Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter

[05.11.09] - Prosjekter følger ikke fremdriftsplan - Petoro pådriver
Selv med den relativt høye oljeprisen siste halvår – og et gjennomsnitt på 68 dollar i tredje kvartal - preges flere oljeselskaper på norsk sokkel av stor usikkerhet og sterk kapitaldisiplin. En gjennomgang av lisenser der Petoro er rettighetshaver, viser at mange prosjekter ikke følger avtalte fremdriftsplaner. Petoro frykter at utsettelser kan redusere langsiktig verdiskaping, og vil være en pådriver for fremdrift i lønnsomme prosjekter.
Resultat etter finansposter for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) per tredje kvartal 2009 var 75,2 milliarder kroner – 34 prosent lavere enn for samme periode i toppåret 2008. Netto kontantstrøm til staten var per tredje kvartal 77,5 milliarder kroner. Av denne kontantstrømmen kom 20,4 milliarder i tredje kvartal. Gjennomsnittlig dagsproduksjon av olje og gass var ved utgangen av september 1068 tusen fat oljeekvivalenter (o.e.). Gassproduksjonen var fem prosent høyere enn i fjor, mens produksjonen av olje og NGL ble redusert med ti prosent fra samme tid i fjor. Driftsinntektene per tredje kvartal var 117,2 milliarder kroner, mot 156,4 milliarder for samme periode i fjor.

Petoro har gjennom det siste året påpekt faren for at usikkerhet i markedet fører til kortsiktig tenking hos flere operatører. Selskapet registrerer at lønnsomme prosjekter faller bak besluttede fremdriftsplaner, blant annet som følge av strengere prioritering av kapitalbruk på norsk sokkel. Utsettelser av prosjekter kan føre til tapte forretningsmuligheter i fremtiden og dermed redusert verdiskaping. Samtidig er det fare for tap av kapasitet og kompetanse i leverandørindustrien, som igjen kan føre til ny kostnadsøkning når aktiviteten tar seg opp igjen. Som største partner på sokkelen vil Petoro presse på for å sikre fremdrift i lønnsomme prosjekter.

Administrerende direktør Kjell Pedersen i Petoro sier at begrunnelsen for utsettelse kan være sammensatt og ofte basert på vurderinger av usikkerhet i oljepriser og behov for større finansiell fleksibilitet, noe som er enklest å oppnå gjennom utsettelse av investeringsprosjekter. Han erkjenner at en slik tenking kan være riktig for det enkelte oljeselskap basert på sin totale portefølje, men mener det samlede resultatet kan bli feil for norsk sokkel og industrien her i landet. Han peker i denne sammenheng spesielt på Statoil.

”Vi har tidligere påpekt spesielle utfordringer ved å etablere en så dominerende aktør som det vi har gjort. Med unntak av leteaktiviteten, er norsk sokkel helt avhengig av prioriteringene hos Statoil. En slik dominerende rolle skaper mange forventninger. Når Statoil går gjennom perioder med særlig streng prioritering av sin kapitalbruk, forventer Petoro at lønnsomme prosjekter på norsk sokkel får tilstrekkelig prioritet og gjennomføringskraft i forhold til andre muligheter,” sier Kjell Pedersen.


Kontaktperson:
Informasjonsdirektør Sveinung Sletten
Kontortelefon: 51 50 20 24
Mobiltelefon: 950 75 554

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022