Ledelsen i Petoro AS

Jonny Mæland

Jonny Mæland

Økonomidirektør
Utdanning: 
Siviløkonom fra Universitetet i Agder, og har spesialisering innenfor bedriftsøkonomisk analyse fra NHH i Bergen.

Karriere: 
Mæland har lang erfaring fra oljebransjen og kommer fra stilling som Director Financial Reporting and Analysis i ConocoPhillips Norge, en stilling han har hatt siden januar 2014. Med unntak av to år (2011 til 2013) som Finance Manager i Noreco, har Mæland vært i ulike stillinger nasjonalt og internasjonalt i Phillips og ConocoPhillips siden 1998. 

Økonomiavdeling:
Avdelingen har ansvaret for økonomistyring av Petoros virksomhet og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), en av Petoros tre hovedoppgaver. Ansvaret innebærer å sikre kvalitet og fullstendighet i regnskap og rapportering, samt bidra til effektiv virksomhetsstyring gjennom målsetting, prestasjonsvurdering, revisjon og øvrige styringsaktiviteter. Videre er avdelingen ansvarlig for utarbeidelse av budsjetter og langtidsprognoser til bruk i selskapets plan- og strategiarbeid. Lønnsomhetsvurderinger i forbindelse med investeringsbeslutninger og analyser av andre relevante forretningsmessige problemstillinger, samt gjennomføring av kommersielle forhandlinger, er også en viktig del av avdelingens ansvarsområde.
Last ned stort bilde
Grethe Kristin Moen
Foto: Anne Lise Norheim
Grethe Kristin Moen
Administrerende direktør
Kjell Morisbak Lund
Foto: Anne Lise Norheim
Kjell Morisbak Lund
Direktør lisens
Ole Njærheim
Foto: Anne Lise Norheim
Ole Njærheim
Direktør marked og avsetning
Jonny Mæland
Foto: Anne Lise Norheim
Jonny Mæland
Økonomidirektør
Roy Ruså
Foto: Anne Lise Norheim
Roy Ruså
Chief digital officer
Olav Boye Sivertsen
Foto: Anne Lise Norheim
Olav Boye Sivertsen
Direktør juridisk
Marion Svihus
Foto: Elisabeth Tønnessen
Marion Svihus
Direktør organisasjon og forretningsstøtte
Bjørn Kvanvik
Foto: Elisabeth Tønnessen
Bjørn Kvanvik
Direktør teknologi

Styret i Petoro

Gunn Wærsted
Foto: Anne Lise Norheim
Gunn Wærsted
Styreleder
Brian Bjordal
Foto: Anne Lise Norheim
Brian Bjordal
Nestleder
Hugo Sandal
Foto: Anne Lise Norheim
Hugo Sandal
Styremedlem
Per A. Schøyen
Foto: Anne Lise Norheim
Per A. Schøyen
Styremedlem
Trude J. H. Fjeldstad
Foto: Anne Lise Norheim
Trude J. H. Fjeldstad
Styremedlem
Anne-Cathrine Nilsen
Foto: Elisabeth Tønnessen
Anne-Cathrine Nilsen
Styremedlem
Ansattes representant
Ragnar Sandvik
Ragnar Sandvik
Styremedlem
Ansattes representant

Organisasjonskart

Petoros ledergruppe besitter bred faglig kompetanse og lang og omfattende erfaring fra petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og internasjonalt.
Untitled-19 Path_21-2