PUD for Ormen Lange undervannskompresjon

[20.09.2021]
Foto: Ella Bye/OED
Foto: Ella Bye/OED
Ormen Lange-partnerne har tatt en endelig investeringsbeslutning for et undervanns-våtgass kompresjonsprosjekt, på et av Norges største gassfelt. Plan for utvikling og drift (PUD) sendes til Olje- og energidepartementet i dag.
Prosjektet vil sikre økt produksjon av 30-50 milliarder kubikkmeter naturgass, noe som øker Ormen Langes totale gassutvinningsgrad fra 75 til 85%. Gassen vil eksporteres gjennom Langeled, fra Nyhamna til Easington, Storbritannia, og er knyttet til det norske gasseksportsystemet til det kontinentet noe som sikrer en fortsatt og pålitelig forsyning til Europa.

To våtgasskompressorsystemer vil bli installert på havbunnen på 900 meters dyp nær brønnrammene, og øker trykket fra brønnene og inn til land. Den 120 km lange avstanden fra land til installasjonene setter ny verdensrekord for undersjøisk kompresjon. Prosjektet skyver tekniske grenser og styrker Norges posisjon som et globalt senter for subseautvikling.

Ormen Lange er blant de feltene i Norge som har lavest karbonutslipp. Kraftforbruket offshore kommer fra vannkraft fra land og gassen behandles i et lukket system ved Nyhamna gassanlegg. «Ormen Lange Subsea Compression» vil bidra med store ekstrainntekter til den norske staten. Den totale prosjektkostnaden er anslått til 12,1 milliarder NOK.

Ormen Lange Partnerskap: Shell (operatør), Petoro, Equinor, INEOS og Vår Energi.
 

Flere nyheter

Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00
Utbyggingsplan for Kristin Sør levert
[30.06.2021]
Utbyggingsplan for Kristin Sør levert
Les mer
Utbyggingsplan for Kristin Sør levert - 30.06.2021 12:00