”Petoro enda viktigere for norsk sokkel de neste ti år”

20 prosent resultatforbedring i jubileumsårets 1. kvartal
På Petoros ti-års dag legger selskapet frem resultater for Statens direkte økonomiske engasjement på norsk sokkel (SDØE) som er 34,2 milliarder kroner - 20 prosent høyere enn for samme periode i fjor. Også kontantstrømmen til staten var på 34,2 milliarder kroner, mot 30,1 milliarder i første kvartal 2010. Over ti-års perioden fra 9. mai 2001, har Petoro sendt mer enn 1000 milliarder kroner til staten. ”Vi har evnet å skape store merverdier gjennom disse ti årene, likevel er jeg overbevist om at Petoro blir enda viktigere for norsk sokkel de neste ti årene”, sier administrerende direktør, Kjell Pedersen.
Resultatforbedringen fra fjoråret skyldes hovedsakelig høyere olje- og gasspriser. Ett fat olje kostet i gjennomsnitt 606 norske kroner (106 dollar). Prisen i kroner er opp 35 prosent fra fjorårets første kvartal. Også gassprisene har styrket seg.

Samlet olje- og gassproduksjon i første kvartal var 1,23 millioner fat oljeekvivalenter per dag (foed) mot 1,28 millioner foed for samme periode i 2010. Gassproduksjonen har vært på samme nivå som første kvartal 2010, mens produksjonen av olje og våtgass (NGL) har falt med 11 prosent. Produksjonsfallet er hovedsakelig i flere modne felt, inkludert som følge av operasjonelle utfordringer på Gullfaks.

”Finansielt har vi fått en god start på året, men bak de høye prisene har vi operasjonelle utfordringer som krever stor oppmerksomhet”, sier Pedersen. Ellers er han svært fornøyd med funnet på Skrugard som er med på å skape ny optimisme i Barentshavet. Petoro har 20 prosent i lisensen.

Ved milepælen ti år kaster Pedersen blikk bakover i tid og kommenterer at det er ikke lett å forstå hvor mye penger 1000 milliarder kroner er. ”Man kan jo ta fram kalkulatoren og omsette det enorme pengebeløpet i sykehjem, tunneler eller operabygg. Men det er kanskje ved å sammenligne utviklingen av kjøpekraft, arbeidsledighet og velferd i forhold til land vi liker å sammenligne oss med, at vi best ser hvilken forskjell olje- og gassinntektene har gjort for det norske samfunnet”.

Pedersen liker utviklingen Petoro har hatt siden han fikk nøkkelkort med ansatt nummer 1, på ettersommeren 2001. ”Vi var den nye ungen i gata som måtte albue oss inn blant alle de store guttene og jentene. Enkelte spådde oss et kort liv. I dag opplever jeg at vi er respektert som en tydelig og konstruktiv forretningspartner og investor på sokkelen.”

Petoro-sjefen sier selskapet tidlig så at mye av kompetansen og kapasiteten måtte brukes for å sikre effektiv drift og bedre utvinning av de store modne feltene, der SDØE har store eierandeler.

”Vi har ut fra dette engasjert oss i såkalte integrerte operasjoner for effektiv samhandling mellom plattformer og land, vi har vært pådriver for store vanninjeksjonsprosjekter, vi har sett på andre metoder for økt utvinning og raskere boring og vi har også bidratt til å sikre avsetning av store mengder norsk gass.”

Modne felt er nå hovedpunktet i Petoros strategi og selskapet bruker mye av sine ressurser for å bidra til løsninger som sikrer maksimal økonomisk utvinning og lang levetid for flere store felt på sokkelen. ”Skal vi sette oss i best mulig stand til å oppnå det, må rettighetshaverne, inklusiv Petoro, i løpet av de neste 3-4 årene ta viktige beslutninger, inklusiv større investeringsprosjekter i modne felt”, sier Pedersen.

Kontaktperson:

Sveinung Sletten
Kommunikasjonssjef/
Head of communications
Petoro AS
+47-51502024
+47-95075554
sveinung.sletten@petoro.no


Klikk her for å laste ned kvartalsrapport første kvartal 2011

Klikk her for å laste ned presentasjon fra pressekonferanse

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00