En drivkraft på norsk sokkel

Den norske stat eier store andeler i olje- og gass-lisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

view 0 15 highres v2
Besøk Petoros stand på ONS i Stavanger fra 29. august til 1. september 2016. Du finner oss i hall 8, stand nummer 840
Besøk Petoros stand på ONS i Stavanger fra 29. august til 1. september 2016. Du finner oss i hall 8, stand nummer 840
Oseberg Field Centre - Photo: Harald Pettersen, Statoil

Oljebransjens fremtid avhenger av varig omstilling

[04.08.2016] - Pressemelding 2. kvartal 2016
Omstillingen på norsk sokkel fortsetter. En del av denne innebærer innsats for økt effektivisering. Innen boring har dette gitt synlige resultater, men den gode utviklingen fra 2015 flater nå ut. Ytterligere forbedring er nødvendig. Petoro vil igjen understreke at oljebransjen trenger varig, strukturell omstilling.

Les pressemeldingen
Les styrets kvartalsrapport
Brian Bjordal nytt styremedlem
[04.08.2016]

Brian Bjordal nytt styremedlem

Brian Bjordal ble på generalforsamlingen 15. juni 20016 valgt som nytt styremedlem og nestleder i styret i Petoro AS.

Les mer
kontollrom-pa-snorrea-photo-haraldpettersen-statoil
[16.03.2016] - Pressemelding Petoro årsresultat 2015

Omstillingen gir resultater, - industrien er på rett spor

Til tross for et utfordrende år var kontantstrømmen fra SDØE betydelige 94 milliarder kroner i 2015. Resultatene av omstillingen så langt lover godt for den transformasjonen som er nødvendig for industrien. 

Les pressemeldingen
Les styrets årsberetning
Les presentasjon
Les årsrapport for 2015
gkm - portrett
[03.11.2015] – Pressemelding 3. kvartal 2015:

Høye ambisjoner - en forutsetning

- Omstillingen i driften av feltene i SDØEs portefølje går i riktig retning. Doblet boretakt på enkelte installasjoner viser at det er mulig å nå en ambisjon om effektivisering som gir halvering av kostnadene. Basert på det vi ser mener vi at potensialet for forbedring fortsatt er stort. Videre forbedringsarbeid krever en mer radikal tilnærming enn til nå, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro.

Les pressemeldingen
Les styrets kvartalsrapport
Les presentasjon