PUD for Ormen Lange undervannskompresjon

[20.09.2021]
Foto: Ella Bye/OED
Foto: Ella Bye/OED
Ormen Lange-partnerne har tatt en endelig investeringsbeslutning for et undervanns-våtgass kompresjonsprosjekt, på et av Norges største gassfelt. Plan for utvikling og drift (PUD) sendes til Olje- og energidepartementet i dag.
Prosjektet vil sikre økt produksjon av 30-50 milliarder kubikkmeter naturgass, noe som øker Ormen Langes totale gassutvinningsgrad fra 75 til 85%. Gassen vil eksporteres gjennom Langeled, fra Nyhamna til Easington, Storbritannia, og er knyttet til det norske gasseksportsystemet til det kontinentet noe som sikrer en fortsatt og pålitelig forsyning til Europa.

To våtgasskompressorsystemer vil bli installert på havbunnen på 900 meters dyp nær brønnrammene, og øker trykket fra brønnene og inn til land. Den 120 km lange avstanden fra land til installasjonene setter ny verdensrekord for undersjøisk kompresjon. Prosjektet skyver tekniske grenser og styrker Norges posisjon som et globalt senter for subseautvikling.

Ormen Lange er blant de feltene i Norge som har lavest karbonutslipp. Kraftforbruket offshore kommer fra vannkraft fra land og gassen behandles i et lukket system ved Nyhamna gassanlegg. «Ormen Lange Subsea Compression» vil bidra med store ekstrainntekter til den norske staten. Den totale prosjektkostnaden er anslått til 12,1 milliarder NOK.

Ormen Lange Partnerskap: Shell (operatør), Petoro, Equinor, INEOS og Vår Energi.
 

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022