Den norske stat har andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg tilknyttet norsk kontinentalsokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse andelene ivaretas av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE. Kontantstrømmen fra SDØE blir i sin helhet overført til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).

DG1 passert på Wisting

[26.06.2019]
Onsdag 26.6.2019 besluttet partnerene i Wisting-lisensen (PL 537) enstemmig å passere DG1 samt å støtte at Equinor overtar som utbyggingsoperatør, og at OMV blir driftsoperatør.
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
[14.06.2019]
Fredag 14.6.2019 godkjente regjeringen en utbygging på Gullfaks-feltet som vil gi 17 millioner nye fat olje.
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
[15.05.2019]
Onsdag 15. mai ble plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn godkjent av norske myndigheter. Samme dag starter byggingen av feltets andre prosessplattform hos Aibel i Haugesund.
Økte investeringer sikrer framtidige inntekter
[09.05.2019] - Pressemelding 1. kvartal 2019
Petoro leverte en netto kontantstrøm på 32 milliarder kroner i første kvartal 2019. Dette er på samme nivå som første kvartal i fjor. – Vi er fornøyd med å presentere et så godt resultat, men inntektene kunne ha vært høyere med ytterligere forbedring i boreffektivitet, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen.

SDØE-fakta

Petoro ivaretar Statens direkte økonomiske engasjement og er rettighetshaver til om lag 1/3 av olje og gassreservene med andeler i 35 produserende felt på norsk sokkel.

Resultater

Petoro skal på forretningsmessig grunnlag skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE.

Organisasjon

Petoro har en liten og flat organisasjon med medarbeidere som har høy kompetanse og bred erfaring fra petroleums-virksomheten.

Hovedoppgaver

Ivaretakelse av statens andeler, overvåking av avsetningen av statens petroleum og økonomistyring.