En drivkraft på norsk sokkel

Den norske stat eier store andeler i olje- og gass-lisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Erling Bergerød tok imot pris på vegne av Petoro.

Åsgard-lisensen fikk ODs IOR-pris

[30.08.2016]
Under ONS 2016 delte Oljedirektoratet ut IOR-prisen til Åsgard-lisensen. I begrunnelsen understreket OD at gjennom Åsgard undervannskompresjon har lisensen vist hvordan man med kreativitet, standhaftighet og risikovilje, både når det gjelder bruk av metoder og teknologi, kan øke utvinningen av olje og gass utover det som kan forventes.

Les mer
Oseberg Field Centre - Photo: Harald Pettersen, Statoil
[04.08.2016] - Pressemelding 2. kvartal 2016

Oljebransjens fremtid avhenger av varig omstilling

Omstillingen på norsk sokkel fortsetter. En del av denne innebærer innsats for økt effektivisering. Innen boring har dette gitt synlige resultater, men den gode utviklingen fra 2015 flater nå ut. Ytterligere forbedring er nødvendig. Petoro vil igjen understreke at oljebransjen trenger varig, strukturell omstilling.

Les pressemeldingen
Les styrets kvartalsrapport
Brian Bjordal nytt styremedlem
[04.08.2016]

Brian Bjordal nytt styremedlem

Brian Bjordal ble på generalforsamlingen 15. juni 20016 valgt som nytt styremedlem og nestleder i styret i Petoro AS.

Les mer
kontollrom-pa-snorrea-photo-haraldpettersen-statoil
[16.03.2016] - Pressemelding Petoro årsresultat 2015

Omstillingen gir resultater, - industrien er på rett spor

Til tross for et utfordrende år var kontantstrømmen fra SDØE betydelige 94 milliarder kroner i 2015. Resultatene av omstillingen så langt lover godt for den transformasjonen som er nødvendig for industrien. 

Les pressemeldingen
Les styrets årsberetning
Les presentasjon
Les årsrapport for 2015