En drivkraft på norsk sokkel

Den norske stat eier andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS, og blir fastsatt gjennom lisenstildelingene. Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Askepott Oseberg Vestflanken 2 - Februar 2018. Foto: Equinor / Erlend Hatteberg / CHC Helikopter Service

Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018

[01.11.2018] - Pressemelding 3. kvartal 2018
Inntektene fra Petoro fortsetter å øke. Netto kontantstrøm fra SDØE-porteføljen var per tredje kvartal på hele 86 milliarder kroner. Dette er 21 milliarder høyere enn samme periode i fjor som er økning på over 30 prosent.

Les pressemeldingen
Les styrets kvartalsrapport
hywind-tampen-floating-wind-farm
[28.08.2018]

Kraft fra havvind vurderes på Snorre og Gullfaks

Partnerskapene har, sammen med Equinor som operatør, vedtatt å utrede muligheten for å levere kraft fra flytende havvind til drift av Snorre og Gullfaks-plattformene. Disse plattformene kan bli de første i verden som får levert kraft fra flytende havvind.

Løsningen som vurderes er en vindpark i Tampenområdet bestående av 11 vindturbiner basert på Equinors havvindskonsept Hywind. De planlagte turbinene vil ha en samlet kapasitet til å levere totalt 88 MW, og vil kunne dekke gjennomsnittlig rundt 35% av det totale kraftforbruket på de fem plattformene Snorre A og B, samt Gullfaks A, B og C.

De sju lisenspartnerne for Snorre og Gullfaks vil nå jobbe videre med prosjektet fram mot en mulig investeringsbeslutning i 2019.

Petoro har 30 prosent eierskap i begge lisensene.
 

Les mer her
img 2461
[27.08.2018]

Langsiktig verdiskaping og økt konkurransekraft på Johan Sverdrup

Johan Sverdrup-partnerskapet leverte i dag 27.8. utbyggingsplanen for Sverdrup fase 2 Olje- og energidepartementet under ONS-uken i Stavanger. 

Økte ressursestimater og lavere investeringskostnader på fullfeltutviklingen av Johan Sverdrup fører til enda større verdiskaping. Svært lave CO2-utslipp gjør i tillegg Johan Sverdrup til et av verdens mest karboneffektive felt.

I forbindelse med utviklingen av fase 2 er det i tillegg etablert digitalisering- og teknologiplaner for hele feltet med mål å ytterligere å styrke sikkerheten og effektiviteten i drift, øke inntjeningen og redusere karbonutslippene fra feltet.

Johan Sverdrup-feltet er den største feltutbyggingen på norsk sokkel siden 80-tallet. På topp vil feltet produsere opp til 660.000 fat per dag, med en balansepris under 20 dollar per fat og med meget lave CO2-utslipp på 0,67 kg per fat.

Petoro har 17,36 prosent eierskap på Johan Sverdrup-feltet.


Les mer her
velkommen-til-mulighetsrommet
[24.08.2018]

Petoro på ONS 2018

Velkommen til mulighetsrommet på Petoros stand under ONS-uken i Stavanger. Våre ansatte er til stede hver dag hele uken for å ta imot besøkende og fortelle deg mer om hva vårt mulighetsrom er som en av de største aktørene på norsk sokkel.

Les mer