Karriere

Petoro forvalter Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norske sokkel – dette utgjør om lag en tredel av landets olje- og gassreserver. Oppgaven til Petoro er å skape størst mulig verdi og høyest mulig inntekt fra SDØE-porteføljen. Selskapet har siden starten i 2001 overført i gjennomsnitt ca. 100 milliarder kroner årlig til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). Dette tilsvarer i størrelsesorden 35 - 40 prosent av statens totale inntekter fra petroleumssektoren.

foto-152
Foto: Anne Lise Norheim

Hva jobber vi med?

Petoro har ca. 70 fast ansatte. Hos oss finner du engasjerte og faglig dyktige medarbeidere som liker å jobbe i team. Til sammen utgjør vi en unik og bred erfaringsbakgrunn – ikke bare fra selskaper med virksomhet på norsk sokkel, men også fra bank, finans og andre områder. Petoro deltar bredt som rettighetshaver i felt og lisenser på norsk sokkel. I tillegg overvåker vi Equinors avsetning av statens olje og gass. Vi arbeider i en oversiktlig organisasjon med en rekke viktige, interessante og tverrfaglige arbeidsoppgaver

Oppgaven med å skape verdier er både spennende og utfordrende. Et godt samarbeid internt og med andre selskaper, myndigheter og eksterne kompetansemiljøer, er helt sentralt for at Petoro skal nå sine mål.

Ledig stilling

Vi har for tiden ingen ledige stillinger