En drivkraft på norsk sokkel
Den norske stat har andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg tilknyttet norsk kontinentalsokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse andelene ivaretas av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE. Kontantstrømmen fra SDØE blir i sin helhet overført til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).
faktaboks-no-hovedbanner-Q3-2020
Snorre A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Bo B Randulff - Even Kleppa - Woldcam / Equinor ASA)

Oppstart på Snorre Expansion Project

[14.12.2020]
12. desember startet produksjonen fra Snorre Expansion Project. Et stort prosjekt som vil gi nær 200 millioner fat ekstra olje og forlenge levetiden for Snorre-feltet ut 2040. Prosjektet er svært viktig for Norge som en moden olje- og gassnasjon, og viser at det fortsatt er store muligheter i videreutviklingen av norsk sokkel.
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
[10.12.2020] - Pressemelding
Kristin Kragseth er ansatt som ny administrerende direktør i Petoro. Kragseth kommer fra stillingen som CEO i Vår Energi.
 
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
[30.10.2020] - Pressemelding 3. kvartal 2020
Petoro leverte en kontantstrøm til staten på 45 milliarder kroner per tredje kvartal. Dette er en nedgang på 42 prosent i forhold til samme periode i 2019. Kontantstrømmen for tredje kvartal var på 12 milliarder kroner, dette gir en bedring i kontantstrømmen på fem milliarder sammenlignet med andre kvartal. Økningen skyldes en midlertidig lettelse av smitteverntiltakene globalt som førte til etterspørselsvekst og en økning i prisene på olje- og gass.
Ny juridisk direktør
Ny juridisk direktør
[02.10.2020]
Kjersti Bergsåker-Aspøy har tiltrådt som juridisk direktør i Petoro og er medlem av Petoros ledergruppe.
petroro_circles_blue072

SDØE-fakta

Petoro ivaretar Statens direkte økonomiske engasjement og er rettighetshaver til om lag 1/3 av olje og gassreservene med andeler i 35 produserende felt på norsk sokkel.
5felt2019-no
Resultater

Resultater

Petoro skal på forretningsmessig grunnlag skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE.
Organisasjon

Organisasjon

Petoro har en liten og flat organisasjon med medarbeidere som har høy kompetanse og bred erfaring fra petroleums-virksomheten.
Hovedoppgaver

Hovedoppgaver

Ivaretakelse av statens andeler, overvåking av avsetningen av statens petroleum og økonomistyring.