EN DRIVKRAFT PÅ norsk sokkel
Den norske stat eier store andeler i olje- og
gass-lisensene på norsk sokkel gjennom
Statens direkte øknonomiske engasjement
(SDØE). Disse eierandelene forvaltes av
Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave
er å bidra til størst mulig verdiskaping
fra statens direkte eierandeler
- verdier som kommer hele
Norge til gode.
0069196 - oseberg field centre - photo %c3%98yvind hagen - statoil
Redusert andel i Johan Sverdrup – mulighet for redeterminering

13feb johan sverdrup c
[02.07.2015]

Olje- og energidepartementet har i dag offentliggjort sin beslutning om fordeling av Johan Sverdrup-feltet mellom de fem rettighetshaverne. Departementets vedtak gir Petoro/SDØE en viss reduksjon sammenlignet med det kompromisset som i februar ble inngått mellom fire av fem selskaper, der Petoro var ett av disse. Den nye andelen er fastsatt til 17,36 prosent. Petoros direktør for Johan Sverdrup, Jan Terje Mathisen, sier reduksjonen på 0,48 prosent er skuffende, men begrenset. Han framholder dessuten at det i OEDs vedtak er vist til enigheten mellom de fire selskapene bak kompromisset fra februar, og som innebærer at hver av partnerne kan igangsette en redeterminering på et senere tidspunkt.

Link til OEDs pressemelding

  Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
  [26.06.2015]
  Geir Gjervan ny kommunikasjonssjef i Petoro

  geirgjevanGeir Gjervan (44) er ansatt i Petoro som kommunikasjonssjef, etter Sveinung Sletten som går av med pensjon til høsten. Gjervan kommer fra rådgivingsselskapet First House. Han har lang fartstid som informasjonssjef i olje- og gassindustrien og som rådgiver til industrien. Han har vært pressetalsmann for Statoils virksomhet på norsk sokkel og informasjonssjef i Wintershall Norge. Han er utdannet innen journalistikk og historie, og har jobbet i flere redaksjoner. Dato for tiltredelse er ikke fastsatt.


   Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
   [05.05.2015]
   Utbyggingsplan for Mariafeltet levert

   img 7015-2Fra overrekkelsen av Maria-planen 5. mai, fra v:  Bernd Schrimpf, adm.dir. Wintershall Norge, Dag Omre, adm.dir. Centrica Norge, statsråd Tord Lien, Martin Bachmann, dir. U&P Europa og Midt-Østen i Wintershall, Kjell Morisbak Lund, lisensdirektør, Petoro. (Foto: Ella Ege Bye Mørland, OED).

   Operatør Wintershall og partnerne Petoro og Centrica leverte 5. mai plan for utbygging og drift av Mariafeltet til olje- og energiminister Tord Lien. Investeringene er anslått til 15,3 milliarder kroner og planlagt produksjonsstart er 2018. Petoro overtok 30 prosent av feltet i 2011 og har særlig vært opptatt av god utnyttelse av eksisterende infrastruktur i denne delen av Norskehavet i forbindelse med Maria-utbyggingen.
   Les mer på www.wintershall.no
        Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
    [05.05.2015] - Pressemelding 1. kvartal 2015
    Omstillingsarbeidet er godt i gang - nå må vi få mer ut av modne felt

    sverdrup-pudFra overleveringen av PUD for Joan Sverdrup 13.2., f.v.: Olje- og energiminister Tord Lien, Eldar Sætre, Statoil, Grethe Moen, Petoro og Ashley Heppenstall, Lundin.
    (Foto: Per Ståle Bugjerde)


    ”Vi ser tydelig at oljeindustrien tar utfordringene på alvor. Kostnadene for felt i drift ble redusert med sju prosent første kvartal. Reell effektivisering til et betydelig lavere kostnadsnivå vil kreve hardt arbeid i lang tid fremover og er en helt nødvendig korreksjon. Samtidig er det viktig at nye forretningsmuligheter bringes fram. Diskusjoner om prioritering må på bordet i alle lisenser”, sier administrerende direktør, Grethe Moen, i forbindelse med Petoros fremleggelse av resultat for første kvartal 2015.  
    Les pressemeldingen
    Les styrets kvartalsrapport


     Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
     [27.03.15] - SDØE-resultater 2014:
     Årsrapporten for 2014

     petoro aarsrapport 2014Petoros årsrapport for 2014 kan nå leses på dette nettstedet ved å klikke på linken, eller gå til arkfanen "publisert". I rapporten finner du blant annet administrerende direktør Grethe Moens refleksjoner om året som ble så bratt, styrets årsberetning, samt regnskap både for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og Petoro AS som ivaretar av SDØE. 
     Klikk her for å lese rapporten      Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
      Petoro har siden 2001, kunnet
      sende en netto kontantstrøm på
      over 1500 milliarder norske
      kroner til staten.
      KONTAKTINFORMASJON
      Besøksadresse: Øvre Strandgate 124, 4005 Stavanger
      Postadresse: Postboks 300 Sentrum, 4002 Stavanger
      Telefon:   51 50 20 00  /  epost: post@petoro.no
      >> til toppen av siden © Copyright 2015 Petoro