PUD for Halten-øst levert i dag

[25.05.2022]
Fra venstre: Tom Elseth, Prosjektdirektør Equinor; Arild Stavnem, Petoro; Gunn Gadeholt, Spirit Energy; Geir Tungesvik, Konserndirektør Equinor; Olje- og energiminister Terje Aasland og Ørjan Jentoft, Vår Energi
Fra venstre: Tom Elseth, Prosjektdirektør Equinor; Arild Stavnem, Petoro; Gunn Gadeholt, Spirit Energy; Geir Tungesvik, Konserndirektør Equinor; Olje- og energiminister Terje Aasland og Ørjan Jentoft, Vår Energi
Partnerskapet i Halten øst leverte i dag, onsdag 25. mai, plan for utbygging og drift til olje- og energiminister Terje Aasland. Planen legger opp til investeringer på rundt ni milliarder kroner i utbygging nær Åsgard i Norskehavet. Området består av seks gass- og kondensatfunn og opsjon for ytterligere tre prospekter. Partnerskapet er Equinor, Vår Energi, Spirit Energy og Petoro.
- Halten Øst utnytter eksisterende gassinfrastruktur helt i tråd med vår strategi. Her har selskapene jobbet på tvers av lisensensene for å finne gode løsninger for best mulig ressursutnyttelse, sier administrerende direktør Kristin Kragseth i Petoro og legger til at utbyggingen vil sikre gass til Europa og verdiskaping til Norge.

Halten Øst er en fellesbetegnelse på flere mindre funn og prospekter som hver for seg slet med å finne økonomisk gode utbyggingsalternativer. I 2020 ble derfor rettighetshaverne i fire konsesjoner enige om å samordne en utbygging av området. Utvinnbare reserver i Halten Øst er beregnet til nær 16 millioner Sm3 oljeekvivalenter eller rundt 100 millioner fat oljeekvivalenter hvor ca. 60 % er gass som skal sendes til Europa via Kårstø.

Halten Øst er en havbunnsutbygging med fem bunnrammer knyttet opp til etablert infrastruktur på Åsgard-feltet, som gir god ressursutnyttelse med høy verdiskaping, lave utbyggingskostnader og lave CO2-utslipp. Prosjektet planlegges bygd ut i to faser. Fase 1 med seks brønner i perioden 2024-2025 og fase 2 planlagt utbygd i 2029.  Produksjonsstart av de to første brønnene er planlagt i 2025. Deretter vil brønnene bli satt i produksjon etter hvert som de blir ferdigstilt.

Partnere
Equinor Energy AS  57,70 % (operatør), Petoro AS 5,90, Vår Energi AS 11,80, Spirit Energy AS 24,60

Fakta
Halten Øst består av funnene Gamma, Harepus, Flyndretind, Nona, Sigrid og Natalia og er en havbunnsutbygging knyttet opp til Åsgard-anleggene. Det planlegges boring av opptil ti brønner. Gass og olje/kondensat sendes videre til Åsgard B for prosessering og olje og kondensat lagres i Åsgard C for eksport med skip. Produsert gass sendes gjennom gassrørledningen Åsgard Transport til Kårstø og videre til Europa. Åsgard har produsert olje siden mai 1999 og gass siden oktober 2000.
 

Flere nyheter

Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
[10.11.2022]
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
Les mer
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes - 10.11.2022
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon
[02.11.2022] - Pressemelding 3. kvartal 2022
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon
Les mer
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon - 02.11.2022 10:00
Petoro på 3 minutter
[02.11.2022]
Petoro på 3 minutter
Les mer
Petoro på 3 minutter - 02.11.2022
Ny PUD levert
[17.08.2022]
Ny PUD levert
Les mer
Ny PUD levert - 17.08.2022 12:00
1,3 milliarder til AS Norge hver dag
[03.08.2022] - Pressemelding 2. kvartal 2022
1,3 milliarder til AS Norge hver dag
Les mer
1,3 milliarder til AS Norge hver dag - 03.08.2022 10:00
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
[27.06.2022]
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
Les mer
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner - 27.06.2022 15:00
Utreder havvindpark ved Troll
[17.06.2022]
Utreder havvindpark ved Troll
Les mer
Utreder havvindpark ved Troll - 17.06.2022 12:00