Petoro-pådriv ga enighet om Valemon-produksjon i 2014

[04.05.10]
Rettighetshaverne i Valemon-lisensen er blitt enige om en utbyggingsløsning som betyr produksjonsstart i 2014 i stedet for 2016 som opprinnelig foreslått. Petoro har arbeidet målbevisst for en slik løsning det siste året og har nå fått med seg operatøren Statoil og de øvrige partnerne. Investeringene er foreløpig anslått til mer enn 20 milliarder kroner.
Investeringsbeslutning er planlagt i tredje kvartal. Den fremskyndte tidsplanen gir i seg selv bedre prosjektøkonomi og dessuten vil oppdrag kunne plasseres ut i en periode som sannsynligvis er gunstig i forhold til markedet for varer og tjenester. Samtidig har norsk leverandørindustri stort behov for oppdrag å kunne konkurrere om i denne perioden.

Lisensdirektør Tor Rasmus Skjærpe i Petoro sier at selskapet gjennom hele 2009 og frem til i dag har vært opptatt av å få tidsriktige beslutninger om nye investeringsprosjekter på norsk sokkel. ”Valemonfeltet har hele denne tiden vært øverst på listen over prosjekter vi har ønsket fortgang i,” sier Skjærpe.

Han viser til at den tidligere uenigheten om Valemon har dreid seg om produksjonsstart 2014 eller 2016. Statoil ønsket å redusere risiko ved å bore et par brønner før endelig investeringsbeslutning. Dette ville ha gitt produksjonsstart i 2016. Petoro har på sin side hevdet at den ekstra informasjonen man ville få fra de aktuelle brønnene ikke ville redusere risikoen vesentlig og at det er mer lønnsomt å beslutte enn full utbygging nå, med sikte på produksjonsstart i 2014.

Statoil og Petoro har hatt gode diskusjoner de siste månedene og har kommet til enighet også med de øvrige partnerne, Shell og Total, om Petoros forslag til framdrift. Skjærpe sier han er meget tilfreds med at prosessen har ført frem til enighet.

Et ledd i enigheten om Valemon-utbyggingen, er en viss nedskalering av kapasitet. Likevel blir utbyggingen av Valemon en av de større utbyggingene de nærmeste årene. Med investeringer i overkant av 20 milliarder kroner blir Valemon like stor som Statoils Gudrun-felt som nylig ble besluttet.

Fakta om Valemon:
• Funn 1985, planlagt produksjon 2014-2034
• Reserver 235 millioner fat oljeekvivalenter – gass, våtgass og kondensat
• Lokasjon: 10 km v. for Kvitebjørn, 20 km sø. for Gullfaks.
• Høyt trykk og høy temperatur, oppstykket reservoar
• Gass til Heimdal – som dermed får økt levetid
• Våtgass via Huldra til Heimdal
• Kondensat til Kvitebjørn og videre til Mongstad
• Stålunderstell, dekk med separasjonskapasitet
• Ubemannet i normal drift
• Investeringer – overkant av 20 milliarder
• Partnere: PL050: Statoil 70%, Petoro 30%, PL193: Statoil 58,55%, Petoro 30%, Shell 6,45%, Total 5%
 

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022