Rekordproduksjon i gassåret 2011/2012

Pressemelding, resultat SDØE 3. kvartal 2012
Rekordmengder gass produsert i de tre første kvartalene er en hovedårsak til at kontantstrømmen fra statens direkte eierskap i olje og gass til nå i år har økt med 17,9 milliarder kroner fra fjorårets ni første måneder. Netto kontantstrøm per tredje kvartal i år ble dermed 115,1 milliarder kroner. I gassåret 2011 som varte fra oktober 2011 til oktober 2012, ble det solgt rekordhøye 38,5 milliarder kubikkmeter gass fra statens eierandeler. Til nå i år er gassinntektene 32 prosent høyere enn for de ni første månedene i 2011.
Det rekordstore gassvolumet skyldes i hovedsak at redusert import av flytende gass (LNG) til Europa har gitt rom for økt eksport av norsk gass.

Resultat etter finansposter per tredje kvartal 2012 var 110,4 milliarder kroner eller 16,8 prosent opp fra tilsvarende periode i 2011. Samlet gjennomsnittlig olje- og gassproduksjon på 1093 tusen fat oljeekvivalenter per dag var 11 prosent høyere enn per tredje kvartal i fjor. Gassproduksjonen var 21 prosent høyere mens produksjonen av olje og NGL viser en nedgang på kun 0,8 prosent.

Administrerende direktør Kjell Pedersen i Petoro er meget tilfreds med resultatene så langt i året. "Statens direkte investeringer i olje- og gassvirksomheten fortsetter å vise resultater som ethvert selskap kan misunne oss. Dette mener jeg blir viktig å ta med seg for dem som skal tildele nye lisenser de nærmeste årene. Det er også svært positivt at oljeproduksjonen har holdt seg på samme nivå som i fjor. Utfordringen videre blir å sørge for at dette fortsetter".

Driftsresultatet i tredje kvartal 2012 var 30,0 milliarder kroner mot 29,5 milliarder for samme periode året før. Netto kontantstrøm i tredje kvartal 2012 var 30,6 milliarder kroner, fire prosent høyere enn for samme periode i fjor. Samlet olje- og gassproduksjon i tredje kvartal var 958 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed) mot 879 kboed for samme periode i 2011.

Behov for 1000 produksjonsbrønner
Arbeid Petoro har utført i løpet av tredje kvartal viser at det er behov for å bore 1000 nye produksjonsbrønner i felt der staten har direkte eierandeler, for å få ut reservene og øke utvinningen. "Dette er et betydelig høyere antall produksjonsbrønner enn det vi har forestilt oss tidligere", sier Kjell Pedersen. "Men enda viktigere for å oppnå et slikt antall brønner innenfor feltenes antatte levetid, er det at boretakten må økes radikalt – og langt ut over det som er mulig å få til ved bruk av eksisterende boreanlegg på feltene".

Pedersen viser til at Petoro i tredje kvartal har fortsatt sitt arbeid med løsninger på denne utfordringen. Et eksempel er en ytterligere konkretisering av arbeidet med brønnhodeplattform som del av den videre utviklingen av Snorrefeltet. Slike plattformer gjør at boretakten kan økes kraftig, samtidig som det blir lønnsomt å bore etter mindre oljemengder. Dermed øker også utvinningen.


Et eksempel på gevinstpotensialet ved økt boretakt er beregninger Petoro har gjort på et stort modent felt. Her viser det seg at å øke boretakten fra to til fire produksjonsbrønner per år kan gi opp mot 140 millioner fat o.e. ekstra i løpet av de neste 30 årene. "Gevinstpotensialet er til stede og andre har fått det til, slik som ConocoPhillips, BP og deres partnere har gjort på henholdsvis Ekofisk og Valhall", sier Kjell Pedersen.

"Det er muligheter og utfordringer som beskrevet ovenfor vi gjerne skulle ha brukt enda mer ressurser på - og ut over det vi ser som mulig basert på forslaget til neste års bevilgning i statsbudsjettet", sier Pedersen.


Stavanger, oktober 2012
Styret i Petoro AS


Kontaktperson:
Sveinung Sletten,
Kommunikasjonssjef, Petoro AS
+47 950 75 554
sveinung.sletten@petoro.no

 

Flere nyheter

3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022