EN DRIVKRAFT PÅ norsk sokkel
Den norske stat eier store andeler i olje- og
gass-lisensene på norsk sokkel gjennom
Statens direkte øknonomiske engasjement
(SDØE). Disse eierandelene forvaltes av
Petoro AS. Vår viktigste oppgave er å
bidra til størst mulig verdiskaping
fra statens direkte eierandeler
- verdier som kommer hele
Norge til gode.
0069196 - oseberg field centre - photo %c3%98yvind hagen - statoil
Omstillingsarbeidet er godt i gang - nå må vi få mer ut av modne felt

sverdrup-pud
[05.05.2015] - Pressemelding 1. kvartal 2015

”Vi ser tydelig at oljeindustrien tar utfordringene på alvor. Kostnadene for felt i drift ble redusert med sju prosent første kvartal. Reell effektivisering til et betydelig lavere kostnadsnivå vil kreve hardt arbeid i lang tid fremover og er en helt nødvendig korreksjon. Samtidig er det viktig at nye forretningsmuligheter bringes fram. Diskusjoner om prioritering må på bordet i alle lisenser”, sier administrerende direktør, Grethe Moen, i forbindelse med Petoros fremleggelse av resultat for første kvartal 2015.  
Les pressemeldingen
Les styrets kvartalsrapport

  Fra overleveringen av PUD for Joan Sverdrup
  13.2., f.v.: Olje- og energiminister Tord Lien,
  Eldar Sætre, Statoil, Grethe Moen, Petoro
  og Ashley Heppenstall, Lundin.
  (Foto: Per Ståle Bugjerde)
   
  Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
  [05.05.2015]
  Utbyggingsplan for Mariafeltet levert

  img 7015-2Fra overrekkelsen av Maria-planen 5. mai, fra v:  Bernd Schrimpf, adm.dir. Wintershall Norge, Dag Omre, adm.dir. Centrica Norge, statsråd Tord Lien, Martin Bachmann, dir. U&P Europa og Midt-Østen i Wintershall, Kjell Morisbak Lund, lisensdirektør, Petoro. (Foto: Ella Ege Bye Mørland, OED).

  Operatør Wintershall og partnerne Petoro og Centrica leverte 5. mai plan for utbygging og drift av Mariafeltet til olje- og energiminister Tord Lien. Investeringene er anslått til 15,3 milliarder kroner og planlagt produksjonsstart er 2018. Petoro overtok 30 prosent av feltet i 2011 og har særlig vært opptatt av god utnyttelse av eksisterende infrastruktur i denne delen av Norskehavet i forbindelse med Maria-utbyggingen.
  Les mer på www.wintershall.no
      Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
   [13.03.15] - SDØE-resultater 2014:
   Modne felt viktigere enn noensinne

   0090124 - oseberg field centre - photo harald pettersen - statoilOseberg er et av Petoros prioriterte modne felt. (Foto: Harald Pettersen – Statoil ASA)

   En kontantstrøm i 2014 på 111 milliarder kroner representerer fortsatt høye inntekter fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel. Administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen, sier at færre nye utbygginger gjør at inntektene fra SDØE de nærmeste årene blir mer enn noensinne avhengig av de modne feltene. 
   Les pressemeldingen
   Les styrets årsberetning
   Les presentasjon


    Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
    [27.03.15] - SDØE-resultater 2014:
    Årsrapporten for 2014

    petoro aarsrapport 2014Petoros årsrapport for 2014 kan nå leses på dette nettstedet ved å klikke på linken, eller gå til arkfanen "publisert". I rapporten finner du blant annet administrerende direktør Grethe Moens refleksjoner om året som ble så bratt, styrets årsberetning, samt regnskap både for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og Petoro AS som ivaretar av SDØE. 
    Klikk her for å lese rapporten     Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
     [13.02.2015] - Pressemelding
     Johan Sverdrup-planen en historisk milepæl og et industrielt fundament

     0094661 - johan sverdrup field centre - photo statoil - statoil"Planen vi leverer i dag for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet representerer en milepæl i norsk petroleumshistorie, og er samtidig et industrielt fundament for den videre utviklingen av norsk kontinentalsokkel. Ikke minst er 13. februar 2015 en stor dag for Petoro, som ivaretar statens eierandel i feltet. Det er en oppgave vi går til både med stolthet og respekt", sier administrerende direktør Grethe Moen. 
     Les mer

      Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
      Petoro har siden 2001, kunnet
      sende en netto kontantstrøm på
      over 1500 milliarder norske
      kroner til staten.

      KARRIERE

      Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
      Petoros unike posisjon på norsk sokkel gir oversikt og innsikt som setter medarbeiderne i stand til å se nye forretningsmessige muligheter. Den store porteføljen av felt og lisenser samt medarbeidernes kompetanse gjør at vi kan påvirke utviklingen av det norske olje- og gasseventyret.

      Vi er i underkant av 70 ansatte med et bredt spekter av kompetanse og erfaring.

      Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med aktuelle kandidater, så send oss gjerne en åpen søknad. Registrer din CV under åpen stilling dersom du er interessert i å komme i kontakt med Petoro.

      Les mer
      KONTAKTINFORMASJON
      Besøksadresse: Øvre Strandgate 124, 4005 Stavanger
      Postadresse: Postboks 300 Sentrum, 4002 Stavanger
      Telefon:   51 50 20 00  /  epost: post@petoro.no
      >> til toppen av siden © Copyright 2015 Petoro