - Februar 2018. Foto: Equinor / Erlend Hatteberg / CHC Helikopter Service
[01.11.2018] - Pressemelding 3. kvartal 2018

Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018

Inntektene fra Petoro fortsetter å øke. Netto kontantstrøm fra SDØE-porteføljen var per tredje kvartal på hele 86 milliarder kroner. Dette er 21 milliarder høyere enn samme periode i fjor som er økning på over 30 prosent.

Les pressemeldingen
Les styrets kvartalsrapport
hywind-tampen-floating-wind-farm
[28.08.2018]

Kraft fra havvind vurderes på Snorre og Gullfaks

Partnerskapene har, sammen med Equinor som operatør, vedtatt å utrede muligheten for å levere kraft fra flytende havvind til drift av Snorre og Gullfaks-plattformene. Disse plattformene kan bli de første i verden som får levert kraft fra flytende havvind.

Løsningen som vurderes er en vindpark i Tampenområdet bestående av 11 vindturbiner basert på Equinors havvindskonsept Hywind. De planlagte turbinene vil ha en samlet kapasitet til å levere totalt 88 MW, og vil kunne dekke gjennomsnittlig rundt 35% av det totale kraftforbruket på de fem plattformene Snorre A og B, samt Gullfaks A, B og C.

De sju lisenspartnerne for Snorre og Gullfaks vil nå jobbe videre med prosjektet fram mot en mulig investeringsbeslutning i 2019.

Petoro har 30 prosent eierskap i begge lisensene.
 

Les mer her
img 2461
[27.08.2018]

Langsiktig verdiskaping og økt konkurransekraft på Johan Sverdrup

Johan Sverdrup-partnerskapet leverte i dag 27.8. utbyggingsplanen for Sverdrup fase 2 Olje- og energidepartementet under ONS-uken i Stavanger. 

Økte ressursestimater og lavere investeringskostnader på fullfeltutviklingen av Johan Sverdrup fører til enda større verdiskaping. Svært lave CO2-utslipp gjør i tillegg Johan Sverdrup til et av verdens mest karboneffektive felt.

I forbindelse med utviklingen av fase 2 er det i tillegg etablert digitalisering- og teknologiplaner for hele feltet med mål å ytterligere å styrke sikkerheten og effektiviteten i drift, øke inntjeningen og redusere karbonutslippene fra feltet.

Johan Sverdrup-feltet er den største feltutbyggingen på norsk sokkel siden 80-tallet. På topp vil feltet produsere opp til 660.000 fat per dag, med en balansepris under 20 dollar per fat og med meget lave CO2-utslipp på 0,67 kg per fat.

Petoro har 17,36 prosent eierskap på Johan Sverdrup-feltet.


Les mer her