Utbyggingsplaner for elektrifisering av Troll Vest levert

[23.04.2021]
Troll C. Foto: Øyvind Hagen / Equinor
23. april ble plan for utbygging og drift for elektrifiseringen av Troll Vest levert til olje- og energiministeren. Planen omfatter elektrifisering av Troll B og C-plattformen i Nordsjøen. Årlige utslippsreduksjoner vil være nærmere en halv million tonn CO2, som tilsvarer mer enn tre prosent av petroleumsnæringens utslipp på norsk sokkel og rundt én prosent av totale utslipp i Norge. NOX-utslippene fra feltet vil reduseres med om lag 1700 tonn per år.
 
- Gjennom strategisk videreutvikling vil Troll fortsette å være juvelen i vår portefølje, og også være svært viktig for de andre partnerne i Troll. For å illustrere det poenget: Selv i et så krevende år som 2020 ga Troll alene oss i Petoro en netto kontantstrøm på over 20 milliarder kroner som går rett til statens pensjonsfond utland, sier konstituert administrerende direktør i Petoro Kjell Morisbak Lund.
 
Troll-feltet – en gigant på norsk sokkel
Troll-feltet er en gigant i Nordsjøen og det mest ressursrike feltet på norsk sokkel. Feltet vil i lang tid fortsette å skape store verdier for det norske samfunnet. Historiske inntekter siden 1995 beløper seg til ca. 1 650 milliarder kroner. Oljeproduksjonen på Troll er i halefasen, men kun halvparten av gassressursene er produsert.
 
Sikrer stor aktivitet og arbeidsplasser i Norge
Troll Vest elektrifiseringsprosjekt vil gi verdiskaping og sysselsettingseffekter til norsk næringsliv og det norske samfunnet. Aker Solutions er tildelt en kontrakt for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI) for modifisering av plattformdekkene på Troll B og C for å ta imot strøm fra land. Kontrakten vil gi over 1000 årsverk i prosjektperioden. Skanska er tildelt kontrakt for bygging av en ny transformatorstasjon, kabelgrøfter og landfall på Kollsnes, omtrent 100 årsverk i prosjektperioden.
NKT er tildelt kontrakt for produksjon og installasjon av høyspent sjøkabel fra Kollsnes til Troll B og Troll C.
 
Partnerskapet: Petoro har 56%, Equinor 30,6 % (operatør), Shell 8,1 %, Total 3,7 % og ConocoPhillips 1,6 %.
 
Les mer om prosjektet på Equinors hjemmeside
Les mer om prosjektet på Olje- og energidepartementets hjemmeside
 
 

Flere nyheter

Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
Utbyggingsplan for Kristin Sør levert
[30.06.2021]
Utbyggingsplan for Kristin Sør levert
Les mer
Kristin Kragseth på plass i Petoro
[01.06.2021]
Kristin Kragseth på plass i Petoro
Les mer
Petoro feirer 20 år
[10.05.2021]
Petoro feirer 20 år
Les mer
26 milliarder til staten  – kraftig resultatforbedring fra Petoro
[05.05.2021] - Pressemelding 1. kvartal 2021
26 milliarder til staten – kraftig resultatforbedring fra Petoro
Les mer
Utbyggingsplaner for elektrifisering av Troll Vest levert
[23.04.2021]
Utbyggingsplaner for elektrifisering av Troll Vest levert
Les mer