Høye ambisjoner - en forutsetning

Pressemelding SDØE-regnskapet tredje kvartal:
Stavanger, 3. november, 2015: - Omstillingen i driften av feltene i SDØEs portefølje går i riktig retning. Doblet boretakt på enkelte installasjoner viser at det er mulig å nå en ambisjon om effektivisering som gir halvering av kostnadene. Basert på det vi ser mener vi at potensialet for forbedring fortsatt er stort. Videre forbedringsarbeid krever en mer radikal tilnærming enn til nå, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro.
Effektive arbeidsprosesser, forenklet design av brønner, bedre planlegging og bedre utnyttelse av boreanleggene er forklaringene bak forbedringene. Dette har gitt mulighet til å bore flere brønner i år og gir mulighet for å bore flere brønner i 2016. Tiltakene som virker innen boring er relevante også for andre disipliner og det arbeides godt også på andre områder. Skal vi videre må det arbeides med bruk av nye teknologimuligheter, kontrakter og videreutvikle et åpent og tillitsfullt samarbeid mellom operatør og leverandører på alle nivå.
 
- Nå ser Petoro resultater av kortsiktige tiltak som har gitt umiddelbar effekt. Grunnleggende endringer i måten industrien jobber sammen på vil kreve innsats over lang tid. Det er positivt at Statoil som den ledende operatøren nå er tydelig på at kostnadene må ned på nivået industrien hadde på tidlig 2000-tallet. Dette vil gi økt lønnsomhet i nye prosjekter og økt aktivitet på norsk sokkel, sier Moen.
 
Gullfaks våtgass-kompresjon og Åsgard subsea-kompresjon er startet de siste månedene. Her har omfattende utvikling og bruk av ny teknologi gitt effektive løsninger og økt lønnsomhet.
 
- Dette hadde ikke vært mulig uten tett samarbeid mellom operatør, partnere og leverandører og synliggjør potensialet som ligger i effektiv samhandling med felles mål.
Petoro har vært aktiv pådriver for utviklingen av teknologiene, og ønsker å utnytte løsningene også på andre felt, sier Moen.
 
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten i tredje kvartal var 17 milliarder kroner, en nedgang på 2 milliarder kroner fra samme kvartal i 2014. Høy produksjon og salg av gass, høyere gasspris samt valutakurs reduserte effekten av lavere oljepris. Investeringene var 6 milliarder kroner lavere enn per tredje kvartal 2014.
 
Feltkostnader for Petoros portefølje i 2015 har gått ned sammenliknet med 2014. I tillegg går også andre indikatorer i positiv retning.
 
Samlet olje- og gassproduksjon i tredje kvartal var 1 051 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), nesten 24 prosent høyere enn samme periode i 2014. Per tredje kvartal vel 10 prosent høyere enn samme periode i 2014.

Les mer om resultatene i styrets rapport for 3. kvartal 2015 her.
 

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022