En drivkraft på norsk sokkel
Den norske stat har andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg tilknyttet norsk kontinentalsokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse andelene ivaretas av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE. Kontantstrømmen fra SDØE blir i sin helhet overført til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).
Faktabokser-Q3-2023-no
-Vår viktigste oppgave er til enhver tid å sørge for at verdiene i olje- og gassporteføljen vi forvalter blir realisert. I tillegg er målet å skape ytterligere verdier gjennom et pro-aktivt og strategisk arbeid i partnerskapene våre på norsk sokkel. Der spiller Petoro en sentral rolle, sier Kragseth. Foto: Elisabeth Tønnesen

Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold

[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Petoro har levert en netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på 219 milliarder kroner per tredje kvartal 2023. For tredje kvartal isolert var kontantstrømmen på 39 milliarder kroner. Kontantstrømmen overføres i sin helhet til staten
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte en netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på 180 milliarder kroner per andre kvartal 2023. Netto kontantstrøm for andre kvartal isolert var på 63 milliarder kroner.  
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Petoro_b%C3%A6rekraftsrapport_2022-1
Bærekraftsrapport 2022
[21.04.2023]
Petoro er en stor aktør på norsk sokkel, og vi har derfor et ansvar for å belyse betydningen av Petoro og SDØE-porteføljen i et bærekraftsperspektiv. Åpenhet og dialog om dette temaet er viktig sett i lys av det energitrilemmaet vi har i dag; energisikkerhet, omstilling til en bærekraftig fremtid og energi som er tilgjengelig for alle til en akseptabel pris.
Bærekraft
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Petoro leverte 117 milliarder kroner i kontantstrøm til staten fra SDØE-porteføljen i første kvartal 2023. Dette er fire milliarder mer enn i første kvartal 2022 og 91 milliarder mer enn første kvartal 2021.
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
petroro_circles_blue072

SDØE-fakta

Petoro ivaretar Statens direkte økonomiske engasjement og er rettighetshaver til om lag 1/3 av olje og gassreservene med andeler i 36 produserende felt på norsk sokkel.
femfelt2022-no
Resultater

Resultater

Petoro skal på forretningsmessig grunnlag skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE.
Resultater
Organisasjon

Organisasjon

Petoro har en liten og flat organisasjon med medarbeidere som har høy kompetanse og bred erfaring fra petroleums-virksomheten.
Organisasjon
Hovedoppgaver

Hovedoppgaver

Ivaretakelse av statens andeler, overvåking av avsetningen av statens petroleum og økonomistyring.
Hovedoppgaver