Robust gasstransport viktig

[27.10.09]
Petoro er opptatt av at fremtidig eierskap til Gassled må reflektere gasseiernes syn på ressursgrunnlaget, og sikre at disse ressursene kan bli utviklet og brakt til markedet på en mest mulig effektiv måte og med høyest mulig regularitet. Petoros markedsdirektør, Laurits Haga (bildet), mener det vil være en utfordring som må møtes, dersom andre av dagens eiere følger etter ExxonMobil og legger sine andeler ut for salg.
lauritshaga2ExxonMobils salg av Gassled utfordrer norsk gasstransport
ExxonMobil har lagt ut sin 9,4 prosent andel i gasstransporteierskapet Gassled ut for salg. Dersom andre selskaper følger etter, kan eierskapet til Gassled endre seg på en måte som stiller bransjen overfor nye utfordringer. Petoro er opptatt av et eierskap som bidrar til utvikling av gassen som finnes på norsk sokkel og sikrer transport til markedet.

Direktør for markedsavdelingen i Petoro, Laurits Haga, ser det som viktig for verdiskapingen og den videre utviklingen av norsk sokkel at vi har en robust organisering av transport og prosessering.

”Vi har til nå hatt en modell der de store gassprodusentene på norsk sokkel også har vært store eiere i rørledningene. Dette eierskapet er hovedsakelig organisert gjennom Gassled. I tillegg har vi hatt en nøytral operatør, Gassco, som ikke selv har eierandeler i Gassled og derfor representerer en viktig del av et objektivt system for tildeling av transportkapasitet. Ved at alle brukere har innsikt i både tildelingskriterier og selve tildelingen, har vi fått et system som selskapene har tillit til. Systemet har da også vist seg å være effektivt, sier Haga.

drt65Han ser det som en utfordring, dersom andre eiere av Gassled følger ExxonMobils eksempel og selger seg ut til eiere uten egen gassproduksjon, og som kanskje kan ha andre insentiver for eierskapet. En slik utfordring må bransjen møte for å sikre fortsatt effektivt og robust organisering av transporten av gass til markedet, mener Haga.

På spørsmål hvordan Petoro vil møte utfordringen, sier Haga at dette er en diskusjoner selskapet har med industrien for øvrig og med myndighetene. ”Gassled er en viktig del av den store verdiskapingen som skjer på grunnlag av våre gassressurser – og ikke minst i disse tider da balansepunktet for norsk petroleumsproduksjon svinger over fra olje til gass.
En mulighet kunne være å stille vilkår til nye eiere av Gassled, f.eks. i forhold til kompetanse,” sier Haga.

”Kan ikke staten – for eksempel gjennom Petoro – eie Gassled?”
”SDØE er allerede den største eieren av Gassled og Petoro forvalter dette eierskapet. Jeg vil ikke forskottere hvilken modell som blir valgt for fremtidig organisering av eierskapet. Men det er viktig at vi tenker gjennom dette nå for å sikre at en eventuell ny framtidig organisering av gasstransporten fortsatt vil bidra til verdiskapingen på norsk sokkel. Petoros ambisjon er at vi fortsatt skal ha et transportsystem som er riktig dimensjonert i forhold til ressurseiernes syn på ressursgrunnlaget, og som sikrer at vi kan utvikle disse ressursene og få brakt dem til markedet på en mest mulig effektiv måte og med høyest mulig regularitet.”

Flere nyheter

3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022