Store inntekter til staten - tross lave oljepriser

[05.08.09]
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) var i første kvartal 33,2 milliarder kroner. Reduksjonen på nær 17 prosent fra første kvartal i fjor er liten sammenholdt med en halvering av oljeprisen målt i dollar. Hovedforklaringen er fortsatt høye gasspriser.
Petoro legger frem gode resultater for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i første halvår 2009 på tross av lavere priser. Netto kontantstrøm til staten ble 57,1 milliarder i første halvår. Det er klart under rekordåret 2008, men på nivå med første halvår i 2007. Leteaktiviteten har vært høy, med stor funnsuksess i lisenser der Petoro er rettighetshaver. Et fortsatt høyt investeringsnivå skyldes forpliktelser inngått høsten 2008, men det knytter seg stor usikkerhet til høstens beslutninger om investeringene i 2010

Den relativt høye kontantstrømmen, henholdsvis 33,2 og 23,9 milliarder kroner i første og andre kvartal, skyldes gode resultater innen gassforretningen. En viktig faktor her er forholdsvis høy gasspris som igjen er en følge av at prisen på gass beveger seg med et etterslep på 3-6 måneder sammenlignet med oljeprisen. Fall i gassprisen kom imidlertid mot slutten av perioden og vil få konsekvenser for inntektene resten av 2009.

Den positive utviklingen i letevirksomheten tidlig på året har fortsatt i andre kvartal. Interessante funn ble gjort i seks av åtte ferdigstilte undersøkelsesbrønner der SDØE har eierandeler. Alle funnene befinner seg i modne områder nær infrastruktur og vil derfor kunne settes i produksjon på kort sikt. Ressursmessig er resultatet anslått til i størrelsesorden 40-80 millioner fat oljeekvivalenter for SDØE-porteføljen.

Administrerende direktør Kjell Pedersen i Petoro er tilfreds med resultatene i første halvår: "Vi har klart å opprettholde god inntjening fra porteføljen og leteresultatene til nå i år er oppløftende. Det er viktig at vi både leter i nye områder og samtidig modner fram nye investeringsprosjekter som kan bidra til å opprettholde produksjon, inntektsstrøm og kompetanse på norsk sokkel."

Pedersen er imidlertid svært skuffet over at det igjen har skjedd en dødsulykke på norsk sokkel - denne gangen på Osebergfeltet i mai. "Vi vil i lisensen følge opp rapportene fra så vel operatøren som Petroleumstilsynet med det mål for øyet at vi skal forhindre at en slik hendelse kan skje igjen," sier han.

Petoro har observert strammere prioriteringer av investeringsprosjekter som følge av strengere kapitaldisiplin blant oljeselskapene. Pedersen sier det ikke er noe galt i at selskaper ønsker økt finansiell fleksibilitet i usikre tider - og til tross for at prosjektene i Norge i seg selv er økonomiske.

"På den andre siden hviler det et stort ansvar på oljeselskaper så vel som leverandører for å sikre videre prosjektutvikling og leting på norsk sokkel, slik at vi opprettholder aktivitet og kompetanse. Eierstrukturen på norsk sokkel, med en dominerende aktør, kan gjøre norsk sokkel spesielt utsatt i slike tider", sier Pedersen.

Petoro er det eneste selskapet som har sin fulle oppmerksomhet rettet mot å ivareta forretningsmessige interesser på norsk sokkel, og bare der. Selskapet vil fortsatt ivareta balansen mellom på den ene siden en viss nedkjøling og reduksjon av kostnadsnivået og på den andre siden å sikre at gode prosjekter i SDØE-porteføljen gjennomføres. "Dette fortsetter å være en utfordrende oppgave i 2009 som vi bruker mye ressurser på. Jeg er redd at de som tror lete- og prosjektaktiviteten vil holde seg på et tilsvarende høyt nivå gjennom 2010, kommer til å bli skuffet når lisensene legger frem sine budsjetter mot slutten av året." sier Kjell Pedersen. Han understreker at Petoro ikke har de samme kapitalbegrensningene som mange andre selskaper og derfor kan spille en viktig rolle i denne situasjonen.

Resultat etter finansposter for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) var i første halvår 2009 55,1 milliarder kroner, mot 77,8 milliarder for samme periode i 2008. Driftsresultatet i andre kvartal var 24,4 milliarder kroner mot 37,0 milliarder og netto kontantstrøm var 23,9 milliarder kroner mot 40,7 milliarder i andre kvartal av fjoråret.

Samlet olje- og gassproduksjon i andre kvartal var én million fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag - en nedgang på ca seks prosent fra samme periode i 2008. Per første halvår 2009 er totalproduksjonen tre prosent lavere enn for samme periode i 2008. Gassproduksjonen hittil i 2009 er tre prosent høyere enn for tilsvarende periode i fjor, særlig på grunn av nye felt som Ormen Lange og Snøhvit. Produksjonen av olje og NGL gikk ned ni prosent, hovedsakelig som følge av fallet i produksjonen fra modne felt i porteføljen.

Kontaktperson:
Sveinung Sletten,
informasjonsdirektør, Petoro AS
+ 47 950 75 554
+ 47 51 50 20 24

Klikk her for å laste ned Kvartalsrapport 2. kvartal 09

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022