Viktig skritt for at lisenser kan eie mobile rigger

[02.03.12]
Petoros uttalte ønske om at lisenser som har et langsiktig behov for boring av produksjonsbrønner bør vurdere å eie rigg i stedet for å leie, er kommet betydelig nærmere oppfyllelse. Statoil har annonsert at selskapet vil få bygget en ny type oppjekkbare borerigger tilpasset modne felt, og foreslår at lisensgrupperinger tar eierskap til disse riggene. Positivt forslag om å eie rigg, sier Tor Rasmus Skjærpe i Petoro (bildet).
 5ka4276Petoro har over en lang periode pekt på at det bores for få produksjonsbrønner på norsk sokkel til å kunne få ut reserver samt realisere potensialet for økt oljeutvinning i modne felt. Selskapet har også vist til at høye borekostnader kan være en medvirkende årsak til redusert boring. Petoro har derfor vært en pådriver for at enkelte lisenser bør vurdere å eie rigger selv, som ledd i å redusere kostnadene.

"Vi har arbeidet tett sammen med Statoil om temaet, og vi ser det som veldig positivt at Statoil nå foreslår at noen lisensgrupper bør eie rigger", sier Petoros direktør for strategi og organisasjon, Tor Rasmus Skjærpe, som har ledet Petoros arbeid med temaet. Han legger til at det til syvende og sist er de aktuelle lisensene selv som må ta stilling til eierskap, basert på fakta og egne vurderinger. Beslutning gjenstår, men Petoro er i utgangspunktet positivt innstilt, sier han.

Petoros administrerende direktør, Kjell Pedersen, sa i en pressemelding 2. august i fjor at dagens høye rater gjør at det blir vanskeligere å rettferdiggjøre boring av og arbeid på undervannsbrønner som kan øke utvinningen. "Vi bør spørre oss selv om det er en naturlov at boreanlegg på de faste plattformene eies av lisensgruppen, mens boreanlegg på flyterigger eies av riggselskaper. Dersom en lisens har et langsiktig behov for boring eller vedlikehold av undervannsbrønner, bør lisenspartnerne vurdere om det er bedre å eie flyteriggen selv med innleid kontraktør til å drive den, enn å leie den inn til rater som tre-firedoblet seg i løpet av de siste seks-sju årene”, sa Pedersen den gangen.

Pressemelding fra Statoil
 

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022