Høye ambisjoner - en forutsetning

Pressemelding SDØE-regnskapet tredje kvartal:
Stavanger, 3. november, 2015: - Omstillingen i driften av feltene i SDØEs portefølje går i riktig retning. Doblet boretakt på enkelte installasjoner viser at det er mulig å nå en ambisjon om effektivisering som gir halvering av kostnadene. Basert på det vi ser mener vi at potensialet for forbedring fortsatt er stort. Videre forbedringsarbeid krever en mer radikal tilnærming enn til nå, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro.
Effektive arbeidsprosesser, forenklet design av brønner, bedre planlegging og bedre utnyttelse av boreanleggene er forklaringene bak forbedringene. Dette har gitt mulighet til å bore flere brønner i år og gir mulighet for å bore flere brønner i 2016. Tiltakene som virker innen boring er relevante også for andre disipliner og det arbeides godt også på andre områder. Skal vi videre må det arbeides med bruk av nye teknologimuligheter, kontrakter og videreutvikle et åpent og tillitsfullt samarbeid mellom operatør og leverandører på alle nivå.
 
- Nå ser Petoro resultater av kortsiktige tiltak som har gitt umiddelbar effekt. Grunnleggende endringer i måten industrien jobber sammen på vil kreve innsats over lang tid. Det er positivt at Statoil som den ledende operatøren nå er tydelig på at kostnadene må ned på nivået industrien hadde på tidlig 2000-tallet. Dette vil gi økt lønnsomhet i nye prosjekter og økt aktivitet på norsk sokkel, sier Moen.
 
Gullfaks våtgass-kompresjon og Åsgard subsea-kompresjon er startet de siste månedene. Her har omfattende utvikling og bruk av ny teknologi gitt effektive løsninger og økt lønnsomhet.
 
- Dette hadde ikke vært mulig uten tett samarbeid mellom operatør, partnere og leverandører og synliggjør potensialet som ligger i effektiv samhandling med felles mål.
Petoro har vært aktiv pådriver for utviklingen av teknologiene, og ønsker å utnytte løsningene også på andre felt, sier Moen.
 
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten i tredje kvartal var 17 milliarder kroner, en nedgang på 2 milliarder kroner fra samme kvartal i 2014. Høy produksjon og salg av gass, høyere gasspris samt valutakurs reduserte effekten av lavere oljepris. Investeringene var 6 milliarder kroner lavere enn per tredje kvartal 2014.
 
Feltkostnader for Petoros portefølje i 2015 har gått ned sammenliknet med 2014. I tillegg går også andre indikatorer i positiv retning.
 
Samlet olje- og gassproduksjon i tredje kvartal var 1 051 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), nesten 24 prosent høyere enn samme periode i 2014. Per tredje kvartal vel 10 prosent høyere enn samme periode i 2014.

Les mer om resultatene i styrets rapport for 3. kvartal 2015 her.
 

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00