Petoro-innlegg om EOR-metoder for norsk sokkel på WPC i Qatar

[29.08.2011]
Nye og avanserte metoder for økt utvinning (EOR) var gjenstand for stor oppmerksomhet mens prisene var høye på 1980-tallet, men prisfall utover 90-tallet la en demper på EOR-iveren. Petoros engasjement for å få temaet tilbake på dagsorden – blant annet i Heidrunfeltet, har ikke gått upåaktet hen. Erik Søndenå (t.h. i bildet) og Adolfo Henriquez er invitert til å levere et faglig innlegg på den 20. World Petroleum Congress (WPC) som holdes i Doha, Qatar, i desember.
dscf0419
Adolfo Henriquez (t.v.) og Erik Søndenå skal foredra om EOR-metoder på norsk sokkel under WPC i Qatar. (Foto: Petoro)

Utvinning av olje deles gjerne i tre faser:

Primær utvinning skjer som følge av det naturlige trykket i reservoaret – det er ”bare” å stikke hull/bore en brønn, så kommer oljen opp av seg selv.

Sekundær utvinning følger av at man sprøyter vann eller gass inn i reservoaret for å opprettholde trykket eller dempe trykkfallet som følger av å ta ut olje og gass.

Tertiær utvinning oppnås ved å tilsette kjemikalier som på ulikt vis bidrar til å få opp mer olje, ut over trykkstøtte.


Begrepene ”improved oil recovery” (IOR) og ”enhanced oil recovery” (EOR) brukes litt om hverandre. For å holde dem atskilt, kan man si at IOR dreier seg mest om sekundærfasen eller som uttrykk for økt utvinning generelt, mens EOR brukes mest om tertiær utvinning.

Blant aktuelle EOR-metoder er metoder som hjelper til å ”vaske ut” oljen (får oljen til å slippe taket i reservoaret), metoder som fortykker vannet og bidrar til at det sveiper med seg mer av oljen på sin vei gjennom reservoaret, eller midler som lager ”demninger” og tvinger injeksjonsvæsken ut i områder av reservoaret som den ellers ikke ville ha kommet til. Eksempler på det siste er ”smart vann” som baserer seg på nanopartikler som ved forutsigbare temperaturer i reservoaret kan poppe opp til flere ganger sin opprinnelige størrelse og dermed tette igjen områder av reservoaret.

Erik Søndenå sier at på 1980-tallet ble det startet forskning på en rekke metoder for EOR. Etter prisfall i siste del av 1980-tallet og utover 90-tallet tørket finansieringen av slik forskning ut. Men etter bunnivået på 10 dollar i 1998, har det vært en stigende trend til et tilsynelatende ”normalt” nivå på pluss-minus 100 dollar fatet. Med slike priser ser Erik Søndenå og Adolfo Henriquez en ny vår for ”enhanced oil recovery” på norsk sokkel.

De to Petoro-medarbeiderne vil i sitt innlegg til WPC særlig se på muligheten for å bevege seg fra laboratorieforsøk til å teste ut metodene på virkelige brønner og reservoarer til havs. De viser til at Petoro har fått med seg partnerne på et forsøk med nanopartikler i injeksjonsvannet på en brønn i Heidrunfeltet nå i tredje kvartal dette året. Det gjøres også forsøk med injeksjon av vann med lavere saltinnhold enn sjøvann – en metode som får oljen til å lettere slippe taket i berggrunnen den ligger i.

Adolfo Henriquez sier en av de store utfordringene er å sikre seg testresultater som det er mulig å trekke konklusjoner av forholdsvis raskt. Han påpeker at i felt på norsk sokkel er det mye større avstand mellom brønnene enn i felt på land andre steder i verden. I norske felt kan det dermed ta svært lang tid før man kan se virkninger som tiltak i en injeksjonsbrønn kan ha på en produksjonsbrønn flere kilometer unna. Det kan av samme grunn være vanskelig å trekke sikre konklusjoner fra en slik test.

”Derfor har vi foreslått uttesting i en og samme brønn. Vi måler produksjonen slik den er før uttestingen. Deretter sprøyter vi for eksempel vann med lavt saltinnhold inn i samme brønnen. Etter en stund måler vi igjen produksjonen, og dersom den øker, vet vi at injeksjonen har hatt en virkning.” Henriquez sier videre at det å få fastslått at selve metoden har en virkning kan være avgjørende for å kunne gå videre, særlig med et tiltak som injeksjon av vann med lavt saltinnhold fordi dette krever betydelige investeringer.

Søndenå legger til at det er flere utfordringer forbundet med å få innført slike nye metoder. ”For å oppnå best mulig effekt, må vi antakelig bore flere brønner, og vi må plassere brønnene i forhold til det vi vet om disse nye metodene. For å gjøre lisensdeltakerne mer komfortable slik at de er villig til å ta den finansielle risikoen ved å bore flere brønner, trenger vi også mer oppdaterte rerservoarmodeller. Disse kan gi et bedre bilde av hvordan oljen har beveget seg i løpet av produksjonstiden og hvor restoljen befinner seg.”

Søndenå og Henriquez sier at de i sin WPC-presentasjon vil drøfte i detalj to måter å komme frem til beslutning i Heidrun-lisensen om investering i anlegg for injeksjon av vann med lavt saltinnhold i hele feltet. I det ene tilfellet må lisensdeltakerne vurdere om en slik beslutning kan tas med basis i relativt raske resultater fra piloter basert på enkelt-brønner slik som beskrevet ovenfor. Den andre måten å beslutte på, er i bruke piloter som baserer seg på to brønner. Dersom den siste metoden velges, kan det ta flere år for å få et konklusivt resultat.

Også miljømessige sider ved EOR-metoder vil bli drøftet, ettersom noen av metodene involverer kjemikalier som ikke skal slippes ut til vann.

Av Sveinung Sletten, Petoro

Flere nyheter

Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
[10.11.2022]
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
Les mer
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes - 10.11.2022