Oppstart på Snorre Expansion Project

[14.12.2020]
Snorre A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Bo B Randulff - Even Kleppa - Woldcam / Equinor ASA)
Snorre A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Bo B Randulff - Even Kleppa - Woldcam / Equinor ASA)
12. desember startet produksjonen fra Snorre Expansion Project. Et stort prosjekt som vil gi nær 200 millioner fat ekstra olje og forlenge levetiden for Snorre-feltet ut 2040. Prosjektet er svært viktig for Norge som en moden olje- og gassnasjon, og viser at det fortsatt er store muligheter i videreutviklingen av norsk sokkel.
- Dette er et resultat av langvarig iherdig arbeid fra et mangfoldig partnerskap som vil sikre langsiktig verdiskaping. Bidragene fra bransjens forbedringsarbeid har her gitt oss et robust prosjekt, sier fungerende administrerende direktør i Petoro, Kjell Morisbak Lund. Han fremhever at partnerskapet har valgt en utbyggingsløsning som gir god fleksibilitet og muligheter for utvidelse.

- Å redusere utbyggingskostnadene med over 1 milliard og ferdigstille prosjektet før tidsplanen, er en stor prestasjon, understreker han. Etter planen skulle produksjonen starte første kvartal 2021.

Snorre-feltet har vært i drift siden 1992 og har store gjenværende ressurser. I desember 2017 overleverte Equinor og partnerne en endret plan for utbygging og drift (PUD) av Snorre-feltet til myndighetene.  Nå økes utvinningsgraden fra 46 til 51 prosent. Det utgjør store verdier i et felt med totalt 2 milliarder fat utvinnbar olje.

Flytende havvind
Hywind Tampen-prosjektet med 11 flytende vindturbiner, som skal forsyne Snorre- og Gullfaks-feltene med kraft, forventes å starte opp i tredje kvartal 2022. Det er anslått at om lag 35 prosent av kraftbehovet for de to feltene kan dekkes med vindkraft.

Investeringene i Snorre Expansion Project er på 19,5 milliarder 2020-kroner, og utbyggingen er lønnsom også med langt lavere oljepriser enn i dag.  Prosjektet har gitt store ringvirkninger for leverandørindustrien i Norge, spesielt på Østlandet og i Rogaland.

24 nye brønner blir boret for å hente opp de nye volumene. Brønnene er fordelt på seks brønnrammer på havbunnen. Det er også installert samlerør som knytter de nye brønnene til plattformen, samt nye stigerør. Prosjektet omfatter også en ny modul og ombygging på Snorre A.

Partnerskapet i Snorre-feltet består av: Equinor Energy AS (operatør) 33,27 %, Petoro 30%, Vår Energi AS 18,55%, Idemitsu Petroleum Norge AS 9,6 % og Wintershall Dea Norge AS 8,57%.

Les mer om prosjektet her:
https://www.equinor.com/no/news/20201214-snorre-expansion-production.html
 

Flere nyheter

Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
Utbyggingsplan for Kristin Sør levert
[30.06.2021]
Utbyggingsplan for Kristin Sør levert
Les mer
Kristin Kragseth på plass i Petoro
[01.06.2021]
Kristin Kragseth på plass i Petoro
Les mer
Petoro feirer 20 år
[10.05.2021]
Petoro feirer 20 år
Les mer
26 milliarder til staten  – kraftig resultatforbedring fra Petoro
[05.05.2021] - Pressemelding 1. kvartal 2021
26 milliarder til staten – kraftig resultatforbedring fra Petoro
Les mer
Utbyggingsplaner for elektrifisering av Troll Vest levert
[23.04.2021]
Utbyggingsplaner for elektrifisering av Troll Vest levert
Les mer