Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes

[10.11.2022]
Illustrasjon: Equinor
Det er i dag offentliggjort at partnerskapet i Wisting-lisensen har valgt å utsette investeringsbeslutningen for prosjektet.
– Sammen med operatør Equinor og partnerskapet støtter vi beslutningen om å utsette investeringsbeslutningen for å bidra til et forbedret og økonomisk robust prosjekt, sier administrerende direktør i Petoro Kristin F. Kragseth.  - Petoro har jobbet aktivt med Wisting-prosjektet helt siden det første funnet i 2013 og lagt ned en betydelig innsats for å gjøre utbyggingen teknisk og miljømessig forsvarlig slik at feltet kan produsere sikkert. 

Det oppdaterte investeringsestimatet for Wisting er nå på 104 milliarder kroner, og basert på kraftig inflasjon, kapasitetsutfordringer i leverandørmarkedet, samt usikkerhet knyttet til rammebetingelser for prosjektet har lisensen vedtatt å utsette investeringsbeslutningen til 2026. 

Wisting er det største nåværende oljefunnet på norsk sokkel, og Barentshavet og Nord-Norge er en viktig del i videreutviklingen av norsk petroleumsvirksomhet. – Petoro er deltaker i flere letelisenser i området, og vil nå sammen med partnerskapene der også sikte mot å øke ressursgrunnlaget ved og rundt Wisting-lisensen, sier lisens- og teknologidirektør i Petoro Kjell Morisbak Lund.   

– Vårt syn er at Wisting-området fortsatt har store verdiskapingsmuligheter både for eierne og samfunnet, gjennom ringvirkninger, inntekter til staten og en videreutvikling av Barentshavet, understreker Kragseth. 
 
 

Flere nyheter

528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
[10.11.2022]
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
Les mer
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes - 10.11.2022
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon
[02.11.2022] - Pressemelding 3. kvartal 2022
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon
Les mer
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon - 02.11.2022 10:00
Petoro på 3 minutter
[02.11.2022]
Petoro på 3 minutter
Les mer
Petoro på 3 minutter - 02.11.2022
Ny PUD levert
[17.08.2022]
Ny PUD levert
Les mer
Ny PUD levert - 17.08.2022 12:00