Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår

[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
-Lønnsom blå hydrogenproduksjon vil kreve stor skala og langsiktighet. Det er viktig å være klar over at våre kjente gassreserver på norsk sokkel er langt fra å strekke til i et slikt scenario. Opprettholdelse av et høyt aktivitetsnivå på leting er en forutsetning, sier Kragseth. Foto: Elisabeth Tønnesen
-Lønnsom blå hydrogenproduksjon vil kreve stor skala og langsiktighet. Det er viktig å være klar over at våre kjente gassreserver på norsk sokkel er langt fra å strekke til i et slikt scenario. Opprettholdelse av et høyt aktivitetsnivå på leting er en forutsetning, sier Kragseth. Foto: Elisabeth Tønnesen

Petoro leverte en netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på 180 milliarder kroner per andre kvartal 2023. Netto kontantstrøm for andre kvartal isolert var på 63 milliarder kroner.  

-Til tross for synkende gasspriser og enkelte produksjonsstanser i andre kvartal leverte Petoro nok et godt kvartalsresultat. Det viser at SDØE-porteføljen med over en million produserte fat per dag er solid og skaper resultater, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin F. Kragseth.

Det er utsikter til fortsatt høye inntekter og sterk kontantstrøm de neste årene der feltene Troll og Johan Sverdrup er grunnstammen i SDØE-porteføljen. I mai satte Johan Sverdrup produksjonsrekord på 755.000 fat olje per dag. Dette utgjør alene en tredjedel av norsk oljeproduksjon, eller om lag syv prosent av den daglige etterspørselen i Europa.

-En fantastisk rekord, og hver uke sørger dette feltet alene for nesten fire nye milliarder kroner til oljefondet, sier Kragseth.

I slutten av juni godkjente Olje- og energidepartementet et rekordstort antall nye utbyggingssøknader på norsk sokkel. Petoro deltar som rettighetshaver i lisensene Irpa, Verdande, Dvalin Nord og Maria hvor de totale forventede utvinnbare ressurser er på 267 millioner fat oljeekvivalenter. Bare fra Dvalin Nord tilsvarer energiinnholdet i gassen nesten ett års samlet norsk vannkraftproduksjon.

-Med et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel de neste årene og press på leveranser av varer og tjenester, blir det viktig med tett oppfølging av fremdrift og kvalitet i prosjektene, sier Kragseth.

Høyere kostnader øker utfordringen med å nå bransjens klimamål mot 2030, noe den siste Konkraft-rapporten også påpeker.

- Bransjen jobber hardt med å finne løsninger som gjør at vi kan redusere utslippene fra norsk sokkel med 55 prosent innen 2030. Mye er allerede besluttet, men vi ser at de gjenværende tiltakene blir stadig mer utfordrende å gjøre gode nok. Både diskusjonen om tilgang på kraft fra land og et høyere kostnadsnivå bidrar sterkt til denne utfordringen. Elektrifisering med kraft fra land er fremdeles det beste alternativet vi har både når det gjelder gjennomføringstid og kostnader, sier Kragseth.

I mai publiserte myndighetene en utredning om verdikjeder for hydrogen og hvilke avveininger som må gjøres for å posisjonere Norge i et fremtidig hydrogenmarked. Der pekes det på at nasjonalt forbruk ikke vil være stort nok til å utløse investeringer i produksjon av blått hydrogen. Etterspørsel etter blått hydrogen i EU forventes derimot å være så stort etter 2030 at det kan utløse slike investeringer. I et scenario med høy etterspørsel vil naturgassforbruket i 2050 være 31% av dagens gassproduksjonsnivå.

-Lønnsom blå hydrogenproduksjon vil kreve stor skala og langsiktighet. Det er viktig å være klar over at våre kjente gassreserver på norsk sokkel er langt fra å strekke til i et slikt scenario. Opprettholdelse av et høyt aktivitetsnivå på leting er en forutsetning, sier Kragseth.

Resultat per andre kvartal  
Det har vært en positiv utvikling av HMS-resultatene, hvor alvorlig hendelsesfrekvens siste 12 måneder har gått ned fra 0,54 ved årsskiftet til 0,51.
 
Netto kontantstrøm fra SDØE i olje- og gassvirksomheten var på 180 milliarder kroner per andre kvartal, en reduksjon på 54 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Dette skyldes primært reduserte priser for både olje og gass, samt planlagte og uplanlagte produksjonsstanser. Netto kontantstrøm i kvartalet var på 63 milliarder kroner.
 
Samlet olje- og gassproduksjon var 1 004 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), 32 kboed lavere enn for samme periode i fjor.  
 
Pressekontakt 
Ørjan Heradstveit
Kommunikasjonssjef 
+47 917 78 161
orjan.heradstveit@petoro.no
 

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022