Utreder havvindpark ved Troll

[17.06.2022]
Illustrasjon Equinor
Illustrasjon Equinor
Partnerskapene i Troll- og Oseberglisensene Petoro, TotalEnergies, Shell, ConocoPhillips og Equinor, annonserte fredag 17. juni prosjektet Trollvind. I første omgang er det igangsatt en mulighetsstudie for en flytende havvindpark i Troll-området om lag 65 kilometer vest for Bergen.
– I denne studien bygger vi på Norges komparative fortrinn og styrker som er teknologiutvikling og samarbeid. Sistnevnte er helt nødvendig for å realisere omstillingen av industrien til en lavkarbon-fremtid. Dette er viktig for Norge og vil bidra til at norsk kontinentalsokkel forblir konkurransedyktig fremover, sier Kristin F. Kragseth, administrerende direktør i Petoro. Hun legger til at Trollvind er et meget spennende prosjekt som kan avhjelpe en anstrengt kraftsituasjon, bidra til elektrifisering av feltene og sette fart på utviklingen av havvind-næringen.

Med en installert kapasitet på om lag ~1 GW og årsproduksjon på ~4,3 TWh, med oppstart i 2027, kan Trollvind forsyne det meste av behovet for kraft til å drive Troll- og Osebergfeltene. De installasjonene som allerede er elektrifisert, forsynes i dag fra Bergens-området, som er et område som har behov for mer kraft. Planen er at partnerskapet vil kjøpe all kraften vindparken produserer, til en pris som gjør det mulig å bygge ut Trollvind.

havvindpark ved troll
Fra venstre:  Phil Cunningham, TotalEnergies, Mariane Olsnes, Shell, Anders Opedal, Equinor, Kristin Kragseth, Petoro og Kjetil Hove, Equinor. Foto: Equinor

Stortinget vedtok i 2020 å skjerpe kravene til utslippskutt fra norsk sokkel fra 40 til 50 prosent innen 2030. For å nå målet må store punktutslipp som offshoreinstallasjoner redusere sine utslipp, og elektrifisering av installasjoner med lang gjenværende levetid er helt nødvendig for å gjennomføre dette.

Gjennom en forbindelse til land gis det mulighet for en større vindpark enn om denne var direkte knyttet til olje- og gassinstallasjonene til havs. Økt parkstørrelse er sentralt for å industrialisere flytende vind og redusere kostnadene. Ved at kraften blir tatt til land, kan den også utnyttes bedre i samspill med regulert vannkraft og landindustri. Økt tilgang på kraft i dette området forbedrer også forsyningssikkerheten til olje- og gassinstallasjonene.

Trollvind modnes nå frem ytterligere gjennom at partnerskapene på Troll og Oseberg igangsetter mulighetsstudier med sikte på en investeringsbeslutning i løpet av 2023.

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022