En drivkraft på norsk sokkel

Den norske stat eier andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS, og blir fastsatt gjennom lisenstildelingene. Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Trollplattformen er den største bidragsyteren i SDØE-porteføljen.  Foto: Øyvind Hagen, Statoil

SDØE øker i verdi

[15.06.2018]
Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) var per 1.1.2018 verdsatt til 1093 milliarder kroner, en økning på 283 milliarder kroner siden 2016. Det er Petoro AS som ivaretar SDØE.

Les mer
Foto: Statoil – Roar Lindefjell / Bo Randulff
[09.05.2018] - Pressemelding 1. kvartal 2018

Sterkeste start på året siden 2014

Netto kontantstrøm fra Petoro var per første kvartal 32,5 milliarder kroner, en økning på 19 prosent fra samme periode i fjor. Petoro går nå inn i en spennende periode med historisk høy prosjektaktivitet.

Les pressemeldingen
Les styrets kvartalsrapport
Grethe Moen - Foto: Anne Lise Norheim
[14.03.2018] - Pressemelding Petoro årsresultat 2017

Hardt arbeid gir nye muligheter

Petoro leverer 87 milliarder kroner til staten i 2017, 21 milliarder mer enn i 2016.
- Vi er inne i en oppgangstid, nå gjelder det å sikre fortsatt effektiv drift og legge grunnlaget for fremtidig produksjon med å finne mer olje og gass, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro.
 

Les pressemeldingen
Les styrets beretning
Les presentasjon
Les årsrapport for 2017
island
Petoro Iceland tilbakeleverer den siste lisensen på islandsk sokkel

Petoro Iceland tilbakeleverer den siste lisensen på islandsk sokkel

Petoro Iceland AS har vært deltaker på islandsk sokkel i tre lisenstildelinger fra 2013 og 2014. De to første lisensene har blitt enstemmig tilbakelevert etter at arbeidsforpliktelsen i første fase var fullført. 
 

Les mer