Mer enn 1 000 milliarder kr til staten siden etableringen av Petoro i 2001

[23.02.11]
Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel har generert en netto kontantstrøm til staten på mer enn 1000 milliarder kroner, siden Petoro ble etablert i 2001. Kontantstrømmen i 2010 ble 104 milliarder kroner. Det er nesten 7 milliarder kroner mer enn året før.
Resultatet i 2010 viser en økning på fem prosent og er i hovedsak et resultat av høyere oljepriser. Total produksjon var 1,080 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, noe høyere enn produksjonen for 2009 på 1,074 millioner fat o.e.

Inntekter fra salg av tørrgass utgjorde 68,0 milliarder kroner i 2010, mot 70,3 milliarder kroner i 2009. Det ble solgt totalt 15 prosent mer gass enn året før, til sammen 39,5 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) inkludert salg av tredjeparts gass. Dette tilsvarer 681 000 fat o.e. per dag. Gassinntektene fra Troll alene utgjorde 40 prosent av de samlede gassinntektene. Gjennomsnittlig gasspris var 1,76 kroner per Sm3, 10 prosent lavere enn i 2009

Årets samlede inntekter fra olje og våtgass (NGL) var 81,0 milliarder kroner, mot 73,7 milliarder året før. Salgsvolumet var totalt 175 millioner fat, som er 479 000 fat per dag. Nedgangen i produksjon av olje og NGL er noe større enn forventet og skyldes lavere produksjonen fra de modne oljefeltene.

Administrerende direktør Kjell Pedersen sier 2010 var et år som totalt sett viser en liten nedgang i investeringene, noe han tilskriver ettervirkninger av finanskrisen og utsettelser av planlagte aktiviteter. Samtidig ser han at flere prosjekter kom tilbake på et bedre spor i løpet av året. ”Jeg er spesielt fornøyd med at vi fikk Valemon tilbake på sporet. Samtidig ser vi at kostnader som flatet ut under finanskrisen igjen er på vei oppover”, sier han.

Pedersen mener fremdeles at det skjer for lite i forhold til å sikre størst mulig lønnsom utvinning fra de store modne feltene. Den negative trenden innen oljeproduksjon fortsetter – og var også i 2010 større enn ventet. ”Dette er en stadig sterkere grunn til å finne konkrete virkemidler for å snu den negative utviklingen før det er for sent. Vi må bevege oss fra håp og ambisjoner til å etablere løsninger basert på et realistisk beslutningsgrunnlag. Disse løsningene vil kreve større investeringer og omstillinger som vi må komme i gang med snarest. For å opprettholde produksjon og fortsatt høye inntekter til staten på lengre sikt, vil SDØE-porteføljen også ha behov for tilførsel av nye ressurser fra nye leteområder”, sier Pedersen.

For mer informasjon, se styrets årsberetning.


Kontakt:
Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef
E-post: sveinung.sletten@petoro.no
Mobil: +47 950 75 554
Kontor: +47 51 50 20 24

Flere nyheter

3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022