Mer enn 1 000 milliarder kr til staten siden etableringen av Petoro i 2001

[23.02.11]
Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel har generert en netto kontantstrøm til staten på mer enn 1000 milliarder kroner, siden Petoro ble etablert i 2001. Kontantstrømmen i 2010 ble 104 milliarder kroner. Det er nesten 7 milliarder kroner mer enn året før.
Resultatet i 2010 viser en økning på fem prosent og er i hovedsak et resultat av høyere oljepriser. Total produksjon var 1,080 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, noe høyere enn produksjonen for 2009 på 1,074 millioner fat o.e.

Inntekter fra salg av tørrgass utgjorde 68,0 milliarder kroner i 2010, mot 70,3 milliarder kroner i 2009. Det ble solgt totalt 15 prosent mer gass enn året før, til sammen 39,5 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) inkludert salg av tredjeparts gass. Dette tilsvarer 681 000 fat o.e. per dag. Gassinntektene fra Troll alene utgjorde 40 prosent av de samlede gassinntektene. Gjennomsnittlig gasspris var 1,76 kroner per Sm3, 10 prosent lavere enn i 2009

Årets samlede inntekter fra olje og våtgass (NGL) var 81,0 milliarder kroner, mot 73,7 milliarder året før. Salgsvolumet var totalt 175 millioner fat, som er 479 000 fat per dag. Nedgangen i produksjon av olje og NGL er noe større enn forventet og skyldes lavere produksjonen fra de modne oljefeltene.

Administrerende direktør Kjell Pedersen sier 2010 var et år som totalt sett viser en liten nedgang i investeringene, noe han tilskriver ettervirkninger av finanskrisen og utsettelser av planlagte aktiviteter. Samtidig ser han at flere prosjekter kom tilbake på et bedre spor i løpet av året. ”Jeg er spesielt fornøyd med at vi fikk Valemon tilbake på sporet. Samtidig ser vi at kostnader som flatet ut under finanskrisen igjen er på vei oppover”, sier han.

Pedersen mener fremdeles at det skjer for lite i forhold til å sikre størst mulig lønnsom utvinning fra de store modne feltene. Den negative trenden innen oljeproduksjon fortsetter – og var også i 2010 større enn ventet. ”Dette er en stadig sterkere grunn til å finne konkrete virkemidler for å snu den negative utviklingen før det er for sent. Vi må bevege oss fra håp og ambisjoner til å etablere løsninger basert på et realistisk beslutningsgrunnlag. Disse løsningene vil kreve større investeringer og omstillinger som vi må komme i gang med snarest. For å opprettholde produksjon og fortsatt høye inntekter til staten på lengre sikt, vil SDØE-porteføljen også ha behov for tilførsel av nye ressurser fra nye leteområder”, sier Pedersen.

For mer informasjon, se styrets årsberetning.


Kontakt:
Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef
E-post: sveinung.sletten@petoro.no
Mobil: +47 950 75 554
Kontor: +47 51 50 20 24

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00