Store inntekter til samfunnet

[01.11.2017] - Pressemelding 3. kvartal 2017
Grethe Moen - Foto: Emile Ashley
- Den positive resultatutviklingen vi så i første halvår fortsetter i tredje kvartal, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro. Netto kontantstrøm til staten var 65 milliarder kroner per tredje kvartal, en økning på 28 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Den omstillingen og effektiviseringen bransjen har vært gjennom gir gode resultater. – Fortsatt effektivisering er avgjørende fordi olje- og gassnæringen skal være motoren i norsk næringsliv i flere tiår. Inntektspotensialet er fremdeles stort, men kommer ikke av seg selv.
- Produksjonen vil fortsatt kreve store investeringer, sier Moen. - Investerings- og aktivitetsnivået er et mål på attraktiviteten og konkurransekraften for norsk oljeindustri. Petoro estimerer å investere for 27 milliarder kroner på norsk sokkel i 2017, mens det totalt planlegges investeringer på 128 milliarder kroner. - Resultatet av olje- og gassinvesteringer har ført til at Norge har over 8000 milliarder kroner på bok. 40 prosent av disse stammer fra statens direkte eierskap som forvaltes av Petoro.
 
Petoro planlegger i nær framtid å ta to store investeringsbeslutninger gjennom deltakelse i Castberg- og Snorrelisensene, samtidig som Troll fase 3-prosjektet videreføres. Selv om sommerens letekampanje i Barentshavet ikke gav de resultatene vi håpet på, kan det se ut til at Kayak-funnet nær Castberg alene har mer enn nok verdier til å finansiere hele årets letekampanje i Barentshavet.
 
Halvparten av de årlige investeringene fra Petoro går til å bore brønner på modne felt. Her er inntektspotensialet fortsatt stort. Statoil offentligjorde nylig tall som gir en såkalt nullpunktspris på under 20 USD pr fat fra disse brønnene. Levetiden på en brønn er i dag omtrent fem til åtte år. Tilbakebetalingstiden er ofte under ett år. Prosjekter som Sverdrup, Castberg og Snorre er også attraktive investeringer med dagens oljeprisbilde. Disse investeringene vil bidra både med arbeidsplasser og inntekter for Norge.
 
I år er det 40 år siden oppstarten av norsk gasseksport, og to av Petoros viktigste gassfelt, Snøhvit og Ormen Lange, har produsert i 10 år. - Gass utgjør en stadig økende andel av Petoros portefølje. I dag er gassandelen på nær 60 prosent, og den vil bli større framover, framholder Moen. - Både Ormen Lange- og Snøhvitfeltet krever fremdeles investeringer for å sikre stabile gassleveranser til Europa. Samtidig er inntjeningen god. Ormen Lange-feltet bidro i 2016 med 1 million kroner i timen til oljefondet, bare gjennom Petoros eierandel.
 
- Norge har stått sterkt som en olje- og gassnasjon i 50 år. Det skal vi fortsatt være i framtiden. For at det skal bli en realitet er det bransjens utfordring å skape kostnadseffektiv lavutslippsproduksjon og gode HMS-resultater. Petroleumsnæringen skaper stor avkastning både til den norske stat og oljeselskapene, sier Moen.
 
Resultat SDØE tredje kvartal 2017
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten
var per tredje kvartal 65 milliarder kroner, en økning på 28 prosent fra samme periode i fjor.
Samlet olje- og gassproduksjon var 1,1 millioner fat oljeekvivalenter per dag, ni prosent høyere enn samme periode i fjor. Gjennomsnittlig oljepris var 431 kroner per fat mot 345 kroner i samme periode i 2016. Gassinntektene var 51 milliarder kroner, om lag 7 milliarder kroner høyere enn i fjor som følge av høyere gasspris og volum.
 
Kostnader knyttet til å drive feltene, feltkost, per tredje kvartal var 330 millioner kroner lavere enn samme periode i 2016.  Investeringene var 20 milliarder kroner; 7 prosent lavere enn fjoråret.
 
Antallet alvorlige hendelser gikk ned i tredje kvartal, men antallet er fremdeles for høyt. Fortsatt fokusert innsats fra alle aktører er derfor nødvending for å sikre at den positive utviklingen fortsetter.  

Les mer om resultatene i styrets rapport for 3. kvartal 2016 her.
Klikk her for å lese presentasjon fra pressekonferansen 

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef
Christian Buch Hansen
926 24 255

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00