Reservetilvekst på 2 milliarder fat o.e.

[28.02.08]
Petoro har som ambisjon å øke de drivverdige olje- og gassreservene i Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) med to milliarder fat oljeekvivalenter (o.e.) innen 2015, sa administrerende direktør i Petoro, Kjell Pedersen, på en pressekonferanse 28. februar.
For å møte en slik ambisjon, vil Petoro bruke ulike verktøy til å bygge en reservemodningstrapp i årene fram mot 2015. Slike verktøy omfatter tiltak både innenfor de store modne feltene og innenfor letevirksomheten.

Boring er kanskje det viktigste verktøyet, både for å øke produksjonen fra eksisterende felt og for å gjøre nye funn. Pedersen påpekte at Petoro har inngått forpliktelser på 10 milliarder kroner for å sikre fire nye rigger til norsk sokkel de nærmeste årene. Avtalen som er gjort sammen med andre selskaper, gir 25 riggår til bruk på Troll, Gullfaks og i Norskehavet.

Pedersen sa at reservemodning er en viktig del av Petoros strategi. Dette vil bli fulgt opp i utvinningstillatelsene der selskapet er rettighetshaver til statens direkte eierandeler. "Vi vil også bidra til at vi får en tettere kopling i forretningsplanene mellom mål og tiltak/prosjekter," sier han.


Reservemodning for å maksimere verdien av norsk sokkel, les presentasjon

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00