Store investeringer demper produksjonsfall, men kostnadsøkning truer prosjekter

[27.02.14] - SDØE-resultater 2013:
Kontantstrømmen fra Statens direkte økonomiske andel (SDØE) var 124,8 milliarder kroner i 2013 mot 146,9 milliarder året før. Reduksjonen skyldes økte investeringer og lavere gassalg. Investeringene i 2013 var 34,4 milliarder kroner, opp hele 34 prosent fra 2012. Kostnadspådraget var stort både innen produksjonsboring og nye prosjekter.
snorreillustrasjon
Den nye Snorre C-plattformen skal i første rekke bore inntil 50 nye brønner i feltet og dermed øke utvinnbare reserver med mer ca 240 millioner fat olje. (Illustrasjon: Statoil)


Produksjonsboring stod for nær halvparten av investeringene i 2013 og økningen her skyldes særlig at et rekordhøyt antall flyttbare borerigger har vært aktive i SDØE-porteføljen. Antall nye brønner fra faste installasjoner i viktige modne felt fortsetter på en nedadgående trend.  Innen feltutbygging og andre prosjekter har en stor del av investeringene gått til Valemon, Martin Linge, hurtigutbyggingsprosjekter, havbunnskompresjon på Åsgard og nye kompressorer på Troll.
 
"Den kraftige investeringsøkningen er en vesentlig del av forklaringen på den reduserte kontantstrømmen. Samtidig gjenspeiler fjorårets investeringer mange viktige beslutninger om lønnsomme prosjekter som vil gi produksjon og inntekter frem i tid," sier Grethe K. Moen, administrerende direktør i Petoro AS, som forvalter SDØE-porteføljen på vegne av staten.
 
Petoros fremskrivinger viser at for de nærmeste årene vil årlige investeringer være i størrelsesorden 40 milliarder kroner, eller dobbelt så høye som i perioden 2005-2011. Likevel vil virkningen på oljeproduksjonen begrense seg til en utflating av nedgangen som har vart helt siden 2001.  Nærmere analyse av tallene viser dessuten at en betydelig del av investeringsøkningen er kostnadsvekst ut over det som kan forklares med økt aktivitet. Dette faller sammen med olje- og gasspriser som synes å være relativt konstante.
 
"I en situasjon der selskapenes kontantstrøm rammes av kombinasjonen store investeringer, høye kostnader og konstante priser, ser vi at de store internasjonale oljeselskapene kommuniserer behov for en sterkere prioritering av prosjekter. Min kommentar er at utsettelse av prosjekter riktignok vil bidra til å styrke selskapenes kortsiktige kontantstrøm, men er ikke i seg selv et virkemiddel til å øke produktivitet og redusere kostnader. Dessuten kan utsettelser ramme tidskritiske prosjekter for å maksimere verdien av de store modne feltene på norsk sokkel", sier Grethe K. Moen.
 
Et eksempel på et prosjekt som kan havne i faresonen, er en ny plattform for å bore flere brønner på Snorrefeltet, og som lisenspartnerne i fjor høst besluttet å gå videre med mot endelig konseptvalg i første kvartal 2015 og deretter videre mot en investeringsbeslutning. "Denne løsningen, som er i tråd med forslag fra Petoro, kan gi oss hele 240 millioner fat ekstra olje. Men kostnadene gjør likevel investeringen marginalt lønnsom for selskapene. Frem mot investeringsbeslutningen må vi derfor arbeide hardt for å gjøre prosjektet mer økonomisk robust ved å redusere kostnader og øke produktiviteten", sier Moen.
 
SDØE-resultat før finansposter var 132,5 milliarder kroner. Netto finansinntekter var på 0,4 milliarder. Driftskostnader var på linje med fjoråret.
 
Total produksjon var 1,034 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, om lag ni prosent lavere enn produksjonen for 2012. Salg av gass gikk ned 13 prosent og gassprisene var nær to prosent lavere enn i rekordåret 2012. Væskeproduksjonen falt med fire prosent fra 2012, noe som indikerer en utflating av et vedvarende produksjonsfall siden 2001. Gjennomsnittlig gasspris var 2,31 kroner per kubikkmeter, to prosent lavere enn i 2012, mens gjennomsnittspris for olje var 647 kroner per fat, mot 657 kroner året før. I dollar per fat var prisen 110 i gjennomsnitt, tre dollar lavere enn i 2012.
  
For mer detaljert informasjon om SDØE-resultatet 2013, se Petoro-styrets årsberetning.


Kontaktperson:
Sveinung Sletten
Kommunikasjonssjef
+47 51 50 20 24 (kontor)
+47 950 75 554 (mobil)
sveinung.sletten@petoro.no

 

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00