Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag

[30.08.2021]
Troll A med den nye Troll fase 3-modulen. Foto: Øyvind Gravås og Even Kleppa, Equinor
Troll A med den nye Troll fase 3-modulen. Foto: Øyvind Gravås og Even Kleppa, Equinor
I dag starter produksjonen fra Troll fase 3. De nye brønnene som skal produsere er knyttet opp til Troll A og vil forlenge plattformens levetid til etter 2050. Fase 3 har en balansepris på under 10 dollar og et CO2-utslipp på under 0,1 kilo per fat.
- Det er bare å gratulere operatøren og hele partnerskapet for den vellykkede gjennomføringen av dette svært så viktige prosjektet for Trolls fremtid, sier Kristin Kragseth, administrerende direktør i Petoro.
Prosjektet er unikt på grunn av usedvanlig lønnsomhet og lave klimautslipp ved at utbyggingen kobles opp mot allerede elektrifiserte Troll A.
 
Utvinnbare volumer fra Troll fase 3, som produserer gasskappen i Troll Vest, er på hele 347
milliarder kubikkmeter gass. Omregnet til oljeekvivalenter er det 2,2 milliarder fat, om lag like mye
som første fase av Johan Sverdrup-feltet. Investeringene er på om lag 8 milliarder kroner.
- I dag er det på sin plass å berømme operatøren for utmerket utført arbeid i en krevende periode med pandemi, understreker Kragseth. - HMS-resultatene er upåklagelige, kostnadsbudsjettet er holdt og etter forskyvning av oppstartstidspunkt grunnet pandemien har prosjektet klart å hente inn noe av utsettelsen.  I stedet for oppstart i oktober ble det nå i august.
En stor andel av Troll-inntektene går til staten gjennom skatt og statens eierandeler. Troll har i 25 år
bidratt med enorme inntekter og vil fortsette å gjøre det i mange år. De årlige statlige inntektene fra
Troll fase 3-prosjektet alene er estimert til 17,4 milliarder 2021-kroner i snitt.
 
Troll A har gjennom 25 år endret energibruken i Europa fra kull til gass med langt lavere klimautslipp
og var den første plattformen på norsk sokkel som ble elektrifisert, allerede i 1996.

Partnerskapet i Troll-lisensen består av Equinor, Petoro, Shell, TotalEnergies og ConocoPhillips.
 

Flere nyheter

Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
[10.11.2022]
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
Les mer
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes - 10.11.2022
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon
[02.11.2022] - Pressemelding 3. kvartal 2022
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon
Les mer
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon - 02.11.2022 10:00
Petoro på 3 minutter
[02.11.2022]
Petoro på 3 minutter
Les mer
Petoro på 3 minutter - 02.11.2022