Lavere priser tydeliggjør behovet for effektivisering av norsk sokkel

[04.11.2014] - Pressemelding 3. kvartal 2014
Lavere olje- og gasspriser er hovedårsak til 35 prosent redusert netto kontantstrøm fra tredje kvartal i 2013 til samme kvartal i år, fra statens direkte eierandeler i olje- og gassvirksomheten (SDØE). Petoros administrerende direktør, Grethe Moen, sier oljeprisfallet understreker viktigheten av økt kostnadseffektivisering for å styrke prosjekter på norsk sokkel i den globale konkurransen om investeringskapital.
Moen minner om at investeringer i modne felt i sin karakter ofte er marginale og at mange vil være ulønnsomme uten kostnadsreduksjoner. "Oljeprisen kan vi ikke påvirke. Men det vi kan gjøre er å styrke lønnsomheten i våre prosjekter og i virksomheten for øvrig. Det krever langsiktig og kontinuerlig innsats å øke effektivitet i alt vi gjør. Som eksempel bør ambisjonen innen produksjonsboring være å halvere kostnader og doble antall brønner fra faste anlegg", sier hun.
 
Moen registrerer en «realitetsorientering» i bransjen og sterkere vilje til å gjøre noe med kostnadene. "Dette bringer fram optimisten i meg. Det vil fortsatt ta tid og iherdig innsats å øke kostnadseffektiviteten i vår bransje. Men jeg tror den norske kulturen for samarbeid gjør at vi kan ha de beste forutsetningene for å løse det som dels er globale problemer i petroleums-industrien, dels problemer knyttet til norsk sokkel spesielt", sier Moen.
 
Som et eksempel på betydningen av å styrke prosjektenes lønnsomhet, peker hun på den viktige beslutningen i første kvartal neste år om videreføring av Snorre 2040-prosjektet mot endelig investeringsbeslutning i 2016. "Grundig arbeid i partnerskapet har vist at Snorrefeltet har et stort potensial for tilleggsreserver, og også potensial for ytterligere kostnadsoptimalisering. Men verdien av nyinvesteringer som dette vil av natur avta med tid, og derfor er det viktig at vi nå holder tidsplanen", sier Moen.
 
Netto kontantstrøm fra SDØE til staten ble i tredje kvartal 19,5 milliarder kroner, mot 30 milliarder i tredje kvartal i 2013. Årsaken til redusert kontantstrøm i tredje kvartal er lavere salgsvolum for gass og lavere olje- og gasspriser.  For årets ni første måneder, var netto kontantstrøm 83,3 milliarder kroner som er en nedgang på 14,5 milliarder kroner fra samme periode året før. Nedgangen fra fjoråret skyldes hovedsakelig lavere salgsvolum og redusert pris for gass, samt høyere investeringer sammenlignet med samme periode 2013.
 
Resultat etter finansposter i tredje kvartal var 24,8 milliarder kroner, om lag 15 prosent lavere enn for samme periode i fjor. Per tredje kvartal var tilsvarende resultat 88,4 milliarder mot 95,7 milliarder i samme periode av 2013.
 
Samlet olje- og gassproduksjon i tredje kvartal var 849 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), 10,8 prosent lavere enn samme periode i 2013. Væskeproduksjonen var noe høyere, men gassproduksjonen var om lag 20 prosent lavere, i hovedsak fordi en del av gassproduksjonen er utsatt for å skape økt verdi. 
 
Regulariteten per tredje kvartal var fortsatt god. Hittil i år var olje- og gassproduksjonen 950 kboed mot 1022 kboed for samme periode i 2013.
 
For mer informasjon – se styrets kvartalsrapport
 
 Kontaktperson:
Sveinung Sletten,
Kommunikasjonssjef, Petoro AS
950 75 554
51 50 20 24
sveinung.sletten@petoro.no

Flere nyheter

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
[02.05.2024] - Pressemelding 1. kvartal 2024
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal
Les mer
Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal - 02.05.2024 10:00
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
[11.03.2024] - Pressemelding Petoro årsresultat 2023
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001
Les mer
3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001 - 11.03.2024 10:00
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
[07.11.2023] - Pressemelding 3. kvartal 2023
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold
Les mer
Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold - 07.11.2023 10:00
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
[02.08.2023] - Pressemelding 2. kvartal 2023
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår
Les mer
Petoro leverte 180 milliarder kroner til staten i første halvår - 02.08.2023 10:00
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
[09.05.2023] - Pressemelding 1. kvartal 2023
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten
Les mer
Sterk kontantstrøm også i første kvartal - Petoro leverte 117 milliarder til staten - 09.05.2023 10:00
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
[14.03.2023] - Pressemelding Petoro årsresultat 2022
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022
Les mer
528 milliarder til staten i unntaksåret 2022 - 14.03.2023 10:00
Ny Snøhvit-plan levert
[21.12.2022]
Ny Snøhvit-plan levert
Les mer
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Les mer
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Les mer
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Les mer
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022