Uforutsigbarhet krever økt konkurransekraft

[15.03.2017] - Pressemelding Petoro årsresultat 2016
Troll A. Foto: Øyvind Hagen, Statoil
Industrien preges fortsatt av stor usikkerhet. Norsk sokkels evne til å konkurrere i et krevende globalt energimarked forutsetter en produksjon som er kostnadseffektiv og med lavest mulig utslipp. Omstillingsarbeidet i 2016 har gitt imponerende resultater. For eksempel har feltkostnadene blitt redusert med ytterligere 12 % siden 2015, og vi har boret rekordmange brønner på våre faste installasjoner.
Vi er avhengig av å kontinuerlig gjøre nye investeringer i lisensene for å erstatte det naturlige fallet i eksisterende produksjon. For at dette skal skje må vi skape konkurransedyktige investeringsmuligheter som er attraktive for medeierne i lisensene. Lønnsomheten utfordres imidlertid av stadig lavere utvinnbare reserver per brønn i modne felt, og nye prosjekter er ofte i grenselandet for det som anses som robust. 
 
- Jeg er sikker på at norsk sokkel kan sikre langsiktig konkurransekraft for å få tatt nye nødvendige investeringsbeslutninger, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen.
 
- Nøkkelen ligger i industriens evne og vilje til å gjennomføre ytterligere tiltak. Som et eksempel kan jeg peke på nødvendigheten av å ta i bruk de mulighetene digitalisering åpner for, sier Moen. Hun understreker at digitaliseringen sammen med nye samarbeidsformer er nødvendig for å gi oss den innsikten og det beslutningsgrunnlaget som trengs for å skape nye verdier. Med den unike norske samarbeidskulturen og høye kompetansen i vår olje- og gassindustri, er det ikke noe som skulle hindre oss fra å være ledende globalt innen digitalisering av bransjen.
 
Etter mange år med positiv utvikling i HMS ble fjoråret også preget av helikopterulykken på Turøy samt en rekke alvorlige hendelser mot slutten av året. Petoro understreker viktigheten av at denne trenden må snus. Dette er avgjørende for å opprettholde tilliten til industrien.

Økonomiske resultater
Vi ser effekter av forbedringsarbeid på vår kontantstrøm. I tillegg til reduserte kostnader, har høy regularitet og ferdigstillelse av mange nye brønner motvirket naturlig fall i oljeproduksjon. Petoro overførte 66 milliarder kroner til staten i 2016. Siden oppstarten i 2001 har Petoro generert en kontantstrøm på nærmere 1 700 milliarder kroner til den norske stat. Både kontantstrøm og årsresultat er preget av betydelig lavere olje- og gasspriser i 2016 sammenlignet med 2015.
 
Totalproduksjonen i 2016 var på 1,040 million fat oljeekvivalenter per dag, noe som er tre prosent lavere enn året før. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere gassproduksjon. Investeringene i 2016 var 28 milliarder kroner som er på samme nivå som året før.


Pressekontakt
Kommunikasjonssjef Christian Buch Hansen
presse@petoro.no 
Mobil: 926 24 255

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00