Viktig skritt for at lisenser kan eie mobile rigger

[02.03.12]
Petoros uttalte ønske om at lisenser som har et langsiktig behov for boring av produksjonsbrønner bør vurdere å eie rigg i stedet for å leie, er kommet betydelig nærmere oppfyllelse. Statoil har annonsert at selskapet vil få bygget en ny type oppjekkbare borerigger tilpasset modne felt, og foreslår at lisensgrupperinger tar eierskap til disse riggene. Positivt forslag om å eie rigg, sier Tor Rasmus Skjærpe i Petoro (bildet).
 5ka4276Petoro har over en lang periode pekt på at det bores for få produksjonsbrønner på norsk sokkel til å kunne få ut reserver samt realisere potensialet for økt oljeutvinning i modne felt. Selskapet har også vist til at høye borekostnader kan være en medvirkende årsak til redusert boring. Petoro har derfor vært en pådriver for at enkelte lisenser bør vurdere å eie rigger selv, som ledd i å redusere kostnadene.

"Vi har arbeidet tett sammen med Statoil om temaet, og vi ser det som veldig positivt at Statoil nå foreslår at noen lisensgrupper bør eie rigger", sier Petoros direktør for strategi og organisasjon, Tor Rasmus Skjærpe, som har ledet Petoros arbeid med temaet. Han legger til at det til syvende og sist er de aktuelle lisensene selv som må ta stilling til eierskap, basert på fakta og egne vurderinger. Beslutning gjenstår, men Petoro er i utgangspunktet positivt innstilt, sier han.

Petoros administrerende direktør, Kjell Pedersen, sa i en pressemelding 2. august i fjor at dagens høye rater gjør at det blir vanskeligere å rettferdiggjøre boring av og arbeid på undervannsbrønner som kan øke utvinningen. "Vi bør spørre oss selv om det er en naturlov at boreanlegg på de faste plattformene eies av lisensgruppen, mens boreanlegg på flyterigger eies av riggselskaper. Dersom en lisens har et langsiktig behov for boring eller vedlikehold av undervannsbrønner, bør lisenspartnerne vurdere om det er bedre å eie flyteriggen selv med innleid kontraktør til å drive den, enn å leie den inn til rater som tre-firedoblet seg i løpet av de siste seks-sju årene”, sa Pedersen den gangen.

Pressemelding fra Statoil
 

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00