PUD for Ormen Lange undervannskompresjon

[20.09.2021]
Foto: Ella Bye/OED
Foto: Ella Bye/OED
Ormen Lange-partnerne har tatt en endelig investeringsbeslutning for et undervanns-våtgass kompresjonsprosjekt, på et av Norges største gassfelt. Plan for utvikling og drift (PUD) sendes til Olje- og energidepartementet i dag.
Prosjektet vil sikre økt produksjon av 30-50 milliarder kubikkmeter naturgass, noe som øker Ormen Langes totale gassutvinningsgrad fra 75 til 85%. Gassen vil eksporteres gjennom Langeled, fra Nyhamna til Easington, Storbritannia, og er knyttet til det norske gasseksportsystemet til det kontinentet noe som sikrer en fortsatt og pålitelig forsyning til Europa.

To våtgasskompressorsystemer vil bli installert på havbunnen på 900 meters dyp nær brønnrammene, og øker trykket fra brønnene og inn til land. Den 120 km lange avstanden fra land til installasjonene setter ny verdensrekord for undersjøisk kompresjon. Prosjektet skyver tekniske grenser og styrker Norges posisjon som et globalt senter for subseautvikling.

Ormen Lange er blant de feltene i Norge som har lavest karbonutslipp. Kraftforbruket offshore kommer fra vannkraft fra land og gassen behandles i et lukket system ved Nyhamna gassanlegg. «Ormen Lange Subsea Compression» vil bidra med store ekstrainntekter til den norske staten. Den totale prosjektkostnaden er anslått til 12,1 milliarder NOK.

Ormen Lange Partnerskap: Shell (operatør), Petoro, Equinor, INEOS og Vår Energi.
 

Flere nyheter

Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
[10.11.2022]
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
Les mer
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes - 10.11.2022
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon
[02.11.2022] - Pressemelding 3. kvartal 2022
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon
Les mer
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon - 02.11.2022 10:00
Petoro på 3 minutter
[02.11.2022]
Petoro på 3 minutter
Les mer
Petoro på 3 minutter - 02.11.2022
Ny PUD levert
[17.08.2022]
Ny PUD levert
Les mer
Ny PUD levert - 17.08.2022 12:00
1,3 milliarder til AS Norge hver dag
[03.08.2022] - Pressemelding 2. kvartal 2022
1,3 milliarder til AS Norge hver dag
Les mer
1,3 milliarder til AS Norge hver dag - 03.08.2022 10:00
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
[27.06.2022]
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
Les mer
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner - 27.06.2022 15:00
Utreder havvindpark ved Troll
[17.06.2022]
Utreder havvindpark ved Troll
Les mer
Utreder havvindpark ved Troll - 17.06.2022 12:00