Uforutsigbarhet krever økt konkurransekraft

[15.03.2017] - Pressemelding Petoro årsresultat 2016
Troll A. Foto: Øyvind Hagen, Statoil
Industrien preges fortsatt av stor usikkerhet. Norsk sokkels evne til å konkurrere i et krevende globalt energimarked forutsetter en produksjon som er kostnadseffektiv og med lavest mulig utslipp. Omstillingsarbeidet i 2016 har gitt imponerende resultater. For eksempel har feltkostnadene blitt redusert med ytterligere 12 % siden 2015, og vi har boret rekordmange brønner på våre faste installasjoner.
Vi er avhengig av å kontinuerlig gjøre nye investeringer i lisensene for å erstatte det naturlige fallet i eksisterende produksjon. For at dette skal skje må vi skape konkurransedyktige investeringsmuligheter som er attraktive for medeierne i lisensene. Lønnsomheten utfordres imidlertid av stadig lavere utvinnbare reserver per brønn i modne felt, og nye prosjekter er ofte i grenselandet for det som anses som robust. 
 
- Jeg er sikker på at norsk sokkel kan sikre langsiktig konkurransekraft for å få tatt nye nødvendige investeringsbeslutninger, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen.
 
- Nøkkelen ligger i industriens evne og vilje til å gjennomføre ytterligere tiltak. Som et eksempel kan jeg peke på nødvendigheten av å ta i bruk de mulighetene digitalisering åpner for, sier Moen. Hun understreker at digitaliseringen sammen med nye samarbeidsformer er nødvendig for å gi oss den innsikten og det beslutningsgrunnlaget som trengs for å skape nye verdier. Med den unike norske samarbeidskulturen og høye kompetansen i vår olje- og gassindustri, er det ikke noe som skulle hindre oss fra å være ledende globalt innen digitalisering av bransjen.
 
Etter mange år med positiv utvikling i HMS ble fjoråret også preget av helikopterulykken på Turøy samt en rekke alvorlige hendelser mot slutten av året. Petoro understreker viktigheten av at denne trenden må snus. Dette er avgjørende for å opprettholde tilliten til industrien.

Økonomiske resultater
Vi ser effekter av forbedringsarbeid på vår kontantstrøm. I tillegg til reduserte kostnader, har høy regularitet og ferdigstillelse av mange nye brønner motvirket naturlig fall i oljeproduksjon. Petoro overførte 66 milliarder kroner til staten i 2016. Siden oppstarten i 2001 har Petoro generert en kontantstrøm på nærmere 1 700 milliarder kroner til den norske stat. Både kontantstrøm og årsresultat er preget av betydelig lavere olje- og gasspriser i 2016 sammenlignet med 2015.
 
Totalproduksjonen i 2016 var på 1,040 million fat oljeekvivalenter per dag, noe som er tre prosent lavere enn året før. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere gassproduksjon. Investeringene i 2016 var 28 milliarder kroner som er på samme nivå som året før.


Pressekontakt
Kommunikasjonssjef Christian Buch Hansen
presse@petoro.no 
Mobil: 926 24 255

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022