Petoro blir enda viktigere for modne felt

[06.11.2011]
"Dette er en anerkjennelse av den jobben Petoro gjør, men også ledd i oppfølgingen av eksisterende felt. Petoro er viktig i dag - og vil bli et enda viktigere instrument i en slik oppfølging", sa statsråd Ola Borten Moe under framleggelsen av statsbudsjettet for 2012. Regjeringen foreslår at Petoro-budsjettet økes med 17,2 millioner kroner til 281,2 millioner. Administrerende direktør Kjell Pedersen i Petoro kvitterte med å si at Petoro har en gjennomtenkt liste med viktige oppgaver som selskapet vil bruke de ekstra midlene på.
ola-borten-moeOlje- og energiministeren sa i sitt innlegg på pressekonferansen i Petoros lokaler at nordområdene er en hovedprioritering for han og regjeringen. I forslaget til statsbudsjett for 2012 foreslås det til sammen 260 millioner kroner til seismikkinnsamling, kunnskapsinnhenting og konsekvensutredninger i nord. Statsråden la også vekt på de store og betydningsfulle funnene som er gjort den siste tiden - som Skrugard og Aldous-Avaldsnes.

Samtidig understreket han hvor viktig det er, midt i gleden over nye funn, å sikre økt utvinning fra de store eksisterende feltene. Her trakk han særlig fram Petoro som et viktig instrument og sa det var en glede å kunne følge opp landsmøtevedtak for alle de tre regjeringspartiene om å styrke Petoro. Han sa at økningen på 17,2 millioner i en virkelighet der mange andre opplever statsbudsjettet som meget stramt, er en anerkjennelse av den jobben Petoro gjør. Det er dessuten et viktig ledd i oppfølgingen av de eksisterende feltene. Her er Petoro allerede et viktig instrument og vil være det i enda større grad fremover, sa han.

Petoro-sjef Kjell Pedersen ser det slik at regjeringen har valgt å sette inn ekstra midler for at Petoro skal øke sin kapasitet særlig inn mot tidskritiske tiltak i modne felt. "Slik sett er dette en oppfølging av petroleumsmeldingens fokus på modne felt og på Petoro som et viktig verktøy i så måte", sier han.

"I Petoro har vi en gjennomtenkt liste med viktige oppgaver rundt store felt som Snorre, Gullfaks, Heidrun som vi mener vil være en forretningsmessig god investering for staten, dvs gode utgifter til enda bedre inntekters ervervelse. Årets bevilgning vil sette oss i stand til å ta deler av denne listen. Jeg oppfatter det positivt og som et viktig signal, at regjeringen har prioritert en økning for Petoro i et budsjett hvor regjeringen har varslet at mange vil bli skuffet og at den forventer protester."

Pedersen sier flere modne felt er inne i en tidskritisk fase. I løpet av de neste 2-4 årene mener han det må ha blitt gjort analyser og tatt beslutninger som setter retning og i stor grad bestemmer hvor mye økonomisk verdi vi skal få ut av feltene. "Jeg velger å se på årets økning som et første skritt til støtte for vår satsing og håper at dette blir fulgt opp i fremtidige budsjetter. Selskapet og våre ansatte vil ha mer enn nok av store og spennende oppgaver å ta fatt på. Så er det opp til staten gjennom sine bevilgninger å bestemme hvor stor kraft Petoro skal ha i dette arbeidet", sier Kjell Pedersen.

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022