Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner

[27.06.2022]
Troll-feltet er den viktigste bidragsyteren fra SDØE-porteføljen. Foto: Øyvind Gravås/Even Kleppa, Equinor.
Troll-feltet er den viktigste bidragsyteren fra SDØE-porteføljen. Foto: Øyvind Gravås/Even Kleppa, Equinor.
Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som forvaltes av Petoro er per 1.1.2022 verdsatt til 1584 milliarder kroner ifølge en verdivurdering utført av Rystad Energy på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.
Dette er en økning på 540 milliarder siden forrige verdivurdering i 2020. I det samme tidsrommet har Petoro levert en kontantstrøm fra porteføljen på 245 milliarder kroner til den norske stat.

Den største bidragsyteren til verdiøkningen skyldes økte priser på olje og gass, men det har også vært ressurstilvekst i porteføljen som følge av nye prosjekter samt noe reduserte investeringsanslag. På den andre siden har det vært en økning i driftskostnader som primært skyldes høyere kraftpriser og CO2-avgift.

Rystad Energy har i tillegg gjort en vurdering av Petoros bidrag for å skape merverdi fra porteføljen. Rystad Energy har dokumentert hvert enkelt bidrag gjennom intervjuer, analyser og egne beregninger og har et anslag på merverdibidrag i området 7-13 milliarder kroner. Fra rapporten heter det at: "Samlet sett anerkjenner Rystad Energy merverdibidragene fra Petoro, og mener at Petoro gjør en viktig og god jobb med å forvalte statens interesser."

Les rapporten på Nærings- og fiskeridepartementets nettsider

Flere nyheter

Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
[10.11.2022]
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
Les mer
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes - 10.11.2022
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon
[02.11.2022] - Pressemelding 3. kvartal 2022
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon
Les mer
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon - 02.11.2022 10:00
Petoro på 3 minutter
[02.11.2022]
Petoro på 3 minutter
Les mer
Petoro på 3 minutter - 02.11.2022
Ny PUD levert
[17.08.2022]
Ny PUD levert
Les mer
Ny PUD levert - 17.08.2022 12:00
1,3 milliarder til AS Norge hver dag
[03.08.2022] - Pressemelding 2. kvartal 2022
1,3 milliarder til AS Norge hver dag
Les mer
1,3 milliarder til AS Norge hver dag - 03.08.2022 10:00