Om Petoro

Petoro er et statlig aksjeselskap som ivaretar statens direkte eide andeler i petroleumsvirksomheten (SDØE) på et forretningsmessig grunnlag. Disse andelene omfatter en tredjedel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros rolle er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Åsgard B aerial - Photo Øyvind Hagen - Statoil

Mål, visjon og verdier

Petoro skal på forretningsmessig grunnlag skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE.
Illustration of Snorre Vigdis Tordis - Photo Statoil

Hovedoppgaver

Petoro er av Olje- og energidepartementet gitt tre hovedoppgaver: Ivaretakelse av statens andeler, overvåking av avsetningen av statens petroleum og økonomistyring.
The Aker Barents drilling rig in Barents Sea - Photo Harald Pettersen - Statoil

Etablering

Grunnlaget for Petoro ble lagt i 1985, da Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) ble etablert. Statoil, nå Equinor, forvaltet SDØE til 2001. Da førte privatiseringen av Equinor til at ansvaret ble overført til et nytt statlig forvalterselskap, Petoro AS, som ble etablert, 9. mai 2001.
Sleipner - Photo Kjetil Alsvik - Statoil

Eierstyring, ledelse

Petoro forvalter store verdier på vegne av den norske stat. Statens portefølje (SDØE-porteføljen) representerer en tredel av Norges olje- og gassreserver. Dette ansvaret stiller strenge krav til integritet og er avhengig av tillit hos eier og omgivelser.
Heimdal - Photo Øyvind Hagen - Statoil

Etiske retningslinjer

Petoros forretningsetiske retningslinjer er forankret i selskapets verdigrunnlag. Formålet er å klargjøre de prinsipper som skal være styrende for selskapets forretningsdrift og i ansattes atferd.
Heimdal - Photo Øyvind Hagen - Statoil

Samfunnsansvar

Petoros samfunnsansvar handler om å utøve forretningsvirksomheten på en etisk forsvarlig, bærekraftig og ansvarlig måte.
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Organisasjon

Petoro har en liten og flat organisasjon med medarbeidere som har høy kompetanse og bred erfaring fra petroleumsvirksomheten.
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

SDØE-fakta

Som forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement, er Petoro per desember 2016 rettighetshaver til 180 utvinningstillatelser, 34 produserende felt og den største andelen av gasstransportsystemet.