Høy kontantstrøm – urovekkende utvikling i produksjon og investeringer

Pressemelding, SDØE 3. kvartal 2010:
Målt i pengeverdi indikerer kontantstrømmen fra statens egen olje- og gassportefølje en stabil utvikling i årets ni første måneder sammenlignet med samme periode i fjor: 78,4 milliarder kroner mot 77,5 milliarder. Men virksomheten er preget av store svingninger. Oljeprisen er opp 38 prosent fra året før, gassprisen ned 18 prosent, oljeproduksjonen ned 14 prosent, gassproduksjonen opp 10 prosent, investeringene ned 20 prosent.
petoro 663”78 milliarder kroner til staten er et meget stort beløp. Det kjennes derfor rart ikke å kunne si meg fullt ut tilfreds med resultatet til nå i 2010. Men bak tallene ligger fortsatt kraftig fall i oljeproduksjonen fra våre store modne felt og en utvikling i investeringene som viser at vi ikke makter å holde oppe den aktiviteten vi har planlagt. På den bakgrunnen er jeg ikke tilfreds med resultatet vi nå legger fram fra driften av statens olje- og gassportefølje,” sier Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS.

Nedgangen i produksjonen i 3. kvartal 2010 sammenlignet med 2009, skyldes i stor grad mer omfattende vedlikeholdsstanser enn vanlig på flere felt. Pedersen er ikke så bekymret over planlagt kortsiktig redusert produksjon. Men han sier det er urovekkende at antall nye produksjonsbrønner som bores på noen av de største oljefeltene er halvert over de siste åtte årene. Han ser også at andre investeringer og aktiviteter faller bak oppsatte planer.

”Vi har sett fall i oljeproduksjonen fra norsk sokkel siden 2001. Det er en naturlig del av modningen av feltene. Men produksjonen faller raskere enn forventet av operatørene og partnerne. Hovedgrunnen til dette er at vi ikke får ferdigstilt det nødvendige antall nye brønner som skal kompensere for reduksjonen i de eldre brønnene. Sammen med forskyvning av andre aktiviteter fører dette til at våre totale investeringer i seks viktige modne felt ligger an til å bli 25 prosent lavere enn planlagt for 2010. Investeringene i produksjonsboring på de samme feltene ser ut til å bli mer enn 30 prosent lavere enn forutsatt i planene. Dette får negative konsekvenser også for fremtidig produksjon. Vi må endre måten vi videreutvikler og driver de store modne feltene. Uten omstilling risikerer vi ikke bare å gå glipp av mulige tilleggsmengder, vi løper også en betydelig risiko for å tape oljereserver vi har tatt for gitt at vi skal utvinne,” sier Kjell Pedersen.

Petoro-sjefen innser at det er vanskelig å få full forståelse i næringen og i samfunnet for at det ikke gjøres nok i de modne feltene, all den tid både aktivitetsnivå og bruk av penger i petroleumsnæringen er på et høyt nivå. ”Mitt poeng er at vi ikke makter å gjennomføre planlagte investeringer og tiltak i felt der slike tiltak er tidskritiske for den totale utvinningen av ressursene. Ved å investere tilstrekkelig i dag legger vi grunnlaget for økt produksjon og inntekter i mange år fremover. Venter vi for lenge vil det ikke være lønnsomt å investere i større modifiseringer og ombygginger. I så fall kan store verdier gå tapt. Men det nytter heller ikke bare å pøse på med penger. Vi må være smartere og få mer igjen for de pengene vi bruker,” sier han.

Se styrets kvartalsrapport her

Kontaktperson:
Sveinung Sletten, informasjonsdirektør
Kontor: 51 50 20 24
Mobil: 950 75 554

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022