Reservetilvekst på 2 milliarder fat o.e.

[28.02.08]
Petoro har som ambisjon å øke de drivverdige olje- og gassreservene i Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) med to milliarder fat oljeekvivalenter (o.e.) innen 2015, sa administrerende direktør i Petoro, Kjell Pedersen, på en pressekonferanse 28. februar.
For å møte en slik ambisjon, vil Petoro bruke ulike verktøy til å bygge en reservemodningstrapp i årene fram mot 2015. Slike verktøy omfatter tiltak både innenfor de store modne feltene og innenfor letevirksomheten.

Boring er kanskje det viktigste verktøyet, både for å øke produksjonen fra eksisterende felt og for å gjøre nye funn. Pedersen påpekte at Petoro har inngått forpliktelser på 10 milliarder kroner for å sikre fire nye rigger til norsk sokkel de nærmeste årene. Avtalen som er gjort sammen med andre selskaper, gir 25 riggår til bruk på Troll, Gullfaks og i Norskehavet.

Pedersen sa at reservemodning er en viktig del av Petoros strategi. Dette vil bli fulgt opp i utvinningstillatelsene der selskapet er rettighetshaver til statens direkte eierandeler. "Vi vil også bidra til at vi får en tettere kopling i forretningsplanene mellom mål og tiltak/prosjekter," sier han.


Reservemodning for å maksimere verdien av norsk sokkel, les presentasjon

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022