1,3 milliarder til AS Norge hver dag

[03.08.2022] - Pressemelding 2. kvartal 2022
- Vi bidrar til sikre og pålitelige energileveranser med lave utslipp, til et marked i Europa som er svært presset, og i lys av dette er vi svært fornøyd med at Snøhvitfeltet nå leverer gass igjen, etter nedstengning som følge av brannen på Melkøya i 2020, sier administrerende direktør i Petoro Kristin F. Kragseth.  Foto: Harald Pettersen / Equinor
- Vi bidrar til sikre og pålitelige energileveranser med lave utslipp, til et marked i Europa som er svært presset, og i lys av dette er vi svært fornøyd med at Snøhvitfeltet nå leverer gass igjen, etter nedstengning som følge av brannen på Melkøya i 2020, sier administrerende direktør i Petoro Kristin F. Kragseth. Foto: Harald Pettersen / Equinor
Petoro har levert en netto kontantstrøm på 234 milliarder kroner per andre kvartal 2022, 48 milliarder mer enn resultatet for hele rekordåret 2021. Netto kontantstrøm for andre kvartal isolert var på 121 milliarder kroner. Dette betyr at SDØE-porteføljen som Petoro forvalter bidro med 1,3 milliarder til den norske velferdsstaten hver eneste dag i første halvår av 2022.
- Kontantstrømmen vi leverer er formidabel og den norske stat har aldri hatt så store inntekter fra petroleumsvirksomheten, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin F. Kragseth.
- Rekordresultatet kan først og fremst tilskrives de ekstremt høye prisene på energi som preger verden for øyeblikket. God drift og langsiktig arbeid har sørget for vi kan bidra til sikre og pålitelige energileveranser med lave utslipp, til et marked i Europa som er svært presset, understreker Kragseth. – I lys av dette er vi også svært fornøyd med at Snøhvitfeltet nå leverer gass igjen, etter nedstengning som følge av brannen på Melkøya i 2020.
 
Den 8. april ankom Johan Castberg-skipet Stord. Her skal skipet ferdigstilles ved Aker Solutions-verftet på Stord. – Dette var en viktig milepæl for prosjektet, sier Kragseth. – Det er også nylig gjort flere funn, Snøfonn og Skavl, som er under vurdering for tilknytning til Castberg.
 
Petoro går en svært travel høst i møte som en konsekvens av tiltakspakken Stortinget innførte under pandemien. Et rekordhøyt antall prosjekter på norsk sokkel skal nå jobbes fram til investeringsbeslutning.  – Petoro har, sammen med partnerskapene, en viktig rolle i å sikre god kvalitet i beslutningsunderlaget for disse prosjektene, sier Kragseth og understreker at vi samtidig må gjøre det vi kan for å unngå kostnadsoverskridelser og forsinkelser.
 
Det ligger enorme framtidige verdier i SDØE-porteføljen, og det forutsetter god styring og kontroll for å ta vare på, og realisere disse verdiene. Rystad Energy gjorde nylig en verdivurdering av SDØE-porteføljen på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. – Siden sist vurdering i 2020 har verdiene i SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder, og porteføljen har nå en verdi på 1584 milliarder, sier Kragseth. - Samtidig er det viktig å ha i mente at i 2020 og 2021 har Petoro levert en samlet kontantstrøm på 245 milliarder fra porteføljen. Store deler av verdiøkningen skyldes høyere priser, men en betydelig andel kommer også som en konsekvens av arbeid for å øke ressursgrunnlaget. Til sammenligning var den samlede markedsverdien på alle statens eierandeler i selskaper (uten SDØE), nylig offentliggjort i statens eierrapport, på 1174 milliarder kroner.
 
Petoro publiserte tidligere i år sin første bærekraftsrapport der det ble satt et ambisiøst mål om 55 % utslippskutt fra SDØE-produksjon innen 2030. – For å nå dette målet forutsetter det at vår industri opprettholder tempoet i å iverksette utslippsreduserende tiltak, sier Kragseth.
 
Nylig lanserte partnerne i Troll- og Oseberg-feltene planer om en studie for å se på mulighetene for utbygging av en stor flytende havvindpark vest av Bergen. - Trollvind-initiativet skal se på muligheten for å løse tre sentrale utfordringer; en anstrengt kraftsituasjon i Bergens-området, elektrifisering av feltene og oppskalering av havvind-næringen, sier Kragseth. - Utvikling av flytende havvind i Norge bygger på den lange offshore-erfaringen vår industri har. Helt konkret på erfaringene fra Hywind Tampen-prosjektet. - Gang på gang viser vår industri at vi utvikler nye løsninger basert på det vi allerede kan mye om, og de erfaringene vi som havnasjon har tilegnet oss gjennom historien, sier Kragseth.

Resultat per andre kvartal
Det ble registrert ti alvorlige hendelser hittil i år sammenlignet mot seks i tilsvarende periode i fjor. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,8 siste 12 måneder, som er en oppgang fra 0,7 ved årsskiftet.

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per andre kvartal på 234 milliarder kroner, en økning på 180 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Netto kontantstrøm i kvartalet var på 121 milliarder kroner. Dette skyldes kraftig økning i priser, økt etterspørsel samt god operasjonell og sikker drift.
 
Samlet olje- og gassproduksjon var 1048 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), 52 kboed høyere enn for samme periode i fjor.
 
Gassproduksjonen var på 109 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er en økning på 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt gassuttak på Troll og Åsgard, produksjon fra Martin Linge som startet opp i fjor, samt Snøhvit som gjenopptok produksjonen 2. juni etter brannen ved Hammerfest LNG i 2020. Lavere gassuttak på Oseberg og Ormen Lange har delvis motvirket økningen.
 
Væskeproduksjonen var 364 kboed, en reduksjon på 13 kboed sammenlignet med samme periode i fjor. Reduksjonen i væskeproduksjon skyldes primært naturlig produksjonsfall på flere modne felt samt revisjonsstans på Grane i 2. kvartal. Produksjon fra Martin Linge samt økt utvinning fra Vigdis har delvis motvirket reduksjonen.
 
Les mer i styrets kvartalsrapport for ytterligere detaljer.
 
 
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
Christian Buch Hansen
926 24 255

 

Flere nyheter

3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022