26 milliarder til staten – kraftig resultatforbedring fra Petoro

[05.05.2021] - Pressemelding 1. kvartal 2021
Troll Vest. Illustrasjon: Equinor
23. april leverte partnerskapet i Troll plan for utbygging og drift (PUD) for elektrifisering av Troll Vest. - Som største rettighetshaver med 56 prosent andel i Troll-lisensen er Petoro svært fornøyd med å ha bidratt til beslutningen om å gjennomføre elektrifisering av Troll Vest, sier konstituert administrerende direktør Kjell Morisbak Lund. Illustrasjon: Equinor
Petoro leverte en kontantstrøm til staten på 26 milliarder kroner i første kvartal 2021. Dette tilsvarer kontantstrømmen for de to siste kvartalene i 2020. Prisene på olje og gass styrket seg betydelig fra slutten av fjoråret og bidro til denne forbedringen. Kontantstrømmen er nå på nivå med perioden før pandemien.
- Olje- og gassprisene som ble oppnådd for Petoro i første kvartal er henholdsvis 15 og 48 prosent høyere enn i første kvartal 2020 og er et tegn på at energimarkedene synes å ha stabilisert seg i denne fasen av korona-pandemien, sier konstituert administrerende direktør i Petoro, Kjell Morisbak Lund.
 
Styrket etterspørsel og begrensninger i oljeproduksjonen gjennom det siste året har ført til at oljeprisen holder seg på et nivå over 60 USD per fat, noe som er rundt tre ganger høyere enn på samme tid i fjor. Samtidig har de europeiske gassprisene gradvis økt til et prisnivå som er rundt fire ganger høyere enn for ett år siden.
 
Elektrifisering av Troll
23. april leverte partnerskapet i Troll plan for utbygging og drift (PUD) for elektrifisering av Troll Vest. - Som største rettighetshaver med 56 prosent andel i Troll-lisensen er Petoro svært fornøyd med å ha bidratt til beslutningen om å gjennomføre elektrifisering av Troll Vest, sier Morisbak Lund.
 
 - Reisen fra da Petoro i 2016 foreslo å studere en delvis elektrifisering av Troll Vest og fram til i dag har vært omfattende. Gjennom strategisk videreutvikling vil Troll fortsette å være juvelen i Petoros portefølje, sier Morisbak Lund. Selv i et så krevende år som 2020 ga Troll alene Petoro en netto kontantstrøm på over 20 milliarder kroner som går rett til vår eier, staten. Elektrifisering av Troll B og Troll C vil sannsynligvis bli blant de største tiltakene for reduksjon av CO2-utslipp i Petoros feltportefølje, og bidrar betydelig til totalen av målsatte reduksjoner fra bransjen.
- Regjeringens klimamelding beskriver en kraftig økning i CO2-kostnadene fremover, og vi ser også en betydelig prisstigning på europeiske CO2-utslippskvoter, sier Morisbak Lund. – For norsk gass betyr dette økt konkurransekraft i forhold til kull, og da har det stor verdi å posisjonere Troll med svært lave utslipp for en lavkarbonframtid.
 
To kommersielle funn i første kvartal
I løpet av 1. kvartal ble det gjort to kommersielle funn, PL 532 Isflak og PL923 Røver Nord. Foreløpig beregning av funnstørrelse viser mellom 5 og 8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter for Isflak og mellom 7 og 11 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter for Røver Nord.
 
HMS 
Det har vært en god start på året med forbedringer i HMS-resultatene. Det ble registrert to alvorlige hendelser sammenlignet mot fire i samme periode i fjor. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,8 siste 12 måneder, en nedgang fra 0,9 ved årsskiftet. Samtidig viser Petroleumstilsynets årlige kartlegging av risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) at det på noen områder er en negativ utvikling. Dette gjelder særlig for landanleggene. Det er et økt omfang av utestående vedlikehold i porteføljen som følge av korona-pandemien. Petoro er særlig opptatt av at dette blir redusert for å begrense den påvirkning på risikobildet dette har.
 
Økonomiske resultater
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per første kvartal på 26 milliarder kroner. Total produksjon var 1.046 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), en reduksjon på 46 kboed sammenlignet med samme periode i fjor.
 
Gassproduksjonen var på 104 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, en reduksjon på seks prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak stans i produksjonen fra Snøhvit etter brannen på Melkøya. Gjennomsnittlig realisert gasspris var 2,16 mot 1,46 NOK per Sm3 i samme periode i fjor. Årsaken til økte gasspriser skyldes i hovedsak økt etterspørsel grunnet en relativt kald vinter, samt at LNG-leveransene i Europa har vært mye lavere sammenlignet med fjoråret.
 
Væskeproduksjonen var 393 kboed, 5kboed lavere enn samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes naturlig produksjonsfall på flere felt, men motvirkes av økt produksjonskapasitet og akselerert produksjon fra Johan Sverdrup som konsekvens, samt produksjon fra Snorre SEP som ble satt i drift desember 2020. Gjennomsnittlig realisert oljepris var 61 mot 50 USD per fat i tilsvarende periode i fjor. Prisøkningen i USD ble imidlertid noe motvirket av styrket kronekurs slik at oppnådd oljepris målt i norske kroner var 518 mot 450 NOK per fat i tilsvarende periode i fjor.

Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
Christian Buch Hansen
926 24 255
 

Flere nyheter

Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
[27.06.2022]
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
Les mer
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner - 27.06.2022 15:00
Utreder havvindpark ved Troll
[17.06.2022]
Utreder havvindpark ved Troll
Les mer
Utreder havvindpark ved Troll - 17.06.2022 12:00
PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00