Store investeringer demper produksjonsfall, men kostnadsøkning truer prosjekter

[27.02.14] - SDØE-resultater 2013:
Kontantstrømmen fra Statens direkte økonomiske andel (SDØE) var 124,8 milliarder kroner i 2013 mot 146,9 milliarder året før. Reduksjonen skyldes økte investeringer og lavere gassalg. Investeringene i 2013 var 34,4 milliarder kroner, opp hele 34 prosent fra 2012. Kostnadspådraget var stort både innen produksjonsboring og nye prosjekter.
snorreillustrasjon
Den nye Snorre C-plattformen skal i første rekke bore inntil 50 nye brønner i feltet og dermed øke utvinnbare reserver med mer ca 240 millioner fat olje. (Illustrasjon: Statoil)


Produksjonsboring stod for nær halvparten av investeringene i 2013 og økningen her skyldes særlig at et rekordhøyt antall flyttbare borerigger har vært aktive i SDØE-porteføljen. Antall nye brønner fra faste installasjoner i viktige modne felt fortsetter på en nedadgående trend.  Innen feltutbygging og andre prosjekter har en stor del av investeringene gått til Valemon, Martin Linge, hurtigutbyggingsprosjekter, havbunnskompresjon på Åsgard og nye kompressorer på Troll.
 
"Den kraftige investeringsøkningen er en vesentlig del av forklaringen på den reduserte kontantstrømmen. Samtidig gjenspeiler fjorårets investeringer mange viktige beslutninger om lønnsomme prosjekter som vil gi produksjon og inntekter frem i tid," sier Grethe K. Moen, administrerende direktør i Petoro AS, som forvalter SDØE-porteføljen på vegne av staten.
 
Petoros fremskrivinger viser at for de nærmeste årene vil årlige investeringer være i størrelsesorden 40 milliarder kroner, eller dobbelt så høye som i perioden 2005-2011. Likevel vil virkningen på oljeproduksjonen begrense seg til en utflating av nedgangen som har vart helt siden 2001.  Nærmere analyse av tallene viser dessuten at en betydelig del av investeringsøkningen er kostnadsvekst ut over det som kan forklares med økt aktivitet. Dette faller sammen med olje- og gasspriser som synes å være relativt konstante.
 
"I en situasjon der selskapenes kontantstrøm rammes av kombinasjonen store investeringer, høye kostnader og konstante priser, ser vi at de store internasjonale oljeselskapene kommuniserer behov for en sterkere prioritering av prosjekter. Min kommentar er at utsettelse av prosjekter riktignok vil bidra til å styrke selskapenes kortsiktige kontantstrøm, men er ikke i seg selv et virkemiddel til å øke produktivitet og redusere kostnader. Dessuten kan utsettelser ramme tidskritiske prosjekter for å maksimere verdien av de store modne feltene på norsk sokkel", sier Grethe K. Moen.
 
Et eksempel på et prosjekt som kan havne i faresonen, er en ny plattform for å bore flere brønner på Snorrefeltet, og som lisenspartnerne i fjor høst besluttet å gå videre med mot endelig konseptvalg i første kvartal 2015 og deretter videre mot en investeringsbeslutning. "Denne løsningen, som er i tråd med forslag fra Petoro, kan gi oss hele 240 millioner fat ekstra olje. Men kostnadene gjør likevel investeringen marginalt lønnsom for selskapene. Frem mot investeringsbeslutningen må vi derfor arbeide hardt for å gjøre prosjektet mer økonomisk robust ved å redusere kostnader og øke produktiviteten", sier Moen.
 
SDØE-resultat før finansposter var 132,5 milliarder kroner. Netto finansinntekter var på 0,4 milliarder. Driftskostnader var på linje med fjoråret.
 
Total produksjon var 1,034 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, om lag ni prosent lavere enn produksjonen for 2012. Salg av gass gikk ned 13 prosent og gassprisene var nær to prosent lavere enn i rekordåret 2012. Væskeproduksjonen falt med fire prosent fra 2012, noe som indikerer en utflating av et vedvarende produksjonsfall siden 2001. Gjennomsnittlig gasspris var 2,31 kroner per kubikkmeter, to prosent lavere enn i 2012, mens gjennomsnittspris for olje var 647 kroner per fat, mot 657 kroner året før. I dollar per fat var prisen 110 i gjennomsnitt, tre dollar lavere enn i 2012.
  
For mer detaljert informasjon om SDØE-resultatet 2013, se Petoro-styrets årsberetning.


Kontaktperson:
Sveinung Sletten
Kommunikasjonssjef
+47 51 50 20 24 (kontor)
+47 950 75 554 (mobil)
sveinung.sletten@petoro.no

 

Flere nyheter

3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022