Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag

[30.08.2021]
Troll A med den nye Troll fase 3-modulen. Foto: Øyvind Gravås og Even Kleppa, Equinor
Troll A med den nye Troll fase 3-modulen. Foto: Øyvind Gravås og Even Kleppa, Equinor
I dag starter produksjonen fra Troll fase 3. De nye brønnene som skal produsere er knyttet opp til Troll A og vil forlenge plattformens levetid til etter 2050. Fase 3 har en balansepris på under 10 dollar og et CO2-utslipp på under 0,1 kilo per fat.
- Det er bare å gratulere operatøren og hele partnerskapet for den vellykkede gjennomføringen av dette svært så viktige prosjektet for Trolls fremtid, sier Kristin Kragseth, administrerende direktør i Petoro.
Prosjektet er unikt på grunn av usedvanlig lønnsomhet og lave klimautslipp ved at utbyggingen kobles opp mot allerede elektrifiserte Troll A.
 
Utvinnbare volumer fra Troll fase 3, som produserer gasskappen i Troll Vest, er på hele 347
milliarder kubikkmeter gass. Omregnet til oljeekvivalenter er det 2,2 milliarder fat, om lag like mye
som første fase av Johan Sverdrup-feltet. Investeringene er på om lag 8 milliarder kroner.
- I dag er det på sin plass å berømme operatøren for utmerket utført arbeid i en krevende periode med pandemi, understreker Kragseth. - HMS-resultatene er upåklagelige, kostnadsbudsjettet er holdt og etter forskyvning av oppstartstidspunkt grunnet pandemien har prosjektet klart å hente inn noe av utsettelsen.  I stedet for oppstart i oktober ble det nå i august.
En stor andel av Troll-inntektene går til staten gjennom skatt og statens eierandeler. Troll har i 25 år
bidratt med enorme inntekter og vil fortsette å gjøre det i mange år. De årlige statlige inntektene fra
Troll fase 3-prosjektet alene er estimert til 17,4 milliarder 2021-kroner i snitt.
 
Troll A har gjennom 25 år endret energibruken i Europa fra kull til gass med langt lavere klimautslipp
og var den første plattformen på norsk sokkel som ble elektrifisert, allerede i 1996.

Partnerskapet i Troll-lisensen består av Equinor, Petoro, Shell, TotalEnergies og ConocoPhillips.
 

Flere nyheter

Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
Utbyggingsplan for Kristin Sør levert
[30.06.2021]
Utbyggingsplan for Kristin Sør levert
Les mer
Kristin Kragseth på plass i Petoro
[01.06.2021]
Kristin Kragseth på plass i Petoro
Les mer
Petoro feirer 20 år
[10.05.2021]
Petoro feirer 20 år
Les mer
26 milliarder til staten  – kraftig resultatforbedring fra Petoro
[05.05.2021] - Pressemelding 1. kvartal 2021
26 milliarder til staten – kraftig resultatforbedring fra Petoro
Les mer
Utbyggingsplaner for elektrifisering av Troll Vest levert
[23.04.2021]
Utbyggingsplaner for elektrifisering av Troll Vest levert
Les mer