En drivkraft på norsk sokkel

Den norske stat eier store andeler i olje- og gass-lisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Grethe Moen - Foto: Emile Ashley

Ytterligere nytenking er avgjørende for økt aktivitet

[03.11.2016] - Pressemelding 3. kvartal 2016
Fremtiden for norsk sokkel avhenger av ytterligere nytenking for å opprettholde global konkurransekraft og sikre ny aktivitet.Les pressemeldingen
Erling Bergerød tok imot pris på vegne av Petoro.
[30.08.2016]

Åsgard-lisensen fikk ODs IOR-pris

Under ONS 2016 delte Oljedirektoratet ut IOR-prisen til Åsgard-lisensen. I begrunnelsen understreket OD at gjennom Åsgard undervannskompresjon har lisensen vist hvordan man med kreativitet, standhaftighet og risikovilje, både når det gjelder bruk av metoder og teknologi, kan øke utvinningen av olje og gass utover det som kan forventes.

Les mer
Oseberg Field Centre - Photo: Harald Pettersen, Statoil
[04.08.2016] - Pressemelding 2. kvartal 2016

Oljebransjens fremtid avhenger av varig omstilling

Omstillingen på norsk sokkel fortsetter. En del av denne innebærer innsats for økt effektivisering. Innen boring har dette gitt synlige resultater, men den gode utviklingen fra 2015 flater nå ut. Ytterligere forbedring er nødvendig. Petoro vil igjen understreke at oljebransjen trenger varig, strukturell omstilling.

Les pressemeldingen
Les styrets kvartalsrapport
Brian Bjordal nytt styremedlem
[04.08.2016]

Brian Bjordal nytt styremedlem

Brian Bjordal ble på generalforsamlingen 15. juni 20016 valgt som nytt styremedlem og nestleder i styret i Petoro AS.

Les mer