Petoro med fra start i islandsk oljevirksomhet

[04.01.13]
Petoro Iceland AS signerte i dag avtaler om å delta som partner i de to første lisensene som tildeles på islandsk kontinentalsokkel. Petoro Iceland AS er et heleid datterselskap av Petoro AS, som igjen er eid av den norske staten. 
Petoro Icelands inntreden på islandsk sokkel er et resultat av en bilateral avtale fra 1981 mellom Island og Norge. Olje- og energiminister Ola Borten Moe og Petoros administrerende direktør Kjell Pedersen var til stede ved signeringen, sammen med øvrige partnere og islandske myndigheter.

Det islandske energidirektoratet, Orkustofnun, besluttet før jul å tildele én lisens til Faroe Petroleum Norge AS (operatør) og Iceland Petroleum, og en annen til Valiant Petroleum (operatør) ehf. og Kolvetni ehf.. Lisensene gjelder leting etter og utvinning av hydrokarboner i området Dreki (Drage), på den islandske delen av Jan Mayen-ryggen.

Lisensområdet er markert i rødt midt i kartet. Den stiplede sorte boksen markerer området som den norsk-islandske avtalen fra 1981 dekker. Jan Mayen ligger like nord for dette området. Kartet viser for øvrig en rekke petroleumsprovinser som omkranser Dreki/Jan Mayen: Norge, UK, Færøyene og Grønland. (Kilde: Orkustofnun)
Lisensområdet er markert i rødt midt i kartet. Den stiplede sorte boksen markerer området som den norsk-islandske avtalen fra 1981 dekker. Jan Mayen ligger like nord for dette området. Kartet viser for øvrig en rekke petroleumsprovinser som omkranser Dreki/Jan Mayen: Norge, UK, Færøyene og Grønland. (Kilde: Orkustofnun)

Petoro Iceland trer inn i begge lisensene med andeler på 25 prosent, som hjemlet i avtalen mellom Norge og Island fra 1981. Avtalen gjelder et område som til sammen dekker islandsk del av Jan Mayen-ryggen samt en del av den norske.

Kjell Pedersen sier virksomheten på Island formelt vil bli ivaretatt av Petoros datterselskap Petoro Iceland AS. Dette selskapet vil ikke ha noen ansatte og alt arbeid vil bli utført av Petoro gjennom en forvalteravtale med datterselskapet. De to nye utvinningstillatelsene sorterer under direktør Jan Rosnes i avdelingen Gass og nye utbygginger. Rosnes er også leder for Petoro Iceland AS.

Dreki-området er en del av et såkalt mikrokontinent rundt Jan Mayen. Mikrokontinentet ligger mellom den norske og den grønlandske kontinentalsokkelen, som over millioner av år har drevet fra hverandre. Havbunnsprøver i området har indikert sedimentære bergarter og et virksomt hydrokarbonsystem. Operatørselskapet Faroe Petroleum sa i en pressemelding 4. desember 2012 at det har kartlagt flere store strukturer innenfor lisensene. Det er skutt to-dimensjonal seismikk i området, men leteboring er ikke utført.

Statsråd Ola Borten Moe sier i en melding fra departementet at havområdene mellom Island og Jan Mayen kan inneholde betydelige olje- og gassressurser. Norsk deltakelse i de to utvinningstillatelsene gir mulighet til å være med på utforsking av et spennende område som kan inneholde store verdier, sier han.
Petoro-sjef Kjell Pedersen ser fram til å ta fatt i en lite utforsket del av Arktis. Han er optimist med tanke på industriens evne til å håndtere utfordringer som fjern beliggenhet og store transportavstander - forutsatt at det finnes tilstrekkelige petroleumsressurser.

Jan Rosnes sier neste steg er å bli enig med de øvrige partnerne om budsjett for å dekke arbeidsforpliktelsene som ligger i lisensavtalen. Han regner med at hovedaktiviteten de neste årene vil dreie seg om seismikk og analyse. Rosnes er forberedt på at det kan ta tid å etablere et grunnlag for eventuell leteboring.

Kontakt: 
Sveinung Sletten
Kommunikasjonssjef, Petoro AS
Kontor: +47-51 50 20 24
Mobil: +47-950 75 553
E-post: sveinung.sletten@petoro.no
 
Det islandske lisensområdet er markert i rødt, området for avtale mellom Island og Norge markert ved stiplet linje. Island nederst til venstre, Jan Mayen øverst på kartet –ca. 71 grader nord. (Kilde: Orkustofnun)


Det islandske lisensområdet er markert i rødt, området for avtale mellom Island og Norge markert ved stiplet linje. Island nederst til venstre, Jan Mayen øverst på kartet –ca. 71 grader nord. (Kilde: Orkustofnun)

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022