Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

PETORO  |  EN DRIVKRAFT PÅ NORSK SOKKEL
0069196 - oseberg field centre - photo %c3%98yvind hagen - statoil
EN DRIVKRAFT PÅ
gron-strek-962
NORSK SOKKEL
Den norske stat eier store andeler i olje- og gass-lisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte øknonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vår viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.
Årsrapporten for 2014

petoro aarsrapport 2014
[27.32.15] - SDØE-resultater 2014:

Petoros årsrapport for 2014 kan nå leses på dette nettstedet ved å klikke på linken, eller gå til arkfanen "publisert". I rapporten finner du blant annet administrerende direktør Grethe Moens refleksjoner om året som ble så bratt, styrets årsberetning, samt regnskap både for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og Petoro AS som ivaretar av SDØE. 
Klikk her for å lese rapporten


  Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
  [13.03.15] - SDØE-resultater 2014:
  Modne felt viktigere enn noensinne

  0090124 - oseberg field centre - photo harald pettersen - statoilOseberg er et av Petoros prioriterte modne felt. (Foto: Harald Pettersen – Statoil ASA)

  En kontantstrøm i 2014 på 111 milliarder kroner representerer fortsatt høye inntekter fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel. Administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen, sier at færre nye utbygginger gjør at inntektene fra SDØE de nærmeste årene blir mer enn noensinne avhengig av de modne feltene. 
  Les pressemeldingen
  Les styrets årsberetning
  Les presentasjon


   Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
   [04.11.2014] - 3. kvartal 2014
   Lavere priser tydeliggjør behovet for effektivisering av norsk sokkel

   statoil-illustrasjonLavere olje- og gasspriser er hovedårsak til 35 prosent redusert netto kontantstrøm fra tredje kvartal i 2013 til samme kvartal i år, fra statens direkte eierandeler i olje- og gassvirksomheten (SDØE). Petoros administrerende direktør, Grethe Moen, sier oljeprisfallet understreker viktigheten av økt kostnadseffektivisering for å styrke prosjekter på norsk sokkel i den globale konkurransen om investeringskapital. 
   Les pressemelding
   Les presentasjon
   Les styrets kvartalsrapport


    Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
    [13.02.2015] - Pressemelding
    Johan Sverdrup-planen en historisk milepæl og et industrielt fundament

    0094661 - johan sverdrup field centre - photo statoil - statoil"Planen vi leverer i dag for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet representerer en milepæl i norsk petroleumshistorie, og er samtidig et industrielt fundament for den videre utviklingen av norsk kontinentalsokkel. Ikke minst er 13. februar 2015 en stor dag for Petoro, som ivaretar statens eierandel i feltet. Det er en oppgave vi går til både med stolthet og respekt", sier administrerende direktør Grethe Moen. 
    Les mer

     Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
     [03.11.2014]
     Sverdrup vil gi store inntekter og mange arbeidsplasser

     13feb johan sverdrup cJohan Sverdrup-feltet vil gi store inntekter og bli et av de mest lønnsomme industriprosjektene for Norge de neste tiårene. Utbyggingens første fase kan i følge Statoil gi 51.000 årsverk knyttet til norske leveranser og kan samlet gi 1350 mrd kroner i inntekter. Dette feltet vil fullt utbygget kunne stå for om lag 25% av samlet produksjon på norsk sokkel.

     Her har vi et særlig ansvar for å innrette oss klokt, ikke minst for de kommende generasjoner. Våre barn og barnebarn kommer til å jobbe med dette feltet, sier direktør for Johan Sverdrup i Petoro, Jan Terje Mathisen. For å kunne hente ut mest mulig av det enorme verdipotensialet,  kreves først og fremst en felles dreneringsstrategi for hele feltet. Utbyggingen vil skje trinnvis og i første fase etableres et feltsenter forberedt for videre utvidelser og tilknytninger av tilleggsinstallasjoner. Dette vil være effektivt, ikke minst i det lange perspektivet vi har her, sier Mathisen.

     Statoils pressemelding


      Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

      KARRIERE

      Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
      Petoros unike posisjon på norsk sokkel gir oversikt og innsikt som setter medarbeiderne i stand til å se nye forretningsmessige muligheter. Den store porteføljen av felt og lisenser samt medarbeidernes kompetanse gjør at vi kan påvirke utviklingen av det norske olje- og gasseventyret.

      Vi er i underkant av 70 ansatte med et bredt spekter av kompetanse og erfaring.

      Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med aktuelle kandidater, så send oss gjerne en åpen søknad. Registrer din CV under åpen stilling dersom du er interessert i å komme i kontakt med Petoro.

      Les mer
      Kontaktinformasjon
      Besøksadresse: Øvre Strandgate 124, 4005 Stavanger
      Postadresse: Postboks 300 Sentrum, 4002 Stavanger

      Telefon:   51 50 20 00

      epost: post@petoro.no