SDØE 1. halvår 2009: Godt halvår - usikkerhet om nye prosjekter

[05.08.09]
Netto kontantstrøm fra SDØE til staten ble 57,1 milliarder i første halvår - klart lavere enn i rekordåret 2008, men på nivå med første halvår i 2007.  Halvåret ble ellers preget av høy leteaktiviteten og stor funnsuksess i lisenser der Petoro er rettighetshaver, samt fortsatt høyt investeringsnivå som følge av forpliktelser inngått høsten 2008. Men Petoro-sjef Kjell Pedersen frykter høstens budsjettrunde i lisensene kan skuffe dem som tror at lete- og prosjektaktiviteten vil holde seg på et tilsvarende nivå gjennom 2010.
Den relativt høye kontantstrømmen, henholdsvis 33,2 og 23,9 milliarder kroner i første og andre kvartal, skyldes gode resultater innen gassforretningen. En viktig faktor her er forholdsvis høy gasspris som igjen er en følge av at prisen på gass beveger seg med et etterslep på 3-6 måneder sammenlignet med oljeprisen. Fall i gassprisen kom imidlertid mot slutten av perioden og vil få konsekvenser for inntektene resten av 2009.

Den positive utviklingen i letevirksomheten tidlig på året har fortsatt i andre kvartal. Interessante funn ble gjort i seks av åtte ferdigstilte undersøkelsesbrønner der SDØE har eierandeler. Alle funnene befinner seg i modne områder nær infrastruktur og vil derfor kunne settes i produksjon på kort sikt. Ressursmessig er resultatet anslått til i størrelsesorden 40-80 millioner fat oljeekvivalenter for SDØE-porteføljen.

Administrerende direktør Kjell Pedersen i Petoro er tilfreds med resultatene i første halvår: "Vi har klart å opprettholde god inntjening fra porteføljen og leteresultatene til nå i år er oppløftende. Det er viktig at vi både leter i nye områder og samtidig modner fram nye investeringsprosjekter som kan bidra til å opprettholde produksjon, inntektsstrøm og kompetanse på norsk sokkel."

Pedersen er imidlertid svært skuffet over at det igjen har skjedd en dødsulykke på norsk sokkel - denne gangen på Osebergfeltet i mai. "Vi vil i lisensen følge opp rapportene fra så vel operatøren som Petroleumstilsynet med det mål for øyet at vi skal forhindre at en slik hendelse kan skje igjen," sier han.

Petoro har observert strammere prioriteringer av investeringsprosjekter som følge av strengere kapitaldisiplin blant oljeselskapene. Pedersen sier det ikke er noe galt i at selskaper ønsker økt finansiell fleksibilitet i usikre tider - og til tross for at prosjektene i Norge i seg selv er økonomiske.

"På den andre siden hviler det et stort ansvar på oljeselskaper så vel som leverandører for å sikre videre prosjektutvikling og leting på norsk sokkel, slik at vi opprettholder aktivitet og kompetanse. Eierstrukturen på norsk sokkel, med en dominerende aktør, kan gjøre norsk sokkel spesielt utsatt i slike tider", sier Pedersen.

Petoro er det eneste selskapet som har sin fulle oppmerksomhet rettet mot å ivareta forretningsmessige interesser på norsk sokkel, og bare der. Selskapet vil fortsatt ivareta balansen mellom på den ene siden en viss nedkjøling og reduksjon av kostnadsnivået og på den andre siden å sikre at gode prosjekter i SDØE-porteføljen gjennomføres. "Dette fortsetter å være en utfordrende oppgave i 2009 som vi bruker mye ressurser på. Jeg er redd at de som tror lete- og prosjektaktiviteten vil holde seg på et tilsvarende høyt nivå gjennom 2010, kommer til å bli skuffet når lisensene legger frem sine budsjetter mot slutten av året." sier Kjell Pedersen. Han understreker at Petoro ikke har de samme kapitalbegrensningene som mange andre selskaper og derfor kan spille en viktig rolle i denne situasjonen.

Resultat etter finansposter for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) var i første halvår 2009 55,1 milliarder kroner, mot 77,8 milliarder for samme periode i 2008. Driftsresultatet i andre kvartal var 24,4 milliarder kroner mot 37,0 milliarder og netto kontantstrøm var 23,9 milliarder kroner mot 40,7 milliarder i andre kvartal av fjoråret.

Samlet olje- og gassproduksjon i andre kvartal var én million fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag - en nedgang på ca seks prosent fra samme periode i 2008. Per første halvår 2009 er totalproduksjonen tre prosent lavere enn for samme periode i 2008. Gassproduksjonen hittil i 2009 er tre prosent høyere enn for tilsvarende periode i fjor, særlig på grunn av nye felt som Ormen Lange og Snøhvit. Produksjonen av olje og NGL gikk ned ni prosent, hovedsakelig som følge av fallet i produksjonen fra modne felt i porteføljen.


Kontaktperson:
Sveinung Sletten
informasjonsdirektør, Petoro AS
+ 47 950 75 554
+ 47 51 50 20 24

Klikk her for å laste ned Kvartalsrapport 2. kvartal 09

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00