Oppstart på Snorre Expansion Project

[14.12.2020]
Snorre A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Bo B Randulff - Even Kleppa - Woldcam / Equinor ASA)
Snorre A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Bo B Randulff - Even Kleppa - Woldcam / Equinor ASA)
12. desember startet produksjonen fra Snorre Expansion Project. Et stort prosjekt som vil gi nær 200 millioner fat ekstra olje og forlenge levetiden for Snorre-feltet ut 2040. Prosjektet er svært viktig for Norge som en moden olje- og gassnasjon, og viser at det fortsatt er store muligheter i videreutviklingen av norsk sokkel.
- Dette er et resultat av langvarig iherdig arbeid fra et mangfoldig partnerskap som vil sikre langsiktig verdiskaping. Bidragene fra bransjens forbedringsarbeid har her gitt oss et robust prosjekt, sier fungerende administrerende direktør i Petoro, Kjell Morisbak Lund. Han fremhever at partnerskapet har valgt en utbyggingsløsning som gir god fleksibilitet og muligheter for utvidelse.

- Å redusere utbyggingskostnadene med over 1 milliard og ferdigstille prosjektet før tidsplanen, er en stor prestasjon, understreker han. Etter planen skulle produksjonen starte første kvartal 2021.

Snorre-feltet har vært i drift siden 1992 og har store gjenværende ressurser. I desember 2017 overleverte Equinor og partnerne en endret plan for utbygging og drift (PUD) av Snorre-feltet til myndighetene.  Nå økes utvinningsgraden fra 46 til 51 prosent. Det utgjør store verdier i et felt med totalt 2 milliarder fat utvinnbar olje.

Flytende havvind
Hywind Tampen-prosjektet med 11 flytende vindturbiner, som skal forsyne Snorre- og Gullfaks-feltene med kraft, forventes å starte opp i tredje kvartal 2022. Det er anslått at om lag 35 prosent av kraftbehovet for de to feltene kan dekkes med vindkraft.

Investeringene i Snorre Expansion Project er på 19,5 milliarder 2020-kroner, og utbyggingen er lønnsom også med langt lavere oljepriser enn i dag.  Prosjektet har gitt store ringvirkninger for leverandørindustrien i Norge, spesielt på Østlandet og i Rogaland.

24 nye brønner blir boret for å hente opp de nye volumene. Brønnene er fordelt på seks brønnrammer på havbunnen. Det er også installert samlerør som knytter de nye brønnene til plattformen, samt nye stigerør. Prosjektet omfatter også en ny modul og ombygging på Snorre A.

Partnerskapet i Snorre-feltet består av: Equinor Energy AS (operatør) 33,27 %, Petoro 30%, Vår Energi AS 18,55%, Idemitsu Petroleum Norge AS 9,6 % og Wintershall Dea Norge AS 8,57%.

Les mer om prosjektet her:
https://www.equinor.com/no/news/20201214-snorre-expansion-production.html
 

Flere nyheter

3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022