Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter

[05.11.09] - Prosjekter følger ikke fremdriftsplan - Petoro pådriver
Selv med den relativt høye oljeprisen siste halvår – og et gjennomsnitt på 68 dollar i tredje kvartal - preges flere oljeselskaper på norsk sokkel av stor usikkerhet og sterk kapitaldisiplin. En gjennomgang av lisenser der Petoro er rettighetshaver, viser at mange prosjekter ikke følger avtalte fremdriftsplaner. Petoro frykter at utsettelser kan redusere langsiktig verdiskaping, og vil være en pådriver for fremdrift i lønnsomme prosjekter.
Resultat etter finansposter for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) per tredje kvartal 2009 var 75,2 milliarder kroner – 34 prosent lavere enn for samme periode i toppåret 2008. Netto kontantstrøm til staten var per tredje kvartal 77,5 milliarder kroner. Av denne kontantstrømmen kom 20,4 milliarder i tredje kvartal. Gjennomsnittlig dagsproduksjon av olje og gass var ved utgangen av september 1068 tusen fat oljeekvivalenter (o.e.). Gassproduksjonen var fem prosent høyere enn i fjor, mens produksjonen av olje og NGL ble redusert med ti prosent fra samme tid i fjor. Driftsinntektene per tredje kvartal var 117,2 milliarder kroner, mot 156,4 milliarder for samme periode i fjor.

Petoro har gjennom det siste året påpekt faren for at usikkerhet i markedet fører til kortsiktig tenking hos flere operatører. Selskapet registrerer at lønnsomme prosjekter faller bak besluttede fremdriftsplaner, blant annet som følge av strengere prioritering av kapitalbruk på norsk sokkel. Utsettelser av prosjekter kan føre til tapte forretningsmuligheter i fremtiden og dermed redusert verdiskaping. Samtidig er det fare for tap av kapasitet og kompetanse i leverandørindustrien, som igjen kan føre til ny kostnadsøkning når aktiviteten tar seg opp igjen. Som største partner på sokkelen vil Petoro presse på for å sikre fremdrift i lønnsomme prosjekter.

Administrerende direktør Kjell Pedersen i Petoro sier at begrunnelsen for utsettelse kan være sammensatt og ofte basert på vurderinger av usikkerhet i oljepriser og behov for større finansiell fleksibilitet, noe som er enklest å oppnå gjennom utsettelse av investeringsprosjekter. Han erkjenner at en slik tenking kan være riktig for det enkelte oljeselskap basert på sin totale portefølje, men mener det samlede resultatet kan bli feil for norsk sokkel og industrien her i landet. Han peker i denne sammenheng spesielt på Statoil.

”Vi har tidligere påpekt spesielle utfordringer ved å etablere en så dominerende aktør som det vi har gjort. Med unntak av leteaktiviteten, er norsk sokkel helt avhengig av prioriteringene hos Statoil. En slik dominerende rolle skaper mange forventninger. Når Statoil går gjennom perioder med særlig streng prioritering av sin kapitalbruk, forventer Petoro at lønnsomme prosjekter på norsk sokkel får tilstrekkelig prioritet og gjennomføringskraft i forhold til andre muligheter,” sier Kjell Pedersen.


Kontaktperson:
Informasjonsdirektør Sveinung Sletten
Kontortelefon: 51 50 20 24
Mobiltelefon: 950 75 554

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00