Petoro-pådriv ga enighet om Valemon-produksjon i 2014

[04.05.10]
Rettighetshaverne i Valemon-lisensen er blitt enige om en utbyggingsløsning som betyr produksjonsstart i 2014 i stedet for 2016 som opprinnelig foreslått. Petoro har arbeidet målbevisst for en slik løsning det siste året og har nå fått med seg operatøren Statoil og de øvrige partnerne. Investeringene er foreløpig anslått til mer enn 20 milliarder kroner.
Investeringsbeslutning er planlagt i tredje kvartal. Den fremskyndte tidsplanen gir i seg selv bedre prosjektøkonomi og dessuten vil oppdrag kunne plasseres ut i en periode som sannsynligvis er gunstig i forhold til markedet for varer og tjenester. Samtidig har norsk leverandørindustri stort behov for oppdrag å kunne konkurrere om i denne perioden.

Lisensdirektør Tor Rasmus Skjærpe i Petoro sier at selskapet gjennom hele 2009 og frem til i dag har vært opptatt av å få tidsriktige beslutninger om nye investeringsprosjekter på norsk sokkel. ”Valemonfeltet har hele denne tiden vært øverst på listen over prosjekter vi har ønsket fortgang i,” sier Skjærpe.

Han viser til at den tidligere uenigheten om Valemon har dreid seg om produksjonsstart 2014 eller 2016. Statoil ønsket å redusere risiko ved å bore et par brønner før endelig investeringsbeslutning. Dette ville ha gitt produksjonsstart i 2016. Petoro har på sin side hevdet at den ekstra informasjonen man ville få fra de aktuelle brønnene ikke ville redusere risikoen vesentlig og at det er mer lønnsomt å beslutte enn full utbygging nå, med sikte på produksjonsstart i 2014.

Statoil og Petoro har hatt gode diskusjoner de siste månedene og har kommet til enighet også med de øvrige partnerne, Shell og Total, om Petoros forslag til framdrift. Skjærpe sier han er meget tilfreds med at prosessen har ført frem til enighet.

Et ledd i enigheten om Valemon-utbyggingen, er en viss nedskalering av kapasitet. Likevel blir utbyggingen av Valemon en av de større utbyggingene de nærmeste årene. Med investeringer i overkant av 20 milliarder kroner blir Valemon like stor som Statoils Gudrun-felt som nylig ble besluttet.

Fakta om Valemon:
• Funn 1985, planlagt produksjon 2014-2034
• Reserver 235 millioner fat oljeekvivalenter – gass, våtgass og kondensat
• Lokasjon: 10 km v. for Kvitebjørn, 20 km sø. for Gullfaks.
• Høyt trykk og høy temperatur, oppstykket reservoar
• Gass til Heimdal – som dermed får økt levetid
• Våtgass via Huldra til Heimdal
• Kondensat til Kvitebjørn og videre til Mongstad
• Stålunderstell, dekk med separasjonskapasitet
• Ubemannet i normal drift
• Investeringer – overkant av 20 milliarder
• Partnere: PL050: Statoil 70%, Petoro 30%, PL193: Statoil 58,55%, Petoro 30%, Shell 6,45%, Total 5%
 

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00