Ytterligere nytenking er avgjørende for økt aktivitet

[03.11.2016] - Pressemelding 3. kvartal 2016
Grethe Moen - Foto: Emile Ashley
Fremtiden for norsk sokkel avhenger av ytterligere nytenking for å opprettholde global konkurransekraft og sikre ny aktivitet.
- Vi ser stadig flere positive resultater av nytenking og omstillingsinnsats de siste to årene. Lønnsomheten i deler av virksomheten er på vei tilbake ned mot 2014-nivå, selv med halvert oljepris. Dette bidrar til økt attraktivitet for norsk sokkel og synliggjør kompetansen og endringsviljen til aktørene, sier administrerende direktør i Petoro Grethe Moen.
 
Det viser tydelig igjen når Johan Sverdrup-lisensen klarer å redusere investeringskostnadene for første fase med over 20 prosent. I Johan Castberg-lisensen er det oppnådd en besparelse på nær 50 prosent i forhold til det opprinnelige kostnadsestimatet. Brønnkostnadene fra flere av våre store modne oljefelt er halvert og boretakten doblet. Vi ser fortsatt høy regularitet og en nesten 10 prosent nedgang i driftskostnadene i Petoros portefølje. Våre erfaringer viser at kostnadsreduksjoner på nye prosjekter skyldes i hovedsak forenkling og effektivisering og i liten grad reforhandling av rater. Innen modifikasjon og drift synes det som om en større del av kostnadsreduksjonene kan tilskrives aktivitets- og prisreduksjon.
 
- Skal vi øke aktiviteten på norsk sokkel må vi redusere kostnadsnivået ytterligere, og det vil være både omfattende og ressurskrevende å få til, sier Grethe Moen.
 
Mens vi så langt har søkt å redusere kostnader ved å gå ett skritt om gangen og velge kjente løsninger, grensesnitt og arbeidsprosesser, må vi nå paradoksalt nok åpne for det motsatte. Det er viktig å understreke at omstilling aldri skal gå på bekostning av sikkerheten. Samtidig er det vår felles forpliktelse å sørge for at HMS-resultatene blir stadig bedre, og at vi opprettholder tilliten til at dette kan oppnås som del av det nødvendige omstillingsarbeidet som pågår.
 
- Vi må innse at fortsatt omstilling vil kreve ytterligere nytenking. Denne nytenkingen vil også utfordre tiltak som har gitt resultater så langt, konstaterer Moen. Endringene vil være store, og noen av dem vil ta lang tid og være ressurskrevende å gjennomføre. Gevinsten er lønnsomme prosjekter og en levedyktig leverandørindustri. Hun understreker at innovasjon er en konsekvens av reell prioritering, og dette forutsetter en synlig og tydelig ledelse.
 
Kontantstrøm påvirket av lavere priser og utsatt gassproduksjon
Kontantstrømmen preges av lavere priser sammenlignet med fjoråret for både olje og gass. 
Total produksjon de første ni månedene var 4 prosent lavere enn samme periode i fjor og skyldes i hovedsak utsatt gassproduksjon. Høy regularitet i væskeproduksjon hindrer ytterligere produksjonsnedgang. Netto kontantstrøm overført til staten var 51 milliarder kroner, som er en nedgang på 30 prosent. Nedgangen skyldes betydelig svekkelse av gassprisen og redusert oljepris sammenlignet med samme periode i fjor. Investeringene har hittil i år vært 21 milliarder kroner, ned 5,5 prosent fra samme periode i 2015. 
 
 
Les mer om resultatene i styrets rapport for 3. kvartal 2016 her.

Les presentasjon fra pressekonferanse her

Pressekontakt
Kommunikasjonssjef Christian Buch Hansen
presse@petoro.no 
Mobil: 926 24 255
 

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022