Solid 1. kvartal i en krevende markedssituasjon

[11.05.2020] - Pressemelding 1. kvartal 2020
Grethe Moen. Foto: Petoro AS
- Kontantstrømmen på 27 milliarder i første kvartal er solid, men forventes å bli betydelig svakere for resten av året. Covid-19-pandmien har rammet olje- og gassindustrien kraftig, særlig fra slutten av første kvartal, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro fra hjemmekontoret.
Petoro leverte en kontantstrøm på 27 milliarder kroner i første kvartal 2020. Dette er en nedgang på 18 prosent sammenlignet med første kvartal 2019. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere priser, mens den underliggende driften har vært god gjennom hele kvartalet.
 
Selv om kontantstrømmen på 27 milliarder i første kvartal er solid, forventes den å bli betydelig svakere for resten av året. - Covid-19-pandemien har rammet store deler av verdensøkonomien hardt. Pandemien har også påvirket olje- og gassindustrien kraftig, særlig fra slutten av første kvartal, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro.
 
Et stort tilbudsoverskudd som følge av svekket etterspørsel har gjort at prisene på olje og gass har falt til historisk lave nivåer. De ekstraordinære tiltakene som er gjort for å begrense Covid-19-smitten vil ha negativ påvirkning på prisene også i kommende kvartal, og det er svært usikkert i hvor lang tid dette vil påvirke markedet.
 
Det er kort tid siden oljeindustrien opplevde den forrige krisen i 2014 og 2015. Under og i etterkant av denne satte industrien i verk en rekke effektiviseringstiltak som har gjort oss mer robuste mot lave priser, men ikke tilstrekkelig til å unngå at den ekstreme situasjonen bransjen opplever nå får betydelige konsekvenser.
 
Ryggraden i industrien
- Spesielt gjelder dette for leverandørindustrien, som på mange måter er ryggraden i olje- og gassindustrien i Norge da det er her de fleste arbeidsplassene i industrien er. Leverandørindustrien har vært svært omstillingsdyktig i etterkant av det forrige oljeprisfallet, blant annet ved å få større bredde i kundegrunnlaget. Men det hadde naturligvis vært optimalt om de hadde fått mulighet til å konsolidere sin stilling i større grad, sier Moen.
 
Regjeringen meldte 29. april at det vil bli iverksatt myndighetsbestemte kutt i oljeproduksjonen for å bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet. Produksjonsbegrensningen blir på 250 000 fat per dag i juni og 134 000 fat per dag for andre halvår. Det ligger også noen unntak i bestemmelsene, blant annet er gassfelt skjermet. - Det jobbes nå med å identifisere hvordan dette vil påvirke produksjonen fra SDØE-porteføljen, sier Moen.
 
I et kortsiktig perspektiv er det mest sentrale nå å komme gjennom krisen samt støtte opp under industriens initiativ for å håndtere denne krevende situasjonen. – Det er viktig at vi klarer å håndtere det nye risikobildet som har oppstått, uten å undergrave mulighetene for langsiktig verdiskaping. Dette gjelder spesielt viktigheten av ferdigstillelse av pågående prosjekter, utvikling av nye robuste prosjekter samt opprettholde produksjonsboring. Det er også viktig at industrien verken slipper tak i arbeidet med å redusere klimautslipp eller arbeidet som er satt i gang for ytterligere effektivisering, for eksempel digitalisering av arbeidsprosesser og datadeling på tvers av industrien, understreker Moen.
 
Langsiktighet på norsk sokkel
Det langsiktige perspektivet ser vi heldigvis gjenspeiles i flere prosjekter dette kvartalet. Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, som startet produksjonen i oktober 2019, forventer å nå platåproduksjon for første fase raskere enn forventet. Kapasiteten i anlegget er utvidet slik at man nå forventer at platåproduksjon øker fra tidligere 440 000 til 470 000 fat per dag. Når fase 2 ferdigstilles forventes det at feltet vil produsere rundt 690 000 fat per dag, og ha en estimert levetid på nær 50 år.
 
8. april 2020 godkjente Olje- og energidepartementet utbyggingsplanen for havvindprosjektet Hywind Tampen i Nordsjøen, verdens største og Norges første anlegg for flytende havvind. Prosjektet innebærer en omlegging av kraftforsyningen på Snorre- og Gullfaksinstallasjonene og vil redusere CO2-utslippene fra norsk sokkel med 200 000 tonn per år fra 2022 til 2030.
 
HMS
HMS-resultatene er noe bedre enn for samme periode i fjor. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens i SDØE-porteføljen på 0,7 per første kvartal. Industrien har vist en god evne til håndtering av pandemisituasjonen, slik også Petroleumstilsynet har uttrykt.
 
Økonomiske resultater
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per første kvartal på 27 milliarder kroner, en reduksjon på 6 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i all hovedsak lavere priser. Total produksjon var 1 092 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), på nivå med samme periode i fjor.
 
Gassproduksjonen var på 110 millioner Sm3 per dag, en nedgang på 6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittlig realisert gasspris var 1,46 mot 2,22 NOK per Sm3 i samme periode i fjor. Gassprisen i spotmarkedet falt betydelig i løpet av 1. kvartal i hovedsak grunnet overforsynt marked som følge av økt LNG-import og historisk høye lagernivå.
 
Væskeproduksjonen var 398 kboed, 10 prosent høyere enn samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak oppstart av Johan Sverdrup i oktober 2019. Realisert oljepris i 1. kvartal var 450 mot 547 NOK per fat i samme periode i fjor.Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
Christian Buch Hansen
926 24 255

 

Flere nyheter

3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022