PUD for Halten-øst levert i dag

[25.05.2022]
Fra venstre: Tom Elseth, Prosjektdirektør Equinor; Arild Stavnem, Petoro; Gunn Gadeholt, Spirit Energy; Geir Tungesvik, Konserndirektør Equinor; Olje- og energiminister Terje Aasland og Ørjan Jentoft, Vår Energi
Fra venstre: Tom Elseth, Prosjektdirektør Equinor; Arild Stavnem, Petoro; Gunn Gadeholt, Spirit Energy; Geir Tungesvik, Konserndirektør Equinor; Olje- og energiminister Terje Aasland og Ørjan Jentoft, Vår Energi
Partnerskapet i Halten øst leverte i dag, onsdag 25. mai, plan for utbygging og drift til olje- og energiminister Terje Aasland. Planen legger opp til investeringer på rundt ni milliarder kroner i utbygging nær Åsgard i Norskehavet. Området består av seks gass- og kondensatfunn og opsjon for ytterligere tre prospekter. Partnerskapet er Equinor, Vår Energi, Spirit Energy og Petoro.
- Halten Øst utnytter eksisterende gassinfrastruktur helt i tråd med vår strategi. Her har selskapene jobbet på tvers av lisensensene for å finne gode løsninger for best mulig ressursutnyttelse, sier administrerende direktør Kristin Kragseth i Petoro og legger til at utbyggingen vil sikre gass til Europa og verdiskaping til Norge.

Halten Øst er en fellesbetegnelse på flere mindre funn og prospekter som hver for seg slet med å finne økonomisk gode utbyggingsalternativer. I 2020 ble derfor rettighetshaverne i fire konsesjoner enige om å samordne en utbygging av området. Utvinnbare reserver i Halten Øst er beregnet til nær 16 millioner Sm3 oljeekvivalenter eller rundt 100 millioner fat oljeekvivalenter hvor ca. 60 % er gass som skal sendes til Europa via Kårstø.

Halten Øst er en havbunnsutbygging med fem bunnrammer knyttet opp til etablert infrastruktur på Åsgard-feltet, som gir god ressursutnyttelse med høy verdiskaping, lave utbyggingskostnader og lave CO2-utslipp. Prosjektet planlegges bygd ut i to faser. Fase 1 med seks brønner i perioden 2024-2025 og fase 2 planlagt utbygd i 2029.  Produksjonsstart av de to første brønnene er planlagt i 2025. Deretter vil brønnene bli satt i produksjon etter hvert som de blir ferdigstilt.

Partnere
Equinor Energy AS  57,70 % (operatør), Petoro AS 5,90, Vår Energi AS 11,80, Spirit Energy AS 24,60

Fakta
Halten Øst består av funnene Gamma, Harepus, Flyndretind, Nona, Sigrid og Natalia og er en havbunnsutbygging knyttet opp til Åsgard-anleggene. Det planlegges boring av opptil ti brønner. Gass og olje/kondensat sendes videre til Åsgard B for prosessering og olje og kondensat lagres i Åsgard C for eksport med skip. Produsert gass sendes gjennom gassrørledningen Åsgard Transport til Kårstø og videre til Europa. Åsgard har produsert olje siden mai 1999 og gass siden oktober 2000.
 

Flere nyheter

1,3 milliarder til AS Norge hver dag
[03.08.2022] - Pressemelding 2. kvartal 2022
1,3 milliarder til AS Norge hver dag
Les mer
1,3 milliarder til AS Norge hver dag - 03.08.2022 10:00
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
[27.06.2022]
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
Les mer
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner - 27.06.2022 15:00
Utreder havvindpark ved Troll
[17.06.2022]
Utreder havvindpark ved Troll
Les mer
Utreder havvindpark ved Troll - 17.06.2022 12:00
PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00