Ledelsen i Petoro AS

Jonny Mæland

Jonny Mæland

Direktør økonomi og IT
Utdanning: 
Siviløkonom fra Universitetet i Agder, og har spesialisering innenfor bedriftsøkonomisk analyse fra NHH i Bergen.

Karriere: 
Mæland har lang erfaring fra oljebransjen og kommer fra stilling som Director Financial Reporting and Analysis i ConocoPhillips Norge, en stilling han har hatt siden januar 2014. Med unntak av to år (2011 til 2013) som Finance Manager i Noreco, har Mæland vært i ulike stillinger nasjonalt og internasjonalt i Phillips og ConocoPhillips siden 1998. 

Økonomi og digitalisering:
Avdelingen har ansvaret for økonomistyring av Petoros virksomhet og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Videre er avdelingen ansvarlig for utarbeidelse av budsjetter og langtidsprognoser til bruk i selskapets plan- og strategiarbeid. Lønnsomhetsvurderinger i forbindelse med investeringsbeslutninger og analyser av andre relevante forretningsmessige problemstillinger er også en viktig del av avdelingens ansvarsområde.
 
Avdelingen har også ansvaret for selskapets digitaliseringsarbeid både internt og eksternt, samt IT-drift og dataforvaltning. Petoro ser digitalisering som et av de viktigste virkemidlene for økt lønnsomhet i SDØE porteføljen og for effektiv drift av selskapet. 
Last ned stort bilde
Kristin Fejerskov Kragseth
Foto: Elisabeth Tønnessen
Kristin Fejerskov Kragseth
Administrerende direktør
Kjell Morisbak Lund
Foto: Elisabeth Tønnessen
Kjell Morisbak Lund
Direktør lisensoppfølging og teknologi
Ole Njærheim
Foto: Elisabeth Tønnessen
Ole Njærheim
Direktør marked og kommersielt
Jonny Mæland
Foto: Elisabeth Tønnessen
Jonny Mæland
Direktør økonomi og IT
Kjersti Bergsåker-Aspøy
Foto: Elisabeth Tønnesen
Kjersti Bergsåker-Aspøy
Direktør juridisk
Heidi Iren Nes
Foto: Elisabeth Tønnessen
Heidi Iren Nes
Direktør organisasjon og strategi

Styret i Petoro

Gunn Wærsted
Foto: Anne Lise Norheim
Gunn Wærsted
Styreleder
Brian Bjordal
Foto: Anne Lise Norheim
Brian Bjordal
Nestleder
Hugo Sandal
Foto: Anne Lise Norheim
Hugo Sandal
Styremedlem
Kristin Skofteland
Kristin Skofteland
Styremedlem
Trude J. H. Fjeldstad
Foto: Anne Lise Norheim
Trude J. H. Fjeldstad
Styremedlem
May Linda Glesnes
Foto: Kjetil Alsvik
May Linda Glesnes
Styremedlem
Ansattes representant
Ragnar Sandvik
Ragnar Sandvik
Styremedlem
Ansattes representant

Organisasjonskart