Store inntekter til samfunnet

[01.11.2017] - Pressemelding 3. kvartal 2017
Grethe Moen - Foto: Emile Ashley
- Den positive resultatutviklingen vi så i første halvår fortsetter i tredje kvartal, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro. Netto kontantstrøm til staten var 65 milliarder kroner per tredje kvartal, en økning på 28 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Den omstillingen og effektiviseringen bransjen har vært gjennom gir gode resultater. – Fortsatt effektivisering er avgjørende fordi olje- og gassnæringen skal være motoren i norsk næringsliv i flere tiår. Inntektspotensialet er fremdeles stort, men kommer ikke av seg selv.
- Produksjonen vil fortsatt kreve store investeringer, sier Moen. - Investerings- og aktivitetsnivået er et mål på attraktiviteten og konkurransekraften for norsk oljeindustri. Petoro estimerer å investere for 27 milliarder kroner på norsk sokkel i 2017, mens det totalt planlegges investeringer på 128 milliarder kroner. - Resultatet av olje- og gassinvesteringer har ført til at Norge har over 8000 milliarder kroner på bok. 40 prosent av disse stammer fra statens direkte eierskap som forvaltes av Petoro.
 
Petoro planlegger i nær framtid å ta to store investeringsbeslutninger gjennom deltakelse i Castberg- og Snorrelisensene, samtidig som Troll fase 3-prosjektet videreføres. Selv om sommerens letekampanje i Barentshavet ikke gav de resultatene vi håpet på, kan det se ut til at Kayak-funnet nær Castberg alene har mer enn nok verdier til å finansiere hele årets letekampanje i Barentshavet.
 
Halvparten av de årlige investeringene fra Petoro går til å bore brønner på modne felt. Her er inntektspotensialet fortsatt stort. Statoil offentligjorde nylig tall som gir en såkalt nullpunktspris på under 20 USD pr fat fra disse brønnene. Levetiden på en brønn er i dag omtrent fem til åtte år. Tilbakebetalingstiden er ofte under ett år. Prosjekter som Sverdrup, Castberg og Snorre er også attraktive investeringer med dagens oljeprisbilde. Disse investeringene vil bidra både med arbeidsplasser og inntekter for Norge.
 
I år er det 40 år siden oppstarten av norsk gasseksport, og to av Petoros viktigste gassfelt, Snøhvit og Ormen Lange, har produsert i 10 år. - Gass utgjør en stadig økende andel av Petoros portefølje. I dag er gassandelen på nær 60 prosent, og den vil bli større framover, framholder Moen. - Både Ormen Lange- og Snøhvitfeltet krever fremdeles investeringer for å sikre stabile gassleveranser til Europa. Samtidig er inntjeningen god. Ormen Lange-feltet bidro i 2016 med 1 million kroner i timen til oljefondet, bare gjennom Petoros eierandel.
 
- Norge har stått sterkt som en olje- og gassnasjon i 50 år. Det skal vi fortsatt være i framtiden. For at det skal bli en realitet er det bransjens utfordring å skape kostnadseffektiv lavutslippsproduksjon og gode HMS-resultater. Petroleumsnæringen skaper stor avkastning både til den norske stat og oljeselskapene, sier Moen.
 
Resultat SDØE tredje kvartal 2017
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten
var per tredje kvartal 65 milliarder kroner, en økning på 28 prosent fra samme periode i fjor.
Samlet olje- og gassproduksjon var 1,1 millioner fat oljeekvivalenter per dag, ni prosent høyere enn samme periode i fjor. Gjennomsnittlig oljepris var 431 kroner per fat mot 345 kroner i samme periode i 2016. Gassinntektene var 51 milliarder kroner, om lag 7 milliarder kroner høyere enn i fjor som følge av høyere gasspris og volum.
 
Kostnader knyttet til å drive feltene, feltkost, per tredje kvartal var 330 millioner kroner lavere enn samme periode i 2016.  Investeringene var 20 milliarder kroner; 7 prosent lavere enn fjoråret.
 
Antallet alvorlige hendelser gikk ned i tredje kvartal, men antallet er fremdeles for høyt. Fortsatt fokusert innsats fra alle aktører er derfor nødvending for å sikre at den positive utviklingen fortsetter.  

Les mer om resultatene i styrets rapport for 3. kvartal 2016 her.
Klikk her for å lese presentasjon fra pressekonferansen 

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef
Christian Buch Hansen
926 24 255

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022