Petoros beste kvartal noensinne - kontantstrømmen opp 25 prosent

PRESSEMELDING, RESULTAT SDØE 1. KVARTAL 2012
Sterk økning i gassvolum og høyere olje- og gasspriser løftet kontantstrømmen fra statens olje- og gassportefølje (SDØE) hele 25 prosent i første kvartal 2012, sammenlignet med samme kvartal i fjor. 42,9 milliarder kroner ble overført til staten i årets første tre måneder.
"Det er svært positivt å kunne avgi rapport for første kvartal med en samlet produksjonsøkning og en utflating av oljeproduksjonen sammenlignet med tidligere år. Produksjonsutviklingen, sammen med relativt stabile priser gjennom perioden gjør at vi kunne overføre den høyeste netto kontantstrøm til staten i Petoros historie", sier administrerende direktør, Kjell Pedersen.

Olje- og gassproduksjon i første kvartal var 1,319 millioner fat oljeekvivalenter per dag (foed) mot 1,228 mill foed for samme periode i 2011. Det gir en økning på sju prosent.

Gassproduksjonen var 14 prosent høyere første kvartal i år enn i samme periode året før, mest på grunn av økt gassalg fra Oseberg og Troll. Produksjonen av olje og NGL viser en reduksjon på tre prosent, hovedsakelig som følge av reduksjon fra modne felt og problemer med stigerør på Snorre B-plattformen. Nedgangen i oljeproduksjon er vesentlig mindre enn i foregående perioder siden topproduksjonsåret 2001.

Resultat etter finansposter for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i første kvartal 2012 var 43,0 milliarder kroner og driftsresultatet 44,1 milliarder kroner mot 35,2 milliarder for samme periode året før.

Inntekter fra oljesalg økte med 18 prosent, mest på grunn av 15 prosent høyere pris enn i første kvartal 2011. Inntekter fra gassalg var 23 prosent høyere enn i samme periode i 2011, i hovedsak som følge av økt volum fra Trollfeltet. Økte priser på olje samt redusert import av flytende naturgass (LNG) til Europa, har bidratt til en styrking av gassprisen med 13 prosent i forhold til første kvartal 2011.

Det er oppnådd enighet om samarbeid mellom de to lisensene som utgjør Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. "Dette samarbeidet legger til rette for en effektiv samordning av det videre arbeidet med avgrensning av funnet og planlegging for utbygging av feltet", sier Pedersen. Han legger til at Petoro nå er med på svært mange spennende prosjekter både i modne felt, i tidligere funn som nå er under utbygging og i nye funn som Johan Sverdrup og Skrugard.

"Prosjektene er av ulik type og modningsgrad. De gir gode muligheter for verdiskaping for Petoro og spennende oppgaver for våre medarbeidere. Petoro er opptatt av at vi både må sikre verdiene i tidskritiske modne felt og håndtere utbygging av nye funn", sier Pedersen.


Kontakt:
Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef
+47 51 50 20 24 /mobil: +47 950 75 554
sveinung.sletten@petoro.no

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00