En drivkraft på norsk sokkel

Den norske stat eier store andeler i olje- og gass-lisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

island

Petoro Iceland tilbakeleverer den siste lisensen på islandsk sokkel

Petoro Iceland tilbakeleverer den siste lisensen på islandsk sokkel
Petoro Iceland AS har vært deltaker på Islandsk sokkel i tre lisenstildelinger fra 2013 og 2014. De to første lisensene har blitt enstemmig tilbakelevert etter at arbeidsforpliktelsen i første fase var fullført. 
 


Les mer
Jonny Mæland. Foto: Petoro

Ny økonomidirektør

Jonny Mæland har tiltrådt som økonomidirektør i Petoro og er medlem av Petoros ledergruppe.

Les mer
snorre pud - overlevering 21 12 2017
(21 12 2017) PUD levert for Snorre-utvidelse

PUD levert for Snorre-utvidelse

Plan for utbygging og drift (PUD) av Snorre Expansion Project ble torsdag 21. desember overlevert til Olje- og Energidepartementet på et arrangement i Stavanger. Snorrefeltet vil med dette bli utvidet med en havbunnsløsning.

Les mer
pud - johan castberg - 05 12 2017
(05 12 2017) PUD levert for Johan Castberg

PUD levert for Johan Castberg

Plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Castberg-feltet i Barentshavet ble tirsdag 5. desember 2017 overlevert til Olje- og energidepartementet under en seremoni i Hammerfest. Johan Castberg er planlagt bygd ut med et stort undervannsanlegg som knyttes opp mot et flytende produksjonsfartøy.

Les mer