Utreder havvindpark ved Troll

[17.06.2022]
Illustrasjon Equinor
Illustrasjon Equinor
Partnerskapene i Troll- og Oseberglisensene Petoro, TotalEnergies, Shell, ConocoPhillips og Equinor, annonserte fredag 17. juni prosjektet Trollvind. I første omgang er det igangsatt en mulighetsstudie for en flytende havvindpark i Troll-området om lag 65 kilometer vest for Bergen.
– I denne studien bygger vi på Norges komparative fortrinn og styrker som er teknologiutvikling og samarbeid. Sistnevnte er helt nødvendig for å realisere omstillingen av industrien til en lavkarbon-fremtid. Dette er viktig for Norge og vil bidra til at norsk kontinentalsokkel forblir konkurransedyktig fremover, sier Kristin F. Kragseth, administrerende direktør i Petoro. Hun legger til at Trollvind er et meget spennende prosjekt som kan avhjelpe en anstrengt kraftsituasjon, bidra til elektrifisering av feltene og sette fart på utviklingen av havvind-næringen.

Med en installert kapasitet på om lag ~1 GW og årsproduksjon på ~4,3 TWh, med oppstart i 2027, kan Trollvind forsyne det meste av behovet for kraft til å drive Troll- og Osebergfeltene. De installasjonene som allerede er elektrifisert, forsynes i dag fra Bergens-området, som er et område som har behov for mer kraft. Planen er at partnerskapet vil kjøpe all kraften vindparken produserer, til en pris som gjør det mulig å bygge ut Trollvind.

havvindpark ved troll
Fra venstre:  Phil Cunningham, TotalEnergies, Mariane Olsnes, Shell, Anders Opedal, Equinor, Kristin Kragseth, Petoro og Kjetil Hove, Equinor. Foto: Equinor

Stortinget vedtok i 2020 å skjerpe kravene til utslippskutt fra norsk sokkel fra 40 til 50 prosent innen 2030. For å nå målet må store punktutslipp som offshoreinstallasjoner redusere sine utslipp, og elektrifisering av installasjoner med lang gjenværende levetid er helt nødvendig for å gjennomføre dette.

Gjennom en forbindelse til land gis det mulighet for en større vindpark enn om denne var direkte knyttet til olje- og gassinstallasjonene til havs. Økt parkstørrelse er sentralt for å industrialisere flytende vind og redusere kostnadene. Ved at kraften blir tatt til land, kan den også utnyttes bedre i samspill med regulert vannkraft og landindustri. Økt tilgang på kraft i dette området forbedrer også forsyningssikkerheten til olje- og gassinstallasjonene.

Trollvind modnes nå frem ytterligere gjennom at partnerskapene på Troll og Oseberg igangsetter mulighetsstudier med sikte på en investeringsbeslutning i løpet av 2023.

Flere nyheter

Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
[10.11.2022]
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
Les mer
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes - 10.11.2022
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon
[02.11.2022] - Pressemelding 3. kvartal 2022
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon
Les mer
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon - 02.11.2022 10:00
Petoro på 3 minutter
[02.11.2022]
Petoro på 3 minutter
Les mer
Petoro på 3 minutter - 02.11.2022
Ny PUD levert
[17.08.2022]
Ny PUD levert
Les mer
Ny PUD levert - 17.08.2022 12:00
1,3 milliarder til AS Norge hver dag
[03.08.2022] - Pressemelding 2. kvartal 2022
1,3 milliarder til AS Norge hver dag
Les mer
1,3 milliarder til AS Norge hver dag - 03.08.2022 10:00
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
[27.06.2022]
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
Les mer
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner - 27.06.2022 15:00
Utreder havvindpark ved Troll
[17.06.2022]
Utreder havvindpark ved Troll
Les mer
Utreder havvindpark ved Troll - 17.06.2022 12:00