Ledelsen i Petoro AS

Ole Njærheim

Direktør marked og avsetning
Utdanning: 
Siviløkonom og autorisert finansanalytiker.

Karriere: 
Har bred erfaring innen finansiell og kommersiell rådgivning som Managing Director i ECON Consulting Group. Njærheim har også vært investeringsdirektør i IKM Invest AS og Spring Capital AS. Han har tidligere blant annet jobbet i Lyse Energi og Standard and Poor's/DRI. 

Marked og avsetning:
Avdelingen har ansvaret for å overvåke at Equinor utfører avsetningen av statens petroleum sammen med sin egen i samsvar med avsetningsinstruks gitt til Equinor ASA. Hovedmålene i avsetningsinstruksen gitt av Olje- og energidepartementet er å sikre høyest mulig verdiskaping fra statens olje- og gassproduksjon og en rettmessig fordeling av inntekter og kostnader mellom Equinor og staten. Den andre oppgaven til avdelingen er markedsanalyse. Markedsanalyse støtter både oppfølgingen av avsetningsinstruksen og beslutninger relatert til investeringer i felt og infrastruktur. Avdelingens tredje oppgave er rettighetshaverrollen i interessentskap for infrastruktur. Petoro er største rettighetshaver i Gassled, og SDØE har også deltakerandeler i en rekke andre sentrale interessentskap for infrastruktur på norsk sokkel. Den siste oppgaven er knyttet til Petoros strategi.
Last ned stort bilde
Foto: Anne Lise Norheim
Grethe Kristin Moen
Administrerende direktør
Foto: Anne Lise Norheim
Kjell Morisbak Lund
Direktør lisens
Foto: Anne Lise Norheim
Ole Njærheim
Direktør marked og avsetning
Foto: Anne Lise Norheim
Jonny Mæland
Økonomidirektør
Foto: Anne Lise Norheim
Roy Ruså
Chief digital officer
Foto: Anne Lise Norheim
Olav Boye Sivertsen
Direktør juridisk
Foto: Elisabeth Tønnessen
Marion Svihus
Direktør organisasjon og forretningsstøtte
Foto: Elisabeth Tønnessen
Bjørn Kvanvik
Direktør teknologi

Styret i Petoro

Foto: Anne Lise Norheim
Gunn Wærsted
Styreleder
Foto: Anne Lise Norheim
Brian Bjordal
Nestleder
Foto: Anne Lise Norheim
Hugo Sandal
Styremedlem
Foto: Anne Lise Norheim
Per A. Schøyen
Styremedlem
Foto: Anne Lise Norheim
Trude J. H. Fjeldstad
Styremedlem
Foto: Elisabeth Tønnessen
Anne-Cathrine Nilsen
Styremedlem
Ansattes representant
Ragnar Sandvik
Styremedlem
Ansattes representant

Organisasjonskart

Petoros ledergruppe besitter bred faglig kompetanse og lang og omfattende erfaring fra petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og internasjonalt.
Untitled-19 Path_21-2