En drivkraft på norsk sokkel

Den norske stat eier store andeler i olje- og gass-lisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Fra venstre: Grethe Moen – Petoro, Jon Sandnes – DEA, Pierluigi Nalin – Edison

Rettighetshaver i Dvalin

[02.01.2017]
30. desember ble Petoro rettighetshaver i Dvalin-lisensen (PL 435) ved overtakelse av 20 % andel fra OMV, en 5 % andel fra Edison samt en 10 % andel som følge av Maersks uttreden fra lisensen.

Les mer
Grethe Moen - Foto: Emile Ashley
[03.11.2016] - Pressemelding 3. kvartal 2016

Ytterligere nytenking er avgjørende for økt aktivitet

Fremtiden for norsk sokkel avhenger av ytterligere nytenking for å opprettholde global konkurransekraft og sikre ny aktivitet.Les pressemeldingen
Erling Bergerød tok imot pris på vegne av Petoro.
[30.08.2016]

Åsgard-lisensen fikk ODs IOR-pris

Under ONS 2016 delte Oljedirektoratet ut IOR-prisen til Åsgard-lisensen. I begrunnelsen understreket OD at gjennom Åsgard undervannskompresjon har lisensen vist hvordan man med kreativitet, standhaftighet og risikovilje, både når det gjelder bruk av metoder og teknologi, kan øke utvinningen av olje og gass utover det som kan forventes.

Les mer
Oseberg Field Centre - Photo: Harald Pettersen, Statoil
[04.08.2016] - Pressemelding 2. kvartal 2016

Oljebransjens fremtid avhenger av varig omstilling

Omstillingen på norsk sokkel fortsetter. En del av denne innebærer innsats for økt effektivisering. Innen boring har dette gitt synlige resultater, men den gode utviklingen fra 2015 flater nå ut. Ytterligere forbedring er nødvendig. Petoro vil igjen understreke at oljebransjen trenger varig, strukturell omstilling.

Les pressemeldingen
Les styrets kvartalsrapport