Utreder havvindpark ved Troll

[17.06.2022]
Illustrasjon Equinor
Illustrasjon Equinor
Partnerskapene i Troll- og Oseberglisensene Petoro, TotalEnergies, Shell, ConocoPhillips og Equinor, annonserte fredag 17. juni prosjektet Trollvind. I første omgang er det igangsatt en mulighetsstudie for en flytende havvindpark i Troll-området om lag 65 kilometer vest for Bergen.
– I denne studien bygger vi på Norges komparative fortrinn og styrker som er teknologiutvikling og samarbeid. Sistnevnte er helt nødvendig for å realisere omstillingen av industrien til en lavkarbon-fremtid. Dette er viktig for Norge og vil bidra til at norsk kontinentalsokkel forblir konkurransedyktig fremover, sier Kristin F. Kragseth, administrerende direktør i Petoro. Hun legger til at Trollvind er et meget spennende prosjekt som kan avhjelpe en anstrengt kraftsituasjon, bidra til elektrifisering av feltene og sette fart på utviklingen av havvind-næringen.

Med en installert kapasitet på om lag ~1 GW og årsproduksjon på ~4,3 TWh, med oppstart i 2027, kan Trollvind forsyne det meste av behovet for kraft til å drive Troll- og Osebergfeltene. De installasjonene som allerede er elektrifisert, forsynes i dag fra Bergens-området, som er et område som har behov for mer kraft. Planen er at partnerskapet vil kjøpe all kraften vindparken produserer, til en pris som gjør det mulig å bygge ut Trollvind.

havvindpark ved troll
Fra venstre:  Phil Cunningham, TotalEnergies, Mariane Olsnes, Shell, Anders Opedal, Equinor, Kristin Kragseth, Petoro og Kjetil Hove, Equinor. Foto: Equinor

Stortinget vedtok i 2020 å skjerpe kravene til utslippskutt fra norsk sokkel fra 40 til 50 prosent innen 2030. For å nå målet må store punktutslipp som offshoreinstallasjoner redusere sine utslipp, og elektrifisering av installasjoner med lang gjenværende levetid er helt nødvendig for å gjennomføre dette.

Gjennom en forbindelse til land gis det mulighet for en større vindpark enn om denne var direkte knyttet til olje- og gassinstallasjonene til havs. Økt parkstørrelse er sentralt for å industrialisere flytende vind og redusere kostnadene. Ved at kraften blir tatt til land, kan den også utnyttes bedre i samspill med regulert vannkraft og landindustri. Økt tilgang på kraft i dette området forbedrer også forsyningssikkerheten til olje- og gassinstallasjonene.

Trollvind modnes nå frem ytterligere gjennom at partnerskapene på Troll og Oseberg igangsetter mulighetsstudier med sikte på en investeringsbeslutning i løpet av 2023.

Flere nyheter

1,3 milliarder til AS Norge hver dag
[03.08.2022] - Pressemelding 2. kvartal 2022
1,3 milliarder til AS Norge hver dag
Les mer
1,3 milliarder til AS Norge hver dag - 03.08.2022 10:00
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
[27.06.2022]
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
Les mer
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner - 27.06.2022 15:00
Utreder havvindpark ved Troll
[17.06.2022]
Utreder havvindpark ved Troll
Les mer
Utreder havvindpark ved Troll - 17.06.2022 12:00
PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00