Positiv utvikling og økt konkurransekraft

[10.05.2017] - Pressemelding 1. kvartal 2017
Grethe Moen - Foto: Emile Ashley
Det er de siste årene gjort en stor effektiviseringsinnsats for økt konkurransekraft på norsk sokkel. – Vi ser en industri med en helt annen kostnadsbevissthet enn for få år siden, sier administrerende direktør i Petoro Grethe Moen.  – Dette, sammen med en betydelig høyere oljepris gjør at Petoro kan levere en kontantstrøm som er 4,7 mrd. kroner høyere enn første kvartal i fjor, men Moen understreker samtidig at vi på ingen måte er i mål. – Det er helt nødvendig at konkurransekraften styrkes ytterligere, samtidig som HMS-resultatene må forbedres.
Alvorlig hendelsesfrekvens er fremdeles høy og målrettet innsats fra alle aktører er nødvendig for at trenden skal snus. Den svært alvorlige hendelsen på Samsungs verft i Sør-Korea 1. mai berører også Petoro som partner i Martin Linge. Det er avgjørende at vi klarer å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i all aktivitet tilknyttet vår virksomhet.
 
Olje- og gassindustrien er kapitalkrevende, og konkurransen om kapital er global. For å opprettholde norsk sokkels konkurransekraft vil jeg trekke fram fire avgjørende faktorer; kostnadseffektivitet, tillit til reservegrunnlaget, en fungerende og bærekraftig leverandørindustri samt tilgang på nye prosjekter.

- Når det gjelder kostnadseffektivitet fortsetter den positive trenden, mener Moen. – Men vi ser at effekten av tiltak som er gjort begynner å flate ut, og at det derfor trengs nye virkemidler. Petoro mener digitalisering vil bli avgjørende for videre effektivisering, og forventer at dette raskt gjenspeiler seg i konkrete tiltak både for felt i drift og nye prosjekter. Dette krever aktivt engasjement fra toppledelsen, da digitalisering utfordrer måten vi arbeider på både internt i selskapene og i samspillet mellom operatører og leverandører.
 
For nye feltutbygginger og videreutvikling av modne felt, som for eksempel Snorre-feltet, er investeringsbeslutningene avhengige av troverdighet i reservegrunnlaget. Det er de siste årene blitt utviklet banebrytende programvare som beskriver reservoar og reservoarutvikling langt bedre enn tidligere. Dette reduserer usikkerheten på inntektssiden og øker dermed kvaliteten i beslutningsunderlaget.

Videre er norsk sokkels konkurransekraft avhengig av en velfungerende og bærekraftig leverandørkjede. Etter tøffe år for bransjen ser vi tegn til at flere oljeselskap igjen tenker helhetlig med industriell tilnærming til leverandørene. Dette innebærer å bygge både volum og kontinuitet i oppdragene. Det er positivt å se at det vokser fram allianser og nye forretningsmodeller der man i større grad betaler for resultat og ikke innsats.

For å opprettholde konkurransekraften, er det til slutt avgjørende med nye funn. Det er derfor gledelig at vi i år går mot ny leterekord i Barentshavet med 15 planlagte lete- og avgrensningsbrønner, med Petoro som en viktig aktør. Oljedirektoratet har nylig doblet ressursanslaget for olje og gass i Barentshavet. De nye anslagene kan bety at så mye som 65% av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel ligger her.

Økte priser og god produksjonsutvikling  ga høyere kontantstrøm
Kontantstrømmen viste en vesentlig bedring sammenlignet med fjoråret på grunn av høyere pris og økt produksjon. Den realiserte oljeprisen var 452 kroner per fat i 1. kvartal i år mot 287 kroner per fat i samme periode i 2016.  Netto kontantstrøm overført til staten var 27 milliarder kroner, en økning på 21 prosent. Total produksjon i første kvartal var om lag 3 prosent høyere enn samme periode i fjor. Høy produksjonseffektivitet og boring av nye brønner motvirker naturlig produksjonsnedgang på de modne oljefeltene. Investeringene har hittil i år vært 6,6 milliarder kroner, 5 prosent høyere enn samme periode i 2016. 


Pressekontakt
Kommunikasjonssjef Christian Buch Hansen
presse@petoro.no 
Mobil: 926 24 255

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00