Utbyggingsplaner for elektrifisering av Troll Vest levert

[23.04.2021]
Troll C. Foto: Øyvind Hagen / Equinor
23. april ble plan for utbygging og drift for elektrifiseringen av Troll Vest levert til olje- og energiministeren. Planen omfatter elektrifisering av Troll B og C-plattformen i Nordsjøen. Årlige utslippsreduksjoner vil være nærmere en halv million tonn CO2, som tilsvarer mer enn tre prosent av petroleumsnæringens utslipp på norsk sokkel og rundt én prosent av totale utslipp i Norge. NOX-utslippene fra feltet vil reduseres med om lag 1700 tonn per år.
 
- Gjennom strategisk videreutvikling vil Troll fortsette å være juvelen i vår portefølje, og også være svært viktig for de andre partnerne i Troll. For å illustrere det poenget: Selv i et så krevende år som 2020 ga Troll alene oss i Petoro en netto kontantstrøm på over 20 milliarder kroner som går rett til statens pensjonsfond utland, sier konstituert administrerende direktør i Petoro Kjell Morisbak Lund.
 
Troll-feltet – en gigant på norsk sokkel
Troll-feltet er en gigant i Nordsjøen og det mest ressursrike feltet på norsk sokkel. Feltet vil i lang tid fortsette å skape store verdier for det norske samfunnet. Historiske inntekter siden 1995 beløper seg til ca. 1 650 milliarder kroner. Oljeproduksjonen på Troll er i halefasen, men kun halvparten av gassressursene er produsert.
 
Sikrer stor aktivitet og arbeidsplasser i Norge
Troll Vest elektrifiseringsprosjekt vil gi verdiskaping og sysselsettingseffekter til norsk næringsliv og det norske samfunnet. Aker Solutions er tildelt en kontrakt for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI) for modifisering av plattformdekkene på Troll B og C for å ta imot strøm fra land. Kontrakten vil gi over 1000 årsverk i prosjektperioden. Skanska er tildelt kontrakt for bygging av en ny transformatorstasjon, kabelgrøfter og landfall på Kollsnes, omtrent 100 årsverk i prosjektperioden.
NKT er tildelt kontrakt for produksjon og installasjon av høyspent sjøkabel fra Kollsnes til Troll B og Troll C.
 
Partnerskapet: Petoro har 56%, Equinor 30,6 % (operatør), Shell 8,1 %, Total 3,7 % og ConocoPhillips 1,6 %.
 
Les mer om prosjektet på Equinors hjemmeside
Les mer om prosjektet på Olje- og energidepartementets hjemmeside
 
 

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022