EN DRIVKRAFT PÅ norsk sokkel
Den norske stat eier store andeler i olje- og
gass-lisensene på norsk sokkel gjennom
Statens direkte øknonomiske engasjement
(SDØE). Disse eierandelene forvaltes av
Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave
er å bidra til størst mulig verdiskaping
fra statens direkte eierandeler
- verdier som kommer hele
Norge til gode.
0069196 - oseberg field centre - photo %c3%98yvind hagen - statoil
Høye ambisjoner - en forutsetning

gkm - portrett
[03.11.2015] – Pressemelding 3. kvartal 2015:

- Omstillingen i driften av feltene i SDØEs portefølje går i riktig retning. Doblet boretakt på enkelte installasjoner viser at det er mulig å nå en ambisjon om effektivisering som gir halvering av kostnadene. Basert på det vi ser mener vi at potensialet for forbedring fortsatt er stort. Videre forbedringsarbeid krever en mer radikal tilnærming enn til nå, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro.
Les pressemeldingen
Les styrets kvartalsrapport
Les presentasjon
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
[04.09.2015]
Plan for utbygging og drift av Maria-feltet godkjent

maria 8000x300dpi preview med tekstOlje- og energidepartementet har godkjent PUD'en for Maria-feltet i Norskehavet. Petoro har vært opptatt av god utnyttelse av eksisterende infrastruktur i forbindelse med Maria-utbyggingen.
Les mer
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
[06.08.2015] – Pressemelding 2. kvartal 2015:
Kostnadstrenden er brutt, fortsatt stort behov for effektivisering

grethemoen fotoemileashley03"Vi ser nå at kostnadstrenden er brutt for driften av flere felt i Petoros portefølje. Det er nødvendig med fortsatt effektivisering som vil bidra til økt inntjening og samtidig øke lønnsomheten i fremtidige prosjekter. Så langt har vi ikke sett at omstillingen har ført til forslag om flere nye prosjekter i lisensene", sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen i forbindelse med publisering av 2.-kvartalsresultatene for Statens direkte økonomiske engasjement på norsk sokkel. 
Les pressemeldingen
Les styrets kvartalsrapport
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
[21.08.2015]
Johan Sverdrup-utbygging godkjent

0094661 - johan sverdrup field centre - photo statoil - statoilPlanen for utbygging og drift av første fase av Johan Sverdrup-prosjektet ble i går 20. august godkjent av Olje- og energidepartementet.
 
Sverdrup-feltets første byggetrinn omfatter plan for utbygging og drift av feltet, planer for anlegg og drift av eksportrørledninger for olje og gass, samt plan for anlegg og drift av kraft fra land.

Les mer
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
[30.07.2015]
Trude Haugen Fjeldstad inn i Petoro-styret

trude j h fjeldstadTrude Haugen Fjeldstad ble på generalforsamlingen i Petoro AS valgt som nytt styremedlem i selskapet. Haugen Fjeldstad har siden 2012 vært styresekretær og leder av konsernsjefens sekretariat i Statkraft SF. Hun har tidligere vært administrerende direktør i Plaine de I’Ain Power SAS, senior gassansvarlig i Statkraft og porteføljeforvalter for gass i Norsk Hydro ASA.
Se styrets sammensetting her
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
Petoro har siden 2001, kunnet
sende en netto kontantstrøm på
over 1500 milliarder norske
kroner til staten.
KONTAKTINFORMASJON
Besøksadresse: Øvre Strandgate 124, 4005 Stavanger
Postadresse: Postboks 300 Sentrum, 4002 Stavanger
Telefon:   51 50 20 00  /  epost: post@petoro.no
>> til toppen av siden © Copyright 2015 Petoro