Robust gasstransport viktig

[27.10.09]
Petoro er opptatt av at fremtidig eierskap til Gassled må reflektere gasseiernes syn på ressursgrunnlaget, og sikre at disse ressursene kan bli utviklet og brakt til markedet på en mest mulig effektiv måte og med høyest mulig regularitet. Petoros markedsdirektør, Laurits Haga (bildet), mener det vil være en utfordring som må møtes, dersom andre av dagens eiere følger etter ExxonMobil og legger sine andeler ut for salg.
lauritshaga2ExxonMobils salg av Gassled utfordrer norsk gasstransport
ExxonMobil har lagt ut sin 9,4 prosent andel i gasstransporteierskapet Gassled ut for salg. Dersom andre selskaper følger etter, kan eierskapet til Gassled endre seg på en måte som stiller bransjen overfor nye utfordringer. Petoro er opptatt av et eierskap som bidrar til utvikling av gassen som finnes på norsk sokkel og sikrer transport til markedet.

Direktør for markedsavdelingen i Petoro, Laurits Haga, ser det som viktig for verdiskapingen og den videre utviklingen av norsk sokkel at vi har en robust organisering av transport og prosessering.

”Vi har til nå hatt en modell der de store gassprodusentene på norsk sokkel også har vært store eiere i rørledningene. Dette eierskapet er hovedsakelig organisert gjennom Gassled. I tillegg har vi hatt en nøytral operatør, Gassco, som ikke selv har eierandeler i Gassled og derfor representerer en viktig del av et objektivt system for tildeling av transportkapasitet. Ved at alle brukere har innsikt i både tildelingskriterier og selve tildelingen, har vi fått et system som selskapene har tillit til. Systemet har da også vist seg å være effektivt, sier Haga.

drt65Han ser det som en utfordring, dersom andre eiere av Gassled følger ExxonMobils eksempel og selger seg ut til eiere uten egen gassproduksjon, og som kanskje kan ha andre insentiver for eierskapet. En slik utfordring må bransjen møte for å sikre fortsatt effektivt og robust organisering av transporten av gass til markedet, mener Haga.

På spørsmål hvordan Petoro vil møte utfordringen, sier Haga at dette er en diskusjoner selskapet har med industrien for øvrig og med myndighetene. ”Gassled er en viktig del av den store verdiskapingen som skjer på grunnlag av våre gassressurser – og ikke minst i disse tider da balansepunktet for norsk petroleumsproduksjon svinger over fra olje til gass.
En mulighet kunne være å stille vilkår til nye eiere av Gassled, f.eks. i forhold til kompetanse,” sier Haga.

”Kan ikke staten – for eksempel gjennom Petoro – eie Gassled?”
”SDØE er allerede den største eieren av Gassled og Petoro forvalter dette eierskapet. Jeg vil ikke forskottere hvilken modell som blir valgt for fremtidig organisering av eierskapet. Men det er viktig at vi tenker gjennom dette nå for å sikre at en eventuell ny framtidig organisering av gasstransporten fortsatt vil bidra til verdiskapingen på norsk sokkel. Petoros ambisjon er at vi fortsatt skal ha et transportsystem som er riktig dimensjonert i forhold til ressurseiernes syn på ressursgrunnlaget, og som sikrer at vi kan utvikle disse ressursene og få brakt dem til markedet på en mest mulig effektiv måte og med høyest mulig regularitet.”

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00