Ledelsen i Petoro AS

Jonny Mæland

Økonomidirektør
Utdanning: 
Siviløkonom fra Universitetet i Agder, og har spesialisering innenfor bedriftsøkonomisk analyse fra NHH i Bergen.

Karriere: 
Mæland har lang erfaring fra oljebransjen og kommer fra stilling som Director Financial Reporting and Analysis i ConocoPhillips Norge, en stilling han har hatt siden januar 2014. Med unntak av to år (2011 til 2013) som Finance Manager i Noreco, har Mæland vært i ulike stillinger nasjonalt og internasjonalt i Phillips og ConocoPhillips siden 1998. 

Økonomiavdeling:
Avdelingen har ansvaret for økonomistyring av Petoros virksomhet og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), en av Petoros tre hovedoppgaver. Ansvaret innebærer å sikre kvalitet og fullstendighet i regnskap og rapportering, samt bidra til effektiv virksomhetsstyring gjennom målsetting, prestasjonsvurdering, revisjon og øvrige styringsaktiviteter. Videre er avdelingen ansvarlig for utarbeidelse av budsjetter og langtidsprognoser til bruk i selskapets plan- og strategiarbeid. Lønnsomhetsvurderinger i forbindelse med investeringsbeslutninger og analyser av andre relevante forretningsmessige problemstillinger, samt gjennomføring av kommersielle forhandlinger, er også en viktig del av avdelingens ansvarsområde.
Last ned stort bilde
Foto: Anne Lise Norheim
Grethe Kristin Moen
Administrerende direktør
Foto: Anne Lise Norheim
Kjell Morisbak Lund
Direktør lisens
Foto: Anne Lise Norheim
Ole Njærheim
Direktør marked og avsetning
Foto: Anne Lise Norheim
Jonny Mæland
Økonomidirektør
Foto: Anne Lise Norheim
Roy Ruså
Chief digital officer
Foto: Anne Lise Norheim
Olav Boye Sivertsen
Direktør juridisk
Foto: Elisabeth Tønnessen
Marion Svihus
Direktør organisasjon og forretningsstøtte
Foto: Elisabeth Tønnessen
Bjørn Kvanvik
Direktør teknologi

Styret i Petoro

Foto: Anne Lise Norheim
Gunn Wærsted
Styreleder
Foto: Anne Lise Norheim
Brian Bjordal
Nestleder
Foto: Anne Lise Norheim
Hugo Sandal
Styremedlem
Foto: Anne Lise Norheim
Per A. Schøyen
Styremedlem
Foto: Anne Lise Norheim
Trude J. H. Fjeldstad
Styremedlem
Foto: Elisabeth Tønnessen
Anne-Cathrine Nilsen
Styremedlem
Ansattes representant
Ragnar Sandvik
Styremedlem
Ansattes representant

Organisasjonskart

Petoros ledergruppe besitter bred faglig kompetanse og lang og omfattende erfaring fra petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og internasjonalt.
Untitled-19 Path_21-2