2011 - jubileumsår for Petoro, jubelår for SDØE

[28.02.12]
Netto kontantstrøm til staten fra direkte eierskap i olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel (SDØE) var 128,1 milliarder kroner i 2011, 24 prosent opp fra 103,6 milliarder i 2010. Staten fikk i fjor tillagt nettoreserver på hele 601 millioner fat, som er største reservetilgang siden Ormen Lange i 2003. Sammen med nye store funn bidrar dette til at SDØE-produksjonen kan fortsette på dagens nivå – om lag 1 million fat oljeekvivalenter per dag - de neste ti årene.
"2011 var ikke bare et 10-års jubileumsår for Petoro, det ble et jubelår for den olje- og gassporteføljen vi er ansvarlig for", sier administrerende direktør Kjell Pedersen i en kommentar til fjorårsresultatene.

"Det mest gledelige er at vi ikke har hatt noen alvorlige ulykker eller ulykker med storulykkepotensial i vår portefølje i 2011. Etter flere år med svært lav reserveerstatning, er det oppløftende å kunne legge 601 millioner fat til våre reserver. Det tilsvarer nesten et Norne-felt og representerer en reserveerstatningsgrad på 160 prosent. I 2011 er vi med på Johan Sverdrup – et funn på størrelse med de aller største feltene på norsk sokkel, og Skrugard/Havis som bekrefter at Barentshavet er en oljeprovins. Med dette er 2011 et av de aller beste årene for Petoro, selv om vi tidligere har hatt enda høyere netto kontantstrøm til staten", sier Pedersen.

Pedersen er opptatt av at fjoråret på mange måter innebar et gjennombrudd for den tenkingen omkring store modne felt, som ligger i Petoros strategi. Han opplever at den dominerende operatøren i de modne feltene på norsk sokkel, Statoil, har blitt tydeligere og mer offensiv i sitt arbeid på og i sin omtale av økt utvinning og modne felt. Regjeringens oljemelding ga også en sterk og klar føring i så måte.

"Vi må likevel passe oss for å tro at vi har knekt koden for de modne feltene, og at alt er kommet på skinner", sier Pedersen. Han viser til at om lag tre firedeler av reservetilførselen til SDØE i fjor skyldes beslutningene om å investere i gasskompresjon på feltene Troll og Åsgard. "Også dette er gledelige og fornuftige beslutninger og vil øke gassavsetningen over tid. Men de representerer ikke et gjennombrudd for den betydelig større utfordringen det er å øke oljeutvinningen fra de modne feltene. Mindre enn 20 prosent av våre økte reserver i 2011 kan tilskrives det siste.

Tallene våre viser dessverre at vi heller går feil vei med hensyn til et av de viktigste tiltakene for økt oljeutvinning: boring av produksjonsbrønner. Vårt forslag om å bygge brønnhodeplattformer for å kunne bore flere brønner raskere er derfor like aktuelt", understreker Petoro-sjefen og legger til at "lykkes vi med å få ut reservene fra de modne feltene og å utvikle de nye funnene, vil Petoro gjennom SDØE i lang tid være den største bidragsyteren til Statens pensjonsfond utland, nest etter statens skatteinntekter fra petroleumsvirksomheten."

Resultatet etter finansposter for SDØE var 133,7 milliarder kroner, en økning på 27 prosent i forhold til 2010. Den betydelige økningen skyldes høyere olje- og gasspriser. Dette ble noe motvirket av lavere produksjon og økte driftskostnader. Ytterligere modning av porteføljen medførte et fall i oljeproduksjonen på 6,5 prosent sammenlignet med 2010. Dette er likevel noe mindre bratt fall enn i mange foregående år og kan tyde på en utflating av fallet i oljeproduksjonen. Gassproduksjonen var fem prosent lavere enn året før.

Inntekter fra salg av tørrgass utgjorde 81,7 milliarder kroner i 2011, mot 68,0 milliarder kroner i 2010. Det ble solgt fem prosent mindre gass enn året før, til sammen 37,4 milliarder standard kubikkmeter (Sm3), inkludert salg av tredjeparts gass. Dette tilsvarer 645 000 fat o.e. per dag. Gjennomsnittlig gasspris var 2,15 kroner per Sm3, 22 prosent høyere enn i 2010.

Årets samlede inntekter fra olje og våtgass (NGL) var 95,4 milliarder kroner, mot 81,0 milliarder kroner året før. Det totale salgsvolumet var 160 millioner fat o.e, eller 438 000 fat o.e per dag. Årets oppnådde gjennomsnittspris for olje var 632 kroner per fat, 31 prosent høyere enn året før. Regnet i US dollar var gjennomsnittlig oljepris 114 US dollar per fat, mot 79 US dollar i 2010.

Resultat etter finansposter for fjerde kvartal ble 39,2 milliarder kroner, en økning på 27 prosent sammenlignet med samme periode i 2010. Kontantstrøm til staten var nesten 31 milliarder kroner. I kroner oppnådde SDØE en oljepris og gasspris på henholdsvis 24 prosent og 23 prosent mer enn siste kvartal i 2010


Se for øvrig styrets årsberetning for mer detaljerte opplysninger om året 2011.


Mediekontakt:
Sveinung Sletten
Kommunikasjonssjef Petoro AS
Telefon: +47 51 50 20 24
Mobil: +47 950 75 554
Sveinung.Sletten@petoro.no

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022