Modne felt viktigere enn noensinne

[13.03.15] - SDØE-resultater 2014:
En kontantstrøm i 2014 på 111 milliarder kroner representerer fortsatt høye inntekter fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel. Administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen, sier at færre nye utbygginger gjør at inntektene fra SDØE de nærmeste årene blir mer enn noensinne avhengig av de modne feltene. 
 
Årsaken til at eksisterende felt blir enda viktigere de neste årene, er at kapitalbegrensninger hos oljeselskapene og økt usikkerhet rundt oljeprisutviklingen fører til forskyvning, reduksjon eller stans i investeringer for ny utbygging. I fjerde kvartal var investeringene i porteføljen som Petoro ivaretar for staten 30 prosent lavere enn i samme kvartal året før.
 
Hele 66 prosent av gjenværende påviste ressurser på norsk sokkel befinner seg i produserende felt, og mer enn 80 prosent av Petoros totale produksjon kommer fra modne felt. Selve driften av eksisterende felt tåler lave oljepriser, men realisering av verdipotensial på mellomlang sikt forutsetter beslutning om og gjennomføring av en rekke nye prosjekter for videreutvikling av modne felt – særlig nye brønner.
 
"Investeringsstopp er en sikker vei til tidlig nedstengning for mange felt", sier Grethe Moen. Å holde dagens installasjoner i drift lenge er viktig. Mer enn 90 prosent av funnporteføljen på norsk sokkel vil sannsynligvis måtte knyttes til eksisterende innretninger for lønnsom utbygging.
 
Den sterke kostnadsøkningen har gjort at radikal effektivisering innen alle ledd i verdikjeden er nødvendig for langsiktig, lønnsom drift og for å skape lønnsomhet i prosjektene framover. Effektiviseringsinnsatsen gjelder både hos operatørene og i alle ledd i leverandørkjeden. "Vi har i 2014 sett eksempler i enkelte felt på vellykkede effektiviseringstiltak innen boring av brønner. Dette er svært gledelig. Utfordringen framover er å sikre gjentagelse og implementering på tvers av felt".
 
Snorre 2040 er et stort og tidskritisk prosjekt for å kunne bore flere brønner og øke utvinningen i det modne Snorrefeltet, mens Johan Castberg er et stort nytt felt i et område langt nord og uten infrastruktur. Begge prosjektene har vært skjøvet på før, og nylig har Petoro sammen med partnerne utsatt tidspunktet for neste beslutning ett år til.
 
Selskapet er opptatt av at både Snorre og Johan Castberg får tid til å nyttiggjøre seg resultater av pågående forbedringsarbeid i industrien. Moen sier det vil gjøre prosjektene mer lønnsomme og bedre rustet til å møte en framtid også med et lavere oljeprisnivå. "På den basis er det riktig å bruke litt mer tid på disse prosjektene, selv om inntektene da kommer noe senere. For Snorre er vi fornøyd med at det i prosjektet også arbeides for å begrense mulig tapt produksjon som følge av den reviderte framdriftsplanen, ved å utvide levetiden på eksisterende innretninger”.
 
Det store Johan Sverdrup-feltet bidrar til investeringer og aktivitet i de neste årene, men inntektene kommer først fra 2020. Petoro har engasjert seg sterkt for å bidra til en god og framtidsrettet utbyggingsløsning. "Dette er et fantastisk felt som vil gi store inntekter til vår eier i mange tiår framover", sier Grethe Moen.
 
Resultatet for SDØE viser at kontantstrømmen på 111 milliarder kroner er 11 prosent lavere enn i 2013. Årsresultatet var på 120 milliarder kroner i 2014, mot 133 milliarder året før. Produksjonen og investeringene i 2014 ble opprettholdt på om lag samme nivå som i 2013. I årets siste kvartal falt oljeprisen kraftig. Effekten på kontantstrømmen fra SDØE var imidlertid begrenset på grunn av høy dollarkurs og høy produksjon. Lavere investeringer bidro også til høyere kontantstrøm.
 
Forbedringen av HMS-resultater har fortsatt også i 2014. Frekvensen av alvorlige hendelser er redusert fra 0,9 til 0,7 per millioner arbeidstimer. "I en tid med store omstillinger, er dette en spesielt gledelig utvikling", sier Moen, som mener det er fullt mulig å oppnå høy effektivitet og samtidig bedring av HMS-resultater.

Les styrets årsberetning
Les presentasjon 
Les årsrapport for 2014 her

Kontakt:
Sveinung Sletten
Kommunikasjonssjef/
Head of communications
Petoro AS
 
+47 950 75 554
sveinung.sletten@petoro.no

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00