Omstillingsarbeidet er godt i gang - nå må vi få mer ut av modne felt

Pressemelding 1. kvartal 2015
”Vi ser tydelig at oljeindustrien tar utfordringene på alvor. Kostnadene for felt i drift ble redusert med sju prosent første kvartal. Reell effektivisering til et betydelig lavere kostnadsnivå vil kreve hardt arbeid i lang tid fremover og er en helt nødvendig korreksjon. Samtidig er det viktig at nye forretningsmuligheter bringes fram. Diskusjoner om prioritering må på bordet i alle lisenser”, sier administrerende direktør, Grethe Moen, i forbindelse med Petoros fremleggelse av resultat for første kvartal 2015.  
Petoro er opptatt av å sikre felles verdier. Da er modne felt viktigere enn noen gang. Skal disse verdiene realiseres må investeringsdiskusjonene tas nå. Effektiviserings- og kostnadsarbeidet i selskapene må ikke hindre at nye prosjekter kommer opp til diskusjon i lisensene. "Bare da kan vi få vurdert både lønnsomhet og hvilke prosjekter det er tidskritisk å få prioritert. Våre data viser en ytterligere nedgang i antall nye prosjekter som bringes fra operatørene til partnerskapene", sier Moen
 
Diskusjon om tidskritiske prosjekter og lønnsomhet er ekstra viktig i tider med lavere investeringer på grunn av kapitalbegrensninger. Petoro har en rekke ganger fremhevet at hele 66 prosent av gjenværende påviste ressurser på norsk sokkel befinner seg i produserende felt. Mer enn 80 prosent av selskapets totale produksjon kommer fra modne felt. Det er fremdeles mye ugjort for å få mest mulig ut av disse feltenes sluttfase. Noen tiltak må besluttes nå for å kunne realiseres, mens andre kan utsettes for å nyte godt av effektiviseringsarbeidet.
 
”Det er fremdeles stort potensial for nye forretningsmuligheter på norsk sokkel, dersom vi lykkes med effektiviseringen. Erfaringen tilsier at antallet nye prosjekter i selskapenes langtidsplaner er avgjørende for realisering av disse mulighetene, og da må det drives fram et større antall enn det som kommer til partnerskapene nå. Vi ønsker selvsagt ikke å gå glipp av store verdier,” sier Grethe Moen.
 
Hun er for øvrig meget godt fornøyd med at partnerskapet på Mariafeltet i Norskehavet i dag har levert plan for utbygging og drift til Olje- og energidepartementet. Petoro ivaretar statens 30 prosent eierandel i feltet.
 
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var i første kvartal 31 milliarder kroner.  Høye salgsvolum og høy dollarkurs gjør at Petoro fortsatt kan levere god kontantstrøm til staten på tross av en halvering av oljeprisen sammenlignet med samme kvartal i fjor.
 
"Vi er tilfreds med å levere en god kontantstrøm i første kvartal på tross av prisfallet for olje i forhold til samme periode i 2014", sier Moen.   Driftsinntektene i første kvartal var 45 milliarder kroner, om lag 16 prosent lavere enn for samme periode i fjor. Høye salgsvolum for både olje og gass motvirket noe av effekten fra oljeprisfallet. Gassinntektene var p�� nivå med samme periode i fjor og var i første kvartal dobbelt så høye som inntektene fra salg av olje.
 
Les mer om resultatene i styrets rapport for første kvartal.
   
Kontakt i Petoro:
Sveinung Sletten
Kommunikasjonssjef
+47 950 75 554
+47 51 5 020 24
Sveinung.sletten@petoro.no

Flere nyheter

PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
PUD for Halten-øst levert i dag
Les mer
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Les mer
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
Les mer
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
[25.03.2022]
32 plasser opp!
Les mer
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
[09.03.2022] - Pressemelding Petoro årsresultat 2021
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa
Les mer
186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa - 09.03.2021 10:00
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
[26.11.2021]
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet
Les mer
Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet - 26.11.2021 12:00
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Les mer
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm - 28.10.2021 10:00
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
Les mer
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon - 20.09.2021 16:00
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Les mer
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag - 30.08.2021 10:00
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
[30.07.2021] - Pressemelding 2. kvartal 2021
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles
Les mer
54 milliarder til staten – olje og gass forblir viktig når Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles - 30.07.2021 10:00