PUD for Halten-øst levert i dag

[25.05.2022]
Fra venstre: Tom Elseth, Prosjektdirektør Equinor; Arild Stavnem, Petoro; Gunn Gadeholt, Spirit Energy; Geir Tungesvik, Konserndirektør Equinor; Olje- og energiminister Terje Aasland og Ørjan Jentoft, Vår Energi
Fra venstre: Tom Elseth, Prosjektdirektør Equinor; Arild Stavnem, Petoro; Gunn Gadeholt, Spirit Energy; Geir Tungesvik, Konserndirektør Equinor; Olje- og energiminister Terje Aasland og Ørjan Jentoft, Vår Energi
Partnerskapet i Halten øst leverte i dag, onsdag 25. mai, plan for utbygging og drift til olje- og energiminister Terje Aasland. Planen legger opp til investeringer på rundt ni milliarder kroner i utbygging nær Åsgard i Norskehavet. Området består av seks gass- og kondensatfunn og opsjon for ytterligere tre prospekter. Partnerskapet er Equinor, Vår Energi, Spirit Energy og Petoro.
- Halten Øst utnytter eksisterende gassinfrastruktur helt i tråd med vår strategi. Her har selskapene jobbet på tvers av lisensensene for å finne gode løsninger for best mulig ressursutnyttelse, sier administrerende direktør Kristin Kragseth i Petoro og legger til at utbyggingen vil sikre gass til Europa og verdiskaping til Norge.

Halten Øst er en fellesbetegnelse på flere mindre funn og prospekter som hver for seg slet med å finne økonomisk gode utbyggingsalternativer. I 2020 ble derfor rettighetshaverne i fire konsesjoner enige om å samordne en utbygging av området. Utvinnbare reserver i Halten Øst er beregnet til nær 16 millioner Sm3 oljeekvivalenter eller rundt 100 millioner fat oljeekvivalenter hvor ca. 60 % er gass som skal sendes til Europa via Kårstø.

Halten Øst er en havbunnsutbygging med fem bunnrammer knyttet opp til etablert infrastruktur på Åsgard-feltet, som gir god ressursutnyttelse med høy verdiskaping, lave utbyggingskostnader og lave CO2-utslipp. Prosjektet planlegges bygd ut i to faser. Fase 1 med seks brønner i perioden 2024-2025 og fase 2 planlagt utbygd i 2029.  Produksjonsstart av de to første brønnene er planlagt i 2025. Deretter vil brønnene bli satt i produksjon etter hvert som de blir ferdigstilt.

Partnere
Equinor Energy AS  57,70 % (operatør), Petoro AS 5,90, Vår Energi AS 11,80, Spirit Energy AS 24,60

Fakta
Halten Øst består av funnene Gamma, Harepus, Flyndretind, Nona, Sigrid og Natalia og er en havbunnsutbygging knyttet opp til Åsgard-anleggene. Det planlegges boring av opptil ti brønner. Gass og olje/kondensat sendes videre til Åsgard B for prosessering og olje og kondensat lagres i Åsgard C for eksport med skip. Produsert gass sendes gjennom gassrørledningen Åsgard Transport til Kårstø og videre til Europa. Åsgard har produsert olje siden mai 1999 og gass siden oktober 2000.
 

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022