Omstillingsarbeidet er godt i gang - nå må vi få mer ut av modne felt

Pressemelding 1. kvartal 2015
”Vi ser tydelig at oljeindustrien tar utfordringene på alvor. Kostnadene for felt i drift ble redusert med sju prosent første kvartal. Reell effektivisering til et betydelig lavere kostnadsnivå vil kreve hardt arbeid i lang tid fremover og er en helt nødvendig korreksjon. Samtidig er det viktig at nye forretningsmuligheter bringes fram. Diskusjoner om prioritering må på bordet i alle lisenser”, sier administrerende direktør, Grethe Moen, i forbindelse med Petoros fremleggelse av resultat for første kvartal 2015.  
Petoro er opptatt av å sikre felles verdier. Da er modne felt viktigere enn noen gang. Skal disse verdiene realiseres må investeringsdiskusjonene tas nå. Effektiviserings- og kostnadsarbeidet i selskapene må ikke hindre at nye prosjekter kommer opp til diskusjon i lisensene. "Bare da kan vi få vurdert både lønnsomhet og hvilke prosjekter det er tidskritisk å få prioritert. Våre data viser en ytterligere nedgang i antall nye prosjekter som bringes fra operatørene til partnerskapene", sier Moen
 
Diskusjon om tidskritiske prosjekter og lønnsomhet er ekstra viktig i tider med lavere investeringer på grunn av kapitalbegrensninger. Petoro har en rekke ganger fremhevet at hele 66 prosent av gjenværende påviste ressurser på norsk sokkel befinner seg i produserende felt. Mer enn 80 prosent av selskapets totale produksjon kommer fra modne felt. Det er fremdeles mye ugjort for å få mest mulig ut av disse feltenes sluttfase. Noen tiltak må besluttes nå for å kunne realiseres, mens andre kan utsettes for å nyte godt av effektiviseringsarbeidet.
 
”Det er fremdeles stort potensial for nye forretningsmuligheter på norsk sokkel, dersom vi lykkes med effektiviseringen. Erfaringen tilsier at antallet nye prosjekter i selskapenes langtidsplaner er avgjørende for realisering av disse mulighetene, og da må det drives fram et større antall enn det som kommer til partnerskapene nå. Vi ønsker selvsagt ikke å gå glipp av store verdier,” sier Grethe Moen.
 
Hun er for øvrig meget godt fornøyd med at partnerskapet på Mariafeltet i Norskehavet i dag har levert plan for utbygging og drift til Olje- og energidepartementet. Petoro ivaretar statens 30 prosent eierandel i feltet.
 
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var i første kvartal 31 milliarder kroner.  Høye salgsvolum og høy dollarkurs gjør at Petoro fortsatt kan levere god kontantstrøm til staten på tross av en halvering av oljeprisen sammenlignet med samme kvartal i fjor.
 
"Vi er tilfreds med å levere en god kontantstrøm i første kvartal på tross av prisfallet for olje i forhold til samme periode i 2014", sier Moen.   Driftsinntektene i første kvartal var 45 milliarder kroner, om lag 16 prosent lavere enn for samme periode i fjor. Høye salgsvolum for både olje og gass motvirket noe av effekten fra oljeprisfallet. Gassinntektene var p�� nivå med samme periode i fjor og var i første kvartal dobbelt så høye som inntektene fra salg av olje.
 
Les mer om resultatene i styrets rapport for første kvartal.
   
Kontakt i Petoro:
Sveinung Sletten
Kommunikasjonssjef
+47 950 75 554
+47 51 5 020 24
Sveinung.sletten@petoro.no

Flere nyheter

528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
PUD for Maria fase 2
[15.11.2022]
PUD for Maria fase 2
Les mer
PUD for Maria fase 2 - 15.11.2022
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
[10.11.2022]
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes
Les mer
Investeringsbeslutning for Wisting-prosjektet utsettes - 10.11.2022
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon
[02.11.2022] - Pressemelding 3. kvartal 2022
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon
Les mer
Pålitelig energileveranse og rekordhøy gassproduksjon - 02.11.2022 10:00
Petoro på 3 minutter
[02.11.2022]
Petoro på 3 minutter
Les mer
Petoro på 3 minutter - 02.11.2022
Ny PUD levert
[17.08.2022]
Ny PUD levert
Les mer
Ny PUD levert - 17.08.2022 12:00