Petoro blir enda viktigere for modne felt

[06.11.2011]
"Dette er en anerkjennelse av den jobben Petoro gjør, men også ledd i oppfølgingen av eksisterende felt. Petoro er viktig i dag - og vil bli et enda viktigere instrument i en slik oppfølging", sa statsråd Ola Borten Moe under framleggelsen av statsbudsjettet for 2012. Regjeringen foreslår at Petoro-budsjettet økes med 17,2 millioner kroner til 281,2 millioner. Administrerende direktør Kjell Pedersen i Petoro kvitterte med å si at Petoro har en gjennomtenkt liste med viktige oppgaver som selskapet vil bruke de ekstra midlene på.
ola-borten-moeOlje- og energiministeren sa i sitt innlegg på pressekonferansen i Petoros lokaler at nordområdene er en hovedprioritering for han og regjeringen. I forslaget til statsbudsjett for 2012 foreslås det til sammen 260 millioner kroner til seismikkinnsamling, kunnskapsinnhenting og konsekvensutredninger i nord. Statsråden la også vekt på de store og betydningsfulle funnene som er gjort den siste tiden - som Skrugard og Aldous-Avaldsnes.

Samtidig understreket han hvor viktig det er, midt i gleden over nye funn, å sikre økt utvinning fra de store eksisterende feltene. Her trakk han særlig fram Petoro som et viktig instrument og sa det var en glede å kunne følge opp landsmøtevedtak for alle de tre regjeringspartiene om å styrke Petoro. Han sa at økningen på 17,2 millioner i en virkelighet der mange andre opplever statsbudsjettet som meget stramt, er en anerkjennelse av den jobben Petoro gjør. Det er dessuten et viktig ledd i oppfølgingen av de eksisterende feltene. Her er Petoro allerede et viktig instrument og vil være det i enda større grad fremover, sa han.

Petoro-sjef Kjell Pedersen ser det slik at regjeringen har valgt å sette inn ekstra midler for at Petoro skal øke sin kapasitet særlig inn mot tidskritiske tiltak i modne felt. "Slik sett er dette en oppfølging av petroleumsmeldingens fokus på modne felt og på Petoro som et viktig verktøy i så måte", sier han.

"I Petoro har vi en gjennomtenkt liste med viktige oppgaver rundt store felt som Snorre, Gullfaks, Heidrun som vi mener vil være en forretningsmessig god investering for staten, dvs gode utgifter til enda bedre inntekters ervervelse. Årets bevilgning vil sette oss i stand til å ta deler av denne listen. Jeg oppfatter det positivt og som et viktig signal, at regjeringen har prioritert en økning for Petoro i et budsjett hvor regjeringen har varslet at mange vil bli skuffet og at den forventer protester."

Pedersen sier flere modne felt er inne i en tidskritisk fase. I løpet av de neste 2-4 årene mener han det må ha blitt gjort analyser og tatt beslutninger som setter retning og i stor grad bestemmer hvor mye økonomisk verdi vi skal få ut av feltene. "Jeg velger å se på årets økning som et første skritt til støtte for vår satsing og håper at dette blir fulgt opp i fremtidige budsjetter. Selskapet og våre ansatte vil ha mer enn nok av store og spennende oppgaver å ta fatt på. Så er det opp til staten gjennom sine bevilgninger å bestemme hvor stor kraft Petoro skal ha i dette arbeidet", sier Kjell Pedersen.

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00