Petoros beste kvartal noensinne - kontantstrømmen opp 25 prosent

PRESSEMELDING, RESULTAT SDØE 1. KVARTAL 2012
Sterk økning i gassvolum og høyere olje- og gasspriser løftet kontantstrømmen fra statens olje- og gassportefølje (SDØE) hele 25 prosent i første kvartal 2012, sammenlignet med samme kvartal i fjor. 42,9 milliarder kroner ble overført til staten i årets første tre måneder.
"Det er svært positivt å kunne avgi rapport for første kvartal med en samlet produksjonsøkning og en utflating av oljeproduksjonen sammenlignet med tidligere år. Produksjonsutviklingen, sammen med relativt stabile priser gjennom perioden gjør at vi kunne overføre den høyeste netto kontantstrøm til staten i Petoros historie", sier administrerende direktør, Kjell Pedersen.

Olje- og gassproduksjon i første kvartal var 1,319 millioner fat oljeekvivalenter per dag (foed) mot 1,228 mill foed for samme periode i 2011. Det gir en økning på sju prosent.

Gassproduksjonen var 14 prosent høyere første kvartal i år enn i samme periode året før, mest på grunn av økt gassalg fra Oseberg og Troll. Produksjonen av olje og NGL viser en reduksjon på tre prosent, hovedsakelig som følge av reduksjon fra modne felt og problemer med stigerør på Snorre B-plattformen. Nedgangen i oljeproduksjon er vesentlig mindre enn i foregående perioder siden topproduksjonsåret 2001.

Resultat etter finansposter for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i første kvartal 2012 var 43,0 milliarder kroner og driftsresultatet 44,1 milliarder kroner mot 35,2 milliarder for samme periode året før.

Inntekter fra oljesalg økte med 18 prosent, mest på grunn av 15 prosent høyere pris enn i første kvartal 2011. Inntekter fra gassalg var 23 prosent høyere enn i samme periode i 2011, i hovedsak som følge av økt volum fra Trollfeltet. Økte priser på olje samt redusert import av flytende naturgass (LNG) til Europa, har bidratt til en styrking av gassprisen med 13 prosent i forhold til første kvartal 2011.

Det er oppnådd enighet om samarbeid mellom de to lisensene som utgjør Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. "Dette samarbeidet legger til rette for en effektiv samordning av det videre arbeidet med avgrensning av funnet og planlegging for utbygging av feltet", sier Pedersen. Han legger til at Petoro nå er med på svært mange spennende prosjekter både i modne felt, i tidligere funn som nå er under utbygging og i nye funn som Johan Sverdrup og Skrugard.

"Prosjektene er av ulik type og modningsgrad. De gir gode muligheter for verdiskaping for Petoro og spennende oppgaver for våre medarbeidere. Petoro er opptatt av at vi både må sikre verdiene i tidskritiske modne felt og håndtere utbygging av nye funn", sier Pedersen.


Kontakt:
Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef
+47 51 50 20 24 /mobil: +47 950 75 554
sveinung.sletten@petoro.no

Flere nyheter

3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022