En drivkraft på norsk sokkel

Den norske stat eier store andeler i olje- og gass-lisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Troll A. Foto: Øyvind Hagen, Statoil

Uforutsigbarhet krever økt konkurransekraft

[15.03.2017] - Pressemelding Petoro årsresultat 2016
Industrien preges fortsatt av stor usikkerhet. Norsk sokkels evne til å konkurrere i et krevende globalt energimarked forutsetter en produksjon som er kostnadseffektiv og med lavest mulig utslipp. Omstillingsarbeidet i 2016 har gitt imponerende resultater. For eksempel har feltkostnadene blitt redusert med ytterligere 12 % siden 2015, og vi har boret rekordmange brønner på våre faste installasjoner.

Les pressemeldingen
Les styrets beretning
Les presentasjon
Les årsrapport for 2016
Ledergruppen i Petoro. Foto: Kjetil Alsvik
[13.03.2017]

To nye direktører i Petoros ledergruppe

Petoro har nylig ansatt to nye direktører i sin ledergruppe. Hege Waldenstrøm Manskow er ansatt i stillingen som direktør organisasjon og forretningsstøtte, og Ole Njærheim er ansatt i stillingen som direktør for marked og avsetning. 

Les mer
Fra venstre: Grethe Moen – Petoro, Jon Sandnes – DEA, Pierluigi Nalin – Edison
[02.01.2017]

Rettighetshaver i Dvalin

30. desember ble Petoro rettighetshaver i Dvalin-lisensen (PL 435) ved overtakelse av 20 % andel fra OMV, en 5 % andel fra Edison samt en 10 % andel som følge av Maersks uttreden fra lisensen.

Les mer
Grethe Moen - Foto: Emile Ashley
[03.11.2016] - Pressemelding 3. kvartal 2016

Ytterligere nytenking er avgjørende for økt aktivitet

Fremtiden for norsk sokkel avhenger av ytterligere nytenking for å opprettholde global konkurransekraft og sikre ny aktivitet.Les pressemeldingen