En drivkraft på norsk sokkel
Den norske stat har andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg tilknyttet norsk kontinentalsokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse andelene ivaretas av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE. Kontantstrømmen fra SDØE blir i sin helhet overført til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).
Faktabokser-Q1-2024-no
Kart av Haltenbanken: Norsk Petroleum

Bytte av deltakerandeler mellom SDØE ved Petoro AS og Equinor ASA

[14.05.2024]
Petoro og Equinor har inngått omfattende andelsbytter på norsk sokkel. Avtalen vil sikre økt verdiskaping og en mer effektiv ressursforvaltning av selskapenes aktiviteter på Haltenbanken.
Bytte av deltakerandeler mellom SDØE ved Petoro AS og Equinor ASA - 14.05.2024 11:00
Bytte av deltakerandeler mellom SDØE ved Petoro AS og Equinor ASA - 14.05.2024 11:00
Petoro_b%C3%A6rekraftsrapport_2023-1
Bærekraftsrapport 2023
[02.05.2024]
Petoro er en stor aktør på norsk sokkel, og vi har derfor et ansvar for å belyse betydningen av Petoro og SDØE-porteføljen i et bærekraftsperspektiv. Åpenhet og dialog om dette temaet er viktig sett i lys av det energitrilemmaet vi har i dag; energisikkerhet, omstilling til en bærekraftig fremtid og energi som er tilgjengelig for alle til en akseptabel pris.
Bærekraftsrapport 2023
Johan Castberg. Foto: Equinor
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
I første kvartal 2024 leverte Petoro 60 milliarder kroner i kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Dette er 57 milliarder mindre enn i første kvartal 2023.

Illustrasjon Johan Castberg: Equinor
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
-Strategien vår er å både bidra til å skape flere investeringsmuligheter på de modne feltene, samt å finne gode områdeløsninger der flere lisenser i porteføljen inngår. Og alt med lavest mulig utslipp, sier Kristin Kragseth, administrerende direktør i Petoro. Foto: Anne Lise Norheim.
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
Petoro leverte 277 milliarder kroner i kontantstrøm til staten i 2023. Det er den nest høyeste kontantstrømmen i selskapets historie. Siden Petoro ble opprettet i 2001 har selskapet levert over 3000 milliarder kroner til staten fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
petroro_circles_blue072

SDØE-fakta

Petoro ivaretar Statens direkte økonomiske engasjement og er rettighetshaver til om lag 1/3 av olje og gassreservene med andeler i 43 produserende felt på norsk sokkel.
femfelt2023_no
Resultater

Resultater

Petoro skal på forretningsmessig grunnlag skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE.
Resultater
Organisasjon

Organisasjon

Petoro har en liten og flat organisasjon med medarbeidere som har høy kompetanse og bred erfaring fra petroleums-virksomheten.
Organisasjon
Hovedoppgaver

Hovedoppgaver

Ivaretakelse av statens andeler, overvåking av avsetningen av statens petroleum og økonomistyring.
Hovedoppgaver