Om Petoro

Petoro er et statlig aksjeselskap som ivaretar statens direkte eide andeler i petroleumsvirksomheten (SDØE) på et forretningsmessig grunnlag. Disse andelene omfatter en tredjedel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros rolle er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Organisasjon

Petoro har en liten og flat organisasjon med medarbeidere som har høy kompetanse og bred erfaring fra petroleumsvirksomheten. I tillegg til snaut 70 ansatte, har Petoro muligheter til å trekke veksler på ekstern spisskompetanse for å ivareta selskapets oppgaver og aktiviteter. Les om styret og ledelsen i Petoro ved å klikke på de to personbildene.
Foto: Kjetil Alsvik
Foto: Kjetil Alsvik

Styret

Styret i Petoro består av Gunn Wærsted, Brian Bjordal, Per A. Schøyen, Trude J. H. Fjeldstad, Hugo Sandal, Ragnar Sandvik og Anne-Cathrine Nilsen.
Les mer
Grethe Moen - Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

Ledergruppen

Petoros ledergruppe besitter bred faglig kompetanse og lang og omfattende erfaring fra petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og internasjonalt.
Les mer
Petoro%20org%20kart%20nov%202018
Petoro organisasjonskart
Petoro%20org%20kart%20nov%202018
Petoro organisasjonskart

Organisasjonskart

Petoro organisasjonskart - klikk for større bilde.