Publisert

Petoro publiserer på denne web-siden års- og kvartalsrapporter fra virksomheten i Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Her vil du finne rapporter fra styret, pressemeldinger og kvartalspresentasjoner fra pressekonferanser. "Presentasjoner" viser til foredrag og innlegg selskapet har gitt på konferanser og seminarer.

The Aker Barents drilling rig in Barents Sea - Photo Harald Pettersen - Statoil

Presentasjoner

Presentasjoner, synspunkter og uttalelser fra Petoro blir lagt under denne linken. Dette kan være i form av artikler, intervjuer, sitater, presentasjoner eller på annen måte.
The Aker Barents drilling rig in Barents Sea - Photo Harald Pettersen - Statoil

Film om Petoro

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som forvalter SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg.
The Aker Barents drilling rig in Barents Sea - Photo Harald Pettersen - Statoil

Petoro perspektiv

"Petoro perspektiv" er et magasin utgitt i forbindelse med oljemessen ONS i Stavanger annethvert år.

Klikk her for å lese Petoro perspektiv 2016

Klikk her for å lese Petoro perspektiv 2014
kalender

Finanskalender

Petoro finanskalender 2017

15. mar - Årsresultat 2016 / 4. kvartalsrapport
     
10. mai - 1. kvartalsrapport 2017
     
3. aug - 2. kvartalsrapport 1. halvår 2017
     
1. nov - 3. kvartalsrapport 2017