En drivkraft på norsk sokkel
Den norske stat har andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg tilknyttet norsk kontinentalsokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse andelene ivaretas av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE. Kontantstrømmen fra SDØE blir i sin helhet overført til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).
Faktabokser-%C3%A5rsrapport2020-no
- Det er høyt aktivitetsnivå i SDØE-porteføljen, og Snorre Videreutvikling er et godt eksempel. Videreutviklingen har økt reservegrunnlaget med like mye som et Goliat-felt, og Petoro har vært en pådriver for realisering av dette prosjektet i mange år, sier konstituert administrerende direktør i Petoro, Kjell Morisbak Lund. Foto: Bo Randulff/Even Kleppa Equinor

Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten

[09.03.2021] - Pressemelding Petoro årsresultat 2020
Petoro leverte 59 milliarder kroner til staten i 2020. Dette er en nedgang på 37 milliarder fra 2019. Hovedårsaken er kraftig prisfall på olje og gass grunnet covid-19. - I et svært spesielt år preget av nedstengning og sterke mobilitetsbegrensninger, viser SDØE-porteføljen sin styrke. Dette bidrar til store inntekter og understreker hvor viktig vår industri er for samfunnet, sier konstituert administrerende direktør Kjell Morisbak Lund.
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
[09.03.2021] - Petoro årsresultat 2020
Tirsdag 9. mars klokken 10:00 presenterte Petoro årsresultatet 2020 direkte på våre nettsider. Presentasjonen gir en oppsummering av resultatene for 2020.
Oppstart på Snorre Expansion Project
Oppstart på Snorre Expansion Project
[14.12.2020]
12. desember startet produksjonen fra Snorre Expansion Project. Et stort prosjekt som vil gi nær 200 millioner fat ekstra olje og forlenge levetiden for Snorre-feltet ut 2040. Prosjektet er svært viktig for Norge som en moden olje- og gassnasjon, og viser at det fortsatt er store muligheter i videreutviklingen av norsk sokkel.
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
[10.12.2020] - Pressemelding
Kristin Kragseth er ansatt som ny administrerende direktør i Petoro. Kragseth kommer fra stillingen som CEO i Vår Energi.
 
petroro_circles_blue072

SDØE-fakta

Petoro ivaretar Statens direkte økonomiske engasjement og er rettighetshaver til om lag 1/3 av olje og gassreservene med andeler i 36 produserende felt på norsk sokkel.
femfelt2020-1no
Resultater

Resultater

Petoro skal på forretningsmessig grunnlag skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE.
Organisasjon

Organisasjon

Petoro har en liten og flat organisasjon med medarbeidere som har høy kompetanse og bred erfaring fra petroleums-virksomheten.
Hovedoppgaver

Hovedoppgaver

Ivaretakelse av statens andeler, overvåking av avsetningen av statens petroleum og økonomistyring.