40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 – netto null i 2050

[07.01.2020]
Hywind Tampen er en sentral bidragsyter for å få ned utslipp fra vår produksjon
Hywind Tampen er en sentral bidragsyter for å få ned utslipp fra vår produksjon
Norsk olje og gass offentliggjorde 6.1.2020 nytt Klimaveikart for norsk olje- og gassnæring mot 2030 og 2050.
Petoro støtter Parisavtalen om et mål på netto null utslipp og har deltatt i arbeidet med klimaveikartet. Administrerende direktør i Petoro Grethe Moen er fornøyd med at det er stor enighet om 40% reduksjon i klimagassutslippene allerede innen 2030, og at målet for 2050 er netto-nullutslipp.

Equinor presenterte også sine ambisjoner for klimatiltak fram mot 2050 i dag, i tråd med Norsk olje og gass sitt veikart. Equinor er operatør for 85 prosent av produksjonen fra SDØE-porteføljen.

- Med utgangspunkt i SDØEs betydelige portefølje på norsk sokkel ligger det et stort ansvar hos
Petoro for å bidra til at bransjens samlede mål oppnås, sier Moen. Elektrifisering av felt er og vil bli et sentralt tiltak for å oppnå bransjens mål og Petoro har store andeler i flere av feltene som planlegges elektrifisert de kommende årene. – Vi skal være en pådriver for å få realisert disse prosjektene, og ser fram til å jobbe med operatørene og partnerne for å få realisert dette på best mulig måte, sier Moen.

Les mer om Norsk olje og gass' klimaveikart her 

Les mer om Equinor sine ambisjoner her 

Flere nyheter

Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
[10.11.2022]
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
Les mer
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes - 10.11.2022