40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 – netto null i 2050

[07.01.2020]
Hywind Tampen er en sentral bidragsyter for å få ned utslipp fra vår produksjon
Hywind Tampen er en sentral bidragsyter for å få ned utslipp fra vår produksjon
Norsk olje og gass offentliggjorde 6.1.2020 nytt Klimaveikart for norsk olje- og gassnæring mot 2030 og 2050.
Petoro støtter Parisavtalen om et mål på netto null utslipp og har deltatt i arbeidet med klimaveikartet. Administrerende direktør i Petoro Grethe Moen er fornøyd med at det er stor enighet om 40% reduksjon i klimagassutslippene allerede innen 2030, og at målet for 2050 er netto-nullutslipp.

Equinor presenterte også sine ambisjoner for klimatiltak fram mot 2050 i dag, i tråd med Norsk olje og gass sitt veikart. Equinor er operatør for 85 prosent av produksjonen fra SDØE-porteføljen.

- Med utgangspunkt i SDØEs betydelige portefølje på norsk sokkel ligger det et stort ansvar hos
Petoro for å bidra til at bransjens samlede mål oppnås, sier Moen. Elektrifisering av felt er og vil bli et sentralt tiltak for å oppnå bransjens mål og Petoro har store andeler i flere av feltene som planlegges elektrifisert de kommende årene. – Vi skal være en pådriver for å få realisert disse prosjektene, og ser fram til å jobbe med operatørene og partnerne for å få realisert dette på best mulig måte, sier Moen.

Les mer om Norsk olje og gass' klimaveikart her 

Les mer om Equinor sine ambisjoner her 

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00