Sterkeste start på året siden 2014

[09.05.2018] - Pressemelding 1. kvartal 2018
Foto: Statoil – Roar Lindefjell / Bo Randulff
Netto kontantstrøm fra Petoro var per første kvartal 32,5 milliarder kroner, en økning på 19 prosent fra samme periode i fjor. Petoro går nå inn i en spennende periode med historisk høy prosjektaktivitet.
2018 blir et godt år for oljebransjen, og optimismen er tilbake i norsk industri. NHOs kvartalsrapport viser at oljeleverandørbedriftene ser mest positivt på framtiden, og NHO har oppjustert prognosen for investeringsvekst fra 1 til 7 prosent. - Dette er gledelig. Nå må vi takle oppturen minst like godt som vi taklet nedturen, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen. - Norsk sokkel er svært konkurransedyktig og dette gir oss en historisk mulighet. Vi må jobbe hardt for å effektivisere ytterligere, og slik unngå den kostnadsveksten oljeindustrien får i hver oppgangsperiode. Her mener jeg at den pågående digitale utviklingen er det viktigste virkemiddelet for ytterligere å øke konkurransekraften både i nye prosjekter og på felt i drift, sier Moen.

Nye løsninger
Det er en betydelig innsats i dag blant oljeselskap og leverandører på teknologisiden for å utvikle nye løsninger. Dette er positivt. Petoro mener at de største risikoene er knyttet til mangel på data og ubalanse mellom teknologi og arbeidsprosesser, samt grensesnitt mot leverandørene. Kontraktsformatene må bidra til en kontinuerlig forbedringsinnsats både hos leverandører og operatører. – Vi vil fortsatt være engasjerte i lisensene for å bidra til at operatørenes ambisjoner lykkes gjennom konkrete tiltak. Samtidig utvikles det stadig nye teknologimuligheter, noe som innebærer at digitalisering av bransjen ikke er et prosjekt, men en kontinuerlig prosess, understreker Moen.

Historisk høy prosjektaktivitet
Flere av Petoros prosjekter er i ferd med å ferdigstilles og skal nå offshore for klargjøring til produksjon. Dette gjelder både Martin Linge og første fase av Johan Sverdrup. Johan Sverdrup er et godt eksempel på at vi har klart å kutte kostnader gjennom effektivisering og forenkling. – Vi ser fram til å følge utviklingen på Johan Sverdrup når Statoil for første gang sender ansatte offshore for å sammenstille og klargjøre feltsenteret for produksjon sent neste år, sier Grethe Moen.

Flere spennende brønner skal bores i sommer. Det er essensielt å fylle på med nye funn, og da trengs det flere letebrønner for å sikre suksess framover. - Det blir få store prosjekter på norsk sokkel etter 2022 hvis vi ikke lykkes med letingen framover. Vi håper at 2018 blir et godt funn-år, sier Moen.  

Bedring i HMS-resultat
Den positive utviklingen i HMS-resultatene i 2017 fortsetter i 2018. Likevel har vi fremdeles for mange alvorlige hendelser. For første gang siden 2011, ble det i april i år lagt fram en stortingsmelding om sikkerheten på norsk sokkel. I meldingen pekes det på viktige områder partene må arbeide videre med; læring fra hendelser, partssamarbeid, digitalisering og arbeidsmiljø. Petoro jobber aktivt som partner i lisensene for å følge opp HMS-resultatene gjennom påse-plikten. Dette er også en sentral faktor for å øke konkurransekraften til norsk sokkel.

Resultatet 1. kvartal
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per første kvartal 32,5 milliarder kroner, en økning på 19 prosent fra samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak høyere priser på olje og gass.

Samlet olje- og gassproduksjon hittil var 1,146 millioner fat oljeekvivalenter per dag, 47 000 fat/dag eller 4 prosent lavere enn samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes lavere oljeproduksjon. Dette kommer hovedsakelig som en konsekvens av naturlig produksjonsfall fra eksisterende brønner på modne felt.
 

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022