Positiv utvikling og økt konkurransekraft

[10.05.2017] - Pressemelding 1. kvartal 2017
Grethe Moen - Foto: Emile Ashley
Det er de siste årene gjort en stor effektiviseringsinnsats for økt konkurransekraft på norsk sokkel. – Vi ser en industri med en helt annen kostnadsbevissthet enn for få år siden, sier administrerende direktør i Petoro Grethe Moen.  – Dette, sammen med en betydelig høyere oljepris gjør at Petoro kan levere en kontantstrøm som er 4,7 mrd. kroner høyere enn første kvartal i fjor, men Moen understreker samtidig at vi på ingen måte er i mål. – Det er helt nødvendig at konkurransekraften styrkes ytterligere, samtidig som HMS-resultatene må forbedres.
Alvorlig hendelsesfrekvens er fremdeles høy og målrettet innsats fra alle aktører er nødvendig for at trenden skal snus. Den svært alvorlige hendelsen på Samsungs verft i Sør-Korea 1. mai berører også Petoro som partner i Martin Linge. Det er avgjørende at vi klarer å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i all aktivitet tilknyttet vår virksomhet.
 
Olje- og gassindustrien er kapitalkrevende, og konkurransen om kapital er global. For å opprettholde norsk sokkels konkurransekraft vil jeg trekke fram fire avgjørende faktorer; kostnadseffektivitet, tillit til reservegrunnlaget, en fungerende og bærekraftig leverandørindustri samt tilgang på nye prosjekter.

- Når det gjelder kostnadseffektivitet fortsetter den positive trenden, mener Moen. – Men vi ser at effekten av tiltak som er gjort begynner å flate ut, og at det derfor trengs nye virkemidler. Petoro mener digitalisering vil bli avgjørende for videre effektivisering, og forventer at dette raskt gjenspeiler seg i konkrete tiltak både for felt i drift og nye prosjekter. Dette krever aktivt engasjement fra toppledelsen, da digitalisering utfordrer måten vi arbeider på både internt i selskapene og i samspillet mellom operatører og leverandører.
 
For nye feltutbygginger og videreutvikling av modne felt, som for eksempel Snorre-feltet, er investeringsbeslutningene avhengige av troverdighet i reservegrunnlaget. Det er de siste årene blitt utviklet banebrytende programvare som beskriver reservoar og reservoarutvikling langt bedre enn tidligere. Dette reduserer usikkerheten på inntektssiden og øker dermed kvaliteten i beslutningsunderlaget.

Videre er norsk sokkels konkurransekraft avhengig av en velfungerende og bærekraftig leverandørkjede. Etter tøffe år for bransjen ser vi tegn til at flere oljeselskap igjen tenker helhetlig med industriell tilnærming til leverandørene. Dette innebærer å bygge både volum og kontinuitet i oppdragene. Det er positivt å se at det vokser fram allianser og nye forretningsmodeller der man i større grad betaler for resultat og ikke innsats.

For å opprettholde konkurransekraften, er det til slutt avgjørende med nye funn. Det er derfor gledelig at vi i år går mot ny leterekord i Barentshavet med 15 planlagte lete- og avgrensningsbrønner, med Petoro som en viktig aktør. Oljedirektoratet har nylig doblet ressursanslaget for olje og gass i Barentshavet. De nye anslagene kan bety at så mye som 65% av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel ligger her.

Økte priser og god produksjonsutvikling  ga høyere kontantstrøm
Kontantstrømmen viste en vesentlig bedring sammenlignet med fjoråret på grunn av høyere pris og økt produksjon. Den realiserte oljeprisen var 452 kroner per fat i 1. kvartal i år mot 287 kroner per fat i samme periode i 2016.  Netto kontantstrøm overført til staten var 27 milliarder kroner, en økning på 21 prosent. Total produksjon i første kvartal var om lag 3 prosent høyere enn samme periode i fjor. Høy produksjonseffektivitet og boring av nye brønner motvirker naturlig produksjonsnedgang på de modne oljefeltene. Investeringene har hittil i år vært 6,6 milliarder kroner, 5 prosent høyere enn samme periode i 2016. 


Pressekontakt
Kommunikasjonssjef Christian Buch Hansen
presse@petoro.no 
Mobil: 926 24 255

Flere nyheter

528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
[10.11.2022]
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
Les mer
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes - 10.11.2022
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon
[02.11.2022] - Pressemelding 3. kvartal 2022
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon
Les mer
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon - 02.11.2022 10:00
Petoro på 3 minutter
[02.11.2022]
Petoro på 3 minutter
Les mer
Petoro på 3 minutter - 02.11.2022
Ny PUD levert
[17.08.2022]
Ny PUD levert
Les mer
Ny PUD levert - 17.08.2022 12:00