Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon

[02.11.2022] - Pressemelding 3. kvartal 2022
Økt produksjon fra Troll: - På tross av allerede høy utnyttelse av infrastrukturen har gassproduksjonen økt med 9 % i tredje kvartal. Vi vil fortsette å optimalisere leveransene for å sikre langsiktig og forutsigbar energi til Europa, sier administrerende direktør i Petoro Kristin F. Kragseth.  Foto: Øyvind Gravås og Even Kleppa, Equinor
Økt produksjon fra Troll: - På tross av allerede høy utnyttelse av infrastrukturen har gassproduksjonen økt med 9 % i tredje kvartal. Vi vil fortsette å optimalisere leveransene for å sikre langsiktig og forutsigbar energi til Europa, sier administrerende direktør i Petoro Kristin F. Kragseth. Foto: Øyvind Gravås og Even Kleppa, Equinor
Petoro har levert en netto kontantstrøm på 402 milliarder kroner per tredje kvartal 2022. For tredje kvartal isolert var kontantstrømmen på 167 milliarder kroner, noe som er nesten like mye som for hele fjoråret. Kontantstrømmen overføres i sin helhet til staten.
- Den enorme kontantstrømmen fortsetter i tredje kvartal, men som vi alle vet har dette et dramatisk og mørkt bakteppe, påpeker Kragseth. - I løpet av Petoros over 20-årige historie har aldri situasjonen for energibransjen vært mer uforutsigbar, og Ukraina-krigen vil sannsynligvis prege det geopolitiske bildet på lang sikt.
 
- Selv i et krevende energimarked sikres samfunnets verdier gjennom den norske modellen der staten eier sine andeler på norsk sokkel gjennom Petoro. På denne måten sørger vi for at disse ekstraordinære inntektene kommer velferdsstaten til gode, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin F. Kragseth.
 
Et markant bortfall av russiske energileveranser til Europa bidrar til en akutt knapphet på energi og ekstreme priser. I tillegg skal energiproduksjon og - forbruk, foregå med lavest mulig miljøpåvirkning. I denne situasjonen er Norges posisjon som en stabil og sikker leverandør av gass og olje med lave utslipp blitt enda viktigere. – Derfor er det viktig at hovedtrekkene i norsk petroleumspolitikk ligger fast, sier Kragseth og viser til at tiltakspakken som ble vedtatt i 2020 har bidratt til et rekordhøyt antall planer for utbygging og drift som planlegges levert fram til utgangen av 2022. Disse prosjektene vil bidra til økt aktivitet, særlig for leverandørindustrien, samtidig som de vil sørge for framtidig produksjon og verdiskaping. Petoros posisjon er utslagsgivende for å få flere av disse prosjektene realisert.
 
Produksjonen av gass utgjør en stadig større del av totalproduksjonen fra norsk sokkel. På tross av allerede høy utnyttelse av infrastrukturen har gassproduksjonen økt med 9 % i tredje kvartal som følge av økte produksjonstillatelser, bruk av all tilgjengelig kapasitet og optimalisering av produksjonen fra alle gassprodusentene. Norge har aldri levert mer gass til Europa enn i dag. Det vurderes nå kontinuerlig hvordan norsk sokkel kan øke leveransene av gass til Europa ytterligere.
 
- Vi vil fortsette å optimalisere leveransene for å sikre langsiktig og forutsigbar energi til Europa, sier Kragseth og understreker at Petoro følger ekstra nøye med på sikringstiltakene rundt norske installasjoner. - Trygg og sikker drift hver eneste dag er det viktigste i alt vi gjør, understreker Kragseth.
 
 
Resultat per tredje kvartal 
Det ble registrert elleve alvorlige hendelser hittil i år sammenlignet mot 13 i tilsvarende periode i fjor. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,6 siste 12 måneder, som er en nedgang fra 0,7 ved årsskiftet.

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per tredje kvartal på 402 milliarder kroner, en økning på 304 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Netto kontantstrøm i tredje kvartal var på 167 milliarder kroner. Økningen skyldes i hovedsak vesentlig høyere priser på olje og gass, samt økt salg av gass fra Troll, Martin Linge og Snøhvit.
 
Samlet olje- og gassproduksjon per tredje kvartal var 1030 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), 28 kboed høyere enn for samme periode i fjor. 
 
Gassproduksjonen var på 107 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er en økning på 9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt gassuttak på Troll, produksjon fra Martin Linge som startet opp i fjor, samt Snøhvit som gjenopptok produksjonen i slutten av 2. kvartal etter brannen ved Hammerfest LNG i 2020.
 
Væskeproduksjonen var 357 kboed, en reduksjon på 28 kboed sammenlignet med samme periode i fjor. Reduksjonen i væskeproduksjon skyldes primært naturlig produksjonsfall på flere modne felt samt planlagte revisjonsstanser på Grane og Oseberg. I tillegg har uttak av NGL-produkter fra gass-strømmen blitt redusert for å optimalisere verdien av gass i det sterke gassmarkedet.

 
Pressekontakt 
Kommunikasjonssjef 
Christian Buch Hansen 
926 24 255 
 

Flere nyheter

3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022